toteutusmuodon valinta 


Järjestetään kysynnänn mukaan


 

Onnistunut rakennushanke edellyttää nappiin mennyttä toteutusmuodon valintaa


Yksi onnistuneen rakennushankkeen keskeisimmistä piirteistä on oikein valittu toteutusmuoto. Strategisena päätöksenä se vaikuttaa koko hankkeen läpivientiin suunnittelusta toteutukseen: rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapaan (hankitaanko suunnittelu ja rakennuttaminen yhdessä vai erikseen ja rakennustyöt yhtenä kokonaisuutena vai useampana urakkana), hankkeen eri osapuolten valintaan, sopimusperiaatteisiin, vastuunjakoon ja hintaan.

Mitä laajempi/vaativampi hankkeesi on, sitä tärkeämpää tavoitteiden toteutumisen kannalta on tunnistaa hankkeen ominaispiirteet, suunnitelmien valmiusaste, käytettävissä olevat resurssit sekä palveluiden saatavuus ja ottaa ne huomioon toteutusmuotoa valittaessa. Koulutuksessa tarjoamme työkaluja, joiden avulla toteutusmuodon valinta helpottuu.  

Onnistuneen lopputuloksen kannalta myös osaavan rakennuttajakonsultin valinta on elintärkeää. Tilaajan odotukset ylittyvät vain intohimoisella johtamisella ja tiiviillä yhteistyöllä. 
 

Koulutus on suunnattu kaikille rakennusalan ammattilaisille.
 

Valmentajana toimii toimialajohtaja Juhani Karhu, A-Insinöörit. 

 
Osallistumismaksut 2020 syksyllä:
RILin jäsenet 515 eur + alv 24 %
Muut 550 eur + alv 24 % 
Hinta sisältää opetuksen lisäksi kurssimateriaalin ja kahvitarjoilun.

Lisätiedot koulutuksesta: elina.rantakallio(at)ril.fi, 050 520 1168