Lean-rakentamiNEN

Koulutuskokonaisuus

 

Moduuli 1 - Lean rakentamisen perusteet (2pv)
1. päivä 17.3.2022, Helsinki (LAPI-talo, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki)
2. päivä 31.3.2022, Helsinki (LAPI-talo, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki)

Ilmoittaudu tästä 

 

Moduuli 2 - Last planner -menetelmä
26.4.2022, Helsinki (LAPI-talo, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki)

Ilmoittaudu tästä 

 

Moduuli 3 - Lean yhteistoimintamenettelyt
24.5.2022, Helsinki (LAPI-talo, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki) / Webinaari

Ilmoittaudu tästä 

 

Moduuli 4 - Lean tahtituotanto (2pv)
14.-15.6.2022, Helsinki LAPI-talo, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki)

Ilmoittaudu tästä 

 

Kuvaus koulutuskokonaisuudesta

Sana lean kuuluu yhä useamman rakennusalan toimijan keskusteluissa ja lean-periaatteita ja työkaluja on alettu hyödyntämään niin rakennushankkeiden johtamisessa, suunnittelussa kuin itse työmaalla. Leanin hyödyntäminen on osoittautunut tehokkaaksi toimintatavaksi nopeuttaa rakennushankkeiden läpimenoaikoja, parantaa laatua ja tuottavuutta sekä asiakastyytyväisyyttä työntekijöiden hyvinvointia unohtamatta. Lean-osaamisella on merkittävä painoarvo mm. yhteistoiminnallisissa hankkeissa kuten esim. alliansseissa.

RIL tarjoaa kattavan lean-rakentamiseen liittyvän koulutuskokonaisuuden. Kokonaisuus koostuu toinen toisiaan täydentävistä moduuleista, joista osallistuja voi valita itselleen parhaiten soveltuvan osan ja edetä askel kerrallaan kokemuksen ja osaamisen karttuessa. Jos perusasiat ovat jo tuttuja, voi siirtyä suoraan ylemmille askelmille (vaativamman tason moduuleihin).

Koulutuskokonaisuudella pyritään koko alan kehittämiseen selvällä harppauksella, luomaan edellytykset kyvykkyydelle toimia yhteistoiminnallisissa hankkeissa, sekä ”standardoimaan” alan lean-osaamista.

Kokonaisuus on suunnattu kaikille lean-rakentamisesta ja alan tuottavuuden sekä toimintamallien kehittämisestä kiinnostuneille.

 

Moduuli 1 - Lean rakentamisen perusteet 

1. päivä 17.3.2022 / 2. päivä 31.3.2022, Helsinki

Sisältää leanin ja lean-rakentamisen perusperiaatteet, - ilmiöt ja menetelmät. Toimii perustana muille moduuleille.

Tavoite: Saada perusymmärrys lean-periaatteista ja menetelmistä sekä niiden soveltamisesta rakennusalalla (KIRA). Koulutus antaa valmiudet:

  • hukan tunnistamiseen ja poistamiseen
  • oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen
  • parempaan yhteistyöhön muiden osapuolten kanssa
  • osallistumaan syvemmän tason Lean-rakentaminen moduuleihin 2-4

Ei edellytä aikaisempaa kokemusta lean-rakentamisesta

Osallistumismaksu sisältää julkaisun RIL 276-2021 Lean rakentamisessa

Alustava ohjelma

 

Moduuli 2 - Last Planner –menetelmä

16.4.2022, Helsinki

Teorian ja käytännön harjoitusten kautta saadaan valmiudet menetelmän käyttämiseen aikataulun suunnitteluun  ja ohjaamiseen

Tavoite: Antaa valmiudet osallistua sekä suunnitella ja johtaa Last Planner-menetelmän mukaisia aikataulun suunnittelu- ja ohjaussessioita.

Teoriaosuuksien lisäksi koulutuksessa tehdään käytännön harjoituksia eri vaiheisiin liittyen

Edellyttää lean-rakentamisen perusperiaatteiden ja käsitteiden tuntemusta. 

Lähtötietosuositus: Lean-rakentaminen moduuli 1 Lean-rakentamisen perusteet

Alustava ohjelma

 

Moduuli 3 - Lean yhteistoimintamenettelyt 

24.5.2022, Helsinki / Webinaari

Moduulissa 3 käydään läpi, millä tavoin yhteistoimintaa voidaan projekteissa edistää ja mitä johtamiselta tällöin vaaditaan. Moduulissa perehdytään mm. big room-toimintaan ja TVD-prosessiin.  

Tavoite: Kasvattaa valmiuksia toimia yhteistoiminnallisissa rakennushankkeissa. Lisätä ymmärrystä yhteistoiminnallisten hankkeiden menestystekijöistä

Edellyttää lean-rakentamisen perusperiaatteiden ja käsitteiden tuntemusta. 

Lähtötietosuositus: Lean-rakentaminen moduuli 1 Lean-rakentamisen perusteet

Alustava ohjelma

 

Moduuli 4 - Lean tahtituotanto 

14.-15.6.2022, Helsinki

Teorian ja käytännön harjoitusten kautta saadaan valmiudet tahtituotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen

Tavoite: Antaa valmiudet osallistua tahtituotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Teoriaosuuksien lisäksi koulutuksessa tehdään simulaatioharjoituksia tahtituotantoprosessiin liittyen

Edellyttää lean-rakentamisen perusperiaatteiden ja käsitteiden tuntemusta. 

Lähtötietosuositus: Lean-rakentaminen moduuli 1 Lean-rakentamisen perusteet sekä moduuli 2 Last Planner-menetelmä

Alustava ohjelma

 

Lisätiedot: ville.raasakka[at]ril.fi p. 050 366 8687 / ossi.liang[at]ril.fi p. 050 307 6258

Osallistumismaksut keväällä 2022: 
 

1 päivän moduuli
RIL, RIA jäsenet: 530 eur +alv 24 % / moduuli 
Muille: 560 eur + alv 24 % / moduuli

2 päivän moduuli
RIL, RIA jäsen: 920 eur + alv 24 % / moduuli
Muille:  980 eur + alv 24 % / moduuli