SUUNNITTELIJAN AJANKOHTAISILTAPÄIVÄT

Tärkeimmät asiat tiiviisti paketoituna


RIL ja SAFA järjestävät iltapäivätilaisuuksia suunnittelijoille vastikään muuttuneista tai muuten ajankohtaisista aiheista. Luennoitsijoina toimivat aihepiiriensä johtavat suomalaiset asiantuntijat. Koulutukset järjestetään Helsingin keskustassa ja ne kestävät klo 13-17.
 

 

Hiilineutraalirakentamisen energiaratkaisut

Järjestetään kysynnän mukaan.

Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali jo vuonna 2035. Tavoite on kunnianhimoinen ja vaati merkittäviä toimenpiteitä kaikilta sektoreilta. Euroopassa rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala, noin 50 % raaka-aineista painoprosentteina mitattuna. Lisäksi rakennusten käyttö aiheuttaa noin 32 % energiakulutuksesta sekä 30 % hiilidioksidipäästöistä. Rakennusten energiajärjestelmät ja rakennusten käyttö sekä rakennusmateriaalit ovat keskeisessä roolissa, että tavoitteisiin päästään. Ajankohtaisseminaarissa kuullaan konkreettisia case-esimerkkejä.

Ohjelma:

Hiilineutraalisuus, miten säädöskehikko on muuttumassa
Harri Hakaste, Yliarkkitehti, Ympäristöministeriö 

SRI, Smart Readiness Indicator. Mitä SRI tarkoittaa, ja auttaako se hiilineutraalisuus tavoitteessa ? Case analyyseja.  
TkT Eerika Janhunen, tutkija, Aalto Yliopisto

Miten rakennuksen päästötön energiaratkaisu toimii? Onko se mahdollista myös korjausrakentamisessa? Fokuksessa uusiutuva ja vähäpäästöinen energiantuotanto.
Projektipäällikkö ja rakennuttaja Krista Jaatinen, Helen Oy

Mitä kiinteistön omistaja voi tehdä? Onko vähähiilinen rakennus realistista saavuttaa ja mitä käytönaikana voidaan tehdä?
Wilhelm Ehrnrooth, Sustainability analyst, Citycon ja Kaisa Kontu, Project manager Citycon


 

 

PALOTURVALLISUUS

Järjestettiin 3.12.2019, Helsinki 

Ajankohtaispäivän tarkoituksena on saada hyvä kokonaiskuva paloturvallisuusmääräysten perusteista, historiasta, soveltamisesta ja poikkeamismahdollisuuksista. Käsiteltävät asiat sisältävät kaikkea mielenkiintoista ja käytännöllistä uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen ja mummonmökistä korttelikokonaisuuksiin. 

Havainnollistamisessa käytetään paljon esimerkkejä. Voit myös lähettää ennakkoon tai ottaa mukaan omia esimerkkejä, ongelmia tai kysymyksiä, joita toivoisit päivän aikana käsiteltävän.

Luennoitsijana toimii toimitusjohtaja Juha-Pekka Laaksonen, L2 Paloturvallisuus Oy.

 

CE-merkinnät

Järjestettiin 28.1.2020, Helsinki

Sisältö

  • Rakennustuotteiden CE-merkinnän ja suoritustasoilmoitusten DoP perusteet
  • Harmonisoituihin tuotestandardien ja Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin perustuvien DoPien erot
  • Viimeisimmät muutokset pelisääntöihin ja mitä muutoksia on näköpiirissä
  • Kansalliset vaatimustasot 
  • Mallirakennetyypit, jotka perustuvat pääosin CE-merkittyjen rakennustuotteiden käyttöön
  • Tuotekelpoisuuden tarkastuslomake rakennushankkeissa

Luennoitsijana toimivat Antti Koponen, Rakennustuoteteollisuus RTT ja Jarmo Leskelä, A-Insinöörit.

 

Akustiikka

Järjestetään kysynnän mukaan

Rakennusten ääniympäristöä koskevat määräykset ovat muuttuneet asetuksen 796/2017 ja sitä selittävän ja täydentävän ohjeen myötä. Ajankohtaisiltapäivässä TkL Mikko Kylliäinen kertoo muutosten taustasta, perusteista ja vaikutuksista sekä suunnitteluratkaisuihin että rakennuskustannuksiin. Koulutukseen sisältyy myös käytännön esimerkkejä uusien määräysten mukaisista suunnitteluratkaisuista.

 

Materiaalitehokkuus rakentamisessa

Järjestetään kysynnän mukaan

Mikä on rakentamisen ja rakennusten hiilijalanjälki

Rakentamisessa ja rakennuksissa tehtävät valinnat vaikuttavat merkittävästi hyvinvointiimme, ympäristöömme ja ilmastonmuutokseen. Euroopassa rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala, noin 50 % raaka-aineista painoprosentteina mitattuna. Lisäksi rakentamisessa ja rakennusten purkamisessa syntyy jätteistä noin 40–50 %. Rakennusten käyttö aiheuttaa noin 32 % energiakulutuksesta ja noin 30 % hiilidioksidipäästöistä.
Rakennusala on yksi tärkeimmistä toimijoista hiilineutraalin tulevaisuuden tekijänä. Ajankohtaiskoulutus keskittyy konkreettisiin käytännön esimerkkeihin sekä vaikuttaviin toimenpiteisiin ja niiden toteutettavuuteen todellisissa kohteissa.
 

Ohjelma

Elinkaariarviointi rakentamisen säädöksiin: mitä, milloin ja miksi?
Matti Kuittinen, Ympäristöministeriö

Ympäristömerkillä pienempi hiilijalanjälki
Case study asuinkerrostalo 

Karin Bergholm, Ympäristömerkintä Suomi Oy

Suunnitteluvaiheen merkitys rakennuksen hiilijalanjälkeen
Case study Ramboll Village

Laura Majoinen, Ramboll Finland