suunnittelijan ympäristövastuullisuus
 

28.5.2024, Hotelli Mestari, Helsinki / Webinaari


Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle seuraavat valmiudet ja tiedot:

 • Ymmärrys rakentamisen elinkaarivaikutusten peruskäsitteistä
 • Ymmärrys alan vallitsevista kehityssuunnista ja rakennusalan tavoitteista ja viitekehyksistä
 • Eväitä vastuullisuuden ohjaamiseen, huomioimiseen ja negatiivisten vaikutusten pienentämiseen hankkeissa suunnittelunohjauksen ja suunnittelun näkökulmasta.
 • Ymmärrys eri hanke- ja elinkaaren vaiheiden vaikutusmahdollisuuksia

 

Kouluttajat:

johtava asiantuntija, Charlotte Nyholm, Granlund
ympäristöasiantuntija, Tiia-Lotta Tuominen, Granlund
ryhmäpäällikkö, kestävä rakentaminen, Anni Viitala, Granlund

Lisätietoja kouluttajista löydät täältä.

 

Suunniteltu ohjelmarunko:

Koulutuksen avaus

1. Vastuullisen rakentamisen yleiskatsaus

 • Miten suunnistaa termiviidakossa? 
 • Rakennusalan laajentuvat kestävyystavoitteet
 • Lainsäädäntö, määräykset ja asiakkaiden sitoumukset – mihin suunnittelijan on vastattava?
 • Vastuullisen rakentamisen markkinatutkimus: missä mennään ja mihin ollaan menossa?
 • Mitä kautta asiakkaiden tavoitteisiin voi vaikuttaa
 • Minityöpaja: Asiakastarpeiden tunnistaminen ja argumentaatio

2. Vähähiilinen rakentaminen

 • Hiilijalanjälkilaskennan perusperiaatteita
 • Suunnittelu- ja materiaalivalinnat vähähiilisyyden tekijöinä
 • Suunnitteluprosessin hiiliohjaus ja vaihtoehtotarkastelut
 • Hiilineutraalius ja kompensaatiot, hiilikädenjälki
 • Vähähiilisyysratkaisujen kustannus-vaikuttavuusmatriisi

3. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

 • Ilmaston muutokset tulevina vuosikymmeninä ja muuttuvat vaatimukset rakentamiselle
 • Ilmastoriskien huomioiminen suunnittelussa

4. Kiertotalous rakentamisessa

 • Kiertotalouden kytkeytyminen vähähiilisyyteen ja luontokadon torjuntaan
 • Asiakkaiden kiertotaloussitoumukset
 • Suunnittelun keinot kiertotalouden edistämiseen elinkaaren eri vaiheissa

5. Luontokadon huomioiminen

 • Luontokadon kytkeytyminen vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen
 • Rakentamisen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
 • Rakennusalan tavoitteet luontokadon torjuntaan
 • Suunnittelun toimenpiteet luontokadon hillitsemiseksi eri elinkaaren vaiheissa 
 • Uuden luonnonsuojelulain mukainen ekologinen kompensaatio

6. Kokonaisuuden ohjaaminen

 • EU-taksonomia ja CSRD ohjauskeinoina
 • Rakennusten ympäristösertifikaatit
 • Case-esimerkit
 • Minityöpaja: Kokonaisuuden ohjaaminen ja suunnitteluratkaisut

Yhteenveto päivästä ja palaute

 

Järjestäjät: RIL ja SAFA

Lisätiedot koulutuksesta: ossi.liang@ril.fi tai 050 303 6978

Järjestäjät pidättävät oikeudet ohjelman muutoksiin.

 

Osallistumismaksut 2024: 


RIL, SAFA, SIO, RIA jäsenet: 470 eur + 24 % alv.
Muut: 560 eur + 24 % alv.
 

Hinnat sisältävät luennot ja sähköisen luentoaineiston.


Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin. Koulutus paikan päällä / webinaari pystytään vahvistamaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, jolloin osallistujia tiedotetaan asiasta.