SUUNNITTELIJAN AJANKOHTAISILTAPÄIVÄT

Tärkeimmät asiat tiiviisti paketoituna


RIL ja SAFA järjestävät iltapäivätilaisuuksia suunnittelijoille vastikään muuttuneista tai muuten ajankohtaisista aiheista. Luennoitsijoina toimivat aihepiiriensä johtavat suomalaiset asiantuntijat. Koulutukset järjestetään Helsingin keskustassa ja ne kestävät klo 13-17.
 

Materiaalitehokkuus rakentamisessa
 

13.11.2019, Helsinki (LAPI-talo, Lapinlahdenkatu 1 B)
Klo 13.00-16.30

Mikä on rakentamisen ja rakennusten hiilijalanjälki

Rakentamisessa ja rakennuksissa tehtävät valinnat vaikuttavat merkittävästi hyvinvointiimme, ympäristöömme ja ilmastonmuutokseen. Euroopassa rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala, noin 50 % raaka-aineista painoprosentteina mitattuna. Lisäksi rakentamisessa ja rakennusten purkamisessa syntyy jätteistä noin 40–50 %. Rakennusten käyttö aiheuttaa noin 32 % energiakulutuksesta ja noin 30 % hiilidioksidipäästöistä.
Rakennusala on yksi tärkeimmistä toimijoista hiilineutraalin tulevaisuuden tekijänä. Ajankohtaiskoulutus keskittyy konkreettisiin käytännön esimerkkeihin sekä vaikuttaviin toimenpiteisiin ja niiden toteutettavuuteen todellisissa kohteissa.

 

Ohjelma

Elinkaariarviointi rakentamisen säädöksiin: mitä, milloin ja miksi?
Matti Kuittinen, Ympäristöministeriö


Ympäristömerkillä pienempi hiilijalanjälki
Case study asuinkerrostalo 

Karin Bergholm, Ympäristömerkintä Suomi Oy
 

Suunnitteluvaiheen merkitys rakennuksen hiilijalanjälkeen
Case study Ramboll Village

Lauri Majoinen, Ramboll Finland
 

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

 

 

PALOTURVALLISUUS

3.12.2019, Helsinki (Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2)

Lisätietoja tulossa

Luennoitsijana toimii toimitusjohtaja Juha-Pekka Laaksonen, L2 Paloturvallisuus Oy.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. 

 

 

CE-merkinnät

28.1.2020, Helsinki

Sisältö

  • Rakennustuotteiden CE-merkinnän ja suoritustasoilmoitusten DoP perusteet
  • Harmonisoituihin tuotestandardien ja Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin perustuvien DoPien erot
  • Viimeisimmät muutokset pelisääntöihin ja mitä muutoksia on näköpiirissä
  • Kansalliset vaatimustasot 
  • Mallirakennetyypit, jotka perustuvat pääosin CE-merkittyjen rakennustuotteiden käyttöön
  • Tuotekelpoisuuden tarkastuslomake rakennushankkeissa

Luennoitsijana toimivat Antti Koponen, Rakennustuoteteollisuus RTT ja Jarmo Leskelä, A-Insinöörit.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. 

 

Akustiikka

Järjestetään kysynnän mukaan

Rakennusten ääniympäristöä koskevat määräykset ovat muuttuneet asetuksen 796/2017 ja sitä selittävän ja täydentävän ohjeen myötä. Ajankohtaisiltapäivässä TkL Mikko Kylliäinen kertoo muutosten taustasta, perusteista ja vaikutuksista sekä suunnitteluratkaisuihin että rakennuskustannuksiin. Koulutukseen sisältyy myös käytännön esimerkkejä uusien määräysten mukaisista suunnitteluratkaisuista.

 

Suunnittelijan ajankohtaisiltapäivien osallistumismaksut ovat: 

RIL, SAFA, SIO jäsenet: 280 eur + 24 % alv.
Muut: 320 eur + 24 % alv.

Hinnat sisältävät luennot, luentoaineiston sekä iltapäiväkahvin.