SUUNNITTELIJAN AJANKOHTAISILTAPÄIVÄT

Tärkeimmät asiat tiiviisti paketoituna


RIL ja SAFA järjestävät iltapäivätilaisuuksia suunnittelijoille vastikään muuttuneista tai muuten ajankohtaisista aiheista. Luennoitsijoina toimivat aihepiiriensä johtavat suomalaiset asiantuntijat. Koulutukset järjestetään Helsingin keskustassa ja ne kestävät klo 13-17.
 

KSE 2013 SOPIMUSEHDOT 

Ahdistaako sopimusviidakko, onko konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE) hieman hämärän peitossa ?

Varmista suunnittelutyösi perustaa ja tule kuulemaan selkeitä käytännön vinkkejä ja neuvoja sopimustoimintaan ja konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin (KSE) liittyviin erityispiirteisiin.

-    tarjous- ja neuvotteluvaihe
-    toimeksiannon määrittely
-    sopimuksen täytäntöönpano ja seuranta
-    KSE 2013 -ehdot

Luennoitsijana Legal Counsel Kalle Kärkkäinen, Sweco Industry Oy. 


Akustiikka

11.6.2019, klo 13-17, Helsinki (LAPI-talo, Lapinlahdenkatu 1 b)

Huom! Uusi päivä!

Rakennusten ääniympäristöä koskevat määräykset ovat muuttuneet asetuksen 796/2017 ja sitä selittävän ja täydentävän ohjeen myötä. Ajankohtaisiltapäivässä TkL Mikko Kylliäinen kertoo muutosten taustasta, perusteista ja vaikutuksista sekä suunnitteluratkaisuihin että rakennuskustannuksiin. Koulutukseen sisältyy myös käytännön esimerkkejä uusien määräysten mukaisista suunnitteluratkaisuista.
Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

 

CE-merkinnät

22.10.2019, Helsinki

Sisältö

  • Rakennustuotteiden CE-merkinnän ja suoritustasoilmoitusten DoP perusteet
  • Harmonisoituihin tuotestandardien ja Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin perustuvien DoPien erot
  • Viimeisimmät muutokset pelisääntöihin ja mitä muutoksia on näköpiirissä
  • Kansalliset vaatimustasot 
  • Mallirakennetyypit, jotka perustuvat pääosin CE-merkittyjen rakennustuotteiden käyttöön
  • Tuotekelpoisuuden tarkastuslomake rakennushankkeissa

Luennoitsijana toimii Antti Koponen, Rakennustuoteteollisuus RTT

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

 

MATERIAALITEHOKKUUS

6.11.2019, Helsinki

Lisätietoja tulossa

 

PALOTURVALLISUUS

3.12.2019, Helsinki

Lisätietoja tulossa

 

Kevään 2019 osallistumismaksut ovat: 

RIL, SAFA, SIO jäsenet: 280 eur + 24 % alv.
Muut: 320 eur + 24 % alv.

Hinnat sisältävät luennot, luentoaineiston sekä iltapäiväkahvin.