Lean-rakentamiNEN

Koulutuskokonaisuus


Syksyn 2022 ja kevään 2023 toteutukset

Lean tahtituotanto (2pv), 1,5 opintopistettä
8.-9.3.2023, Helsinki 
Ohjelma

Ilmoittautuminen päättyy 22.2.2023
Ilmoittaudu tästä
 

 

Lean rakentamisen perusteet (2pv), 1,3 opintopistettä
Toteutetaan kysynnän mukaan
Ohjelma
 

 

Last planner -menetelmä, 0,7 opintopistettä
Toteutetaan kysynnän mukaan
Ohjelma

 

Lean yhteistoimintamenettelyt, 0,6 opintopistettä
Toteutetaan kysynnän mukaan
Ohjelma

 

Kuvaus koulutuskokonaisuudesta

Sana lean kuuluu yhä useamman rakennusalan toimijan keskusteluissa ja lean-periaatteita ja työkaluja on alettu hyödyntämään niin rakennushankkeiden johtamisessa, suunnittelussa kuin itse työmaalla. Leanin hyödyntäminen on osoittautunut tehokkaaksi toimintatavaksi nopeuttaa rakennushankkeiden läpimenoaikoja, parantaa laatua ja tuottavuutta sekä asiakastyytyväisyyttä työntekijöiden hyvinvointia unohtamatta. Lean-osaamisella on merkittävä painoarvo mm. yhteistoiminnallisissa hankkeissa kuten esim. alliansseissa.

RIL tarjoaa kattavan lean-rakentamiseen liittyvän koulutuskokonaisuuden. Kokonaisuus koostuu toinen toisiaan täydentävistä osioista, joista osallistuja voi valita itselleen parhaiten soveltuvan osan.

Koulutuskokonaisuudella pyritään koko alan kehittämiseen selvällä harppauksella, luomaan edellytykset kyvykkyydelle toimia yhteistoiminnallisissa hankkeissa, sekä ”standardoimaan” alan lean-osaamista.

Kokonaisuus on suunnattu kaikille lean-rakentamisesta ja alan tuottavuuden sekä toimintamallien kehittämisestä kiinnostuneille.

 

Lean rakentamisen perusteet 

Tulossa 2023

Sisältää leanin ja lean-rakentamisen perusperiaatteet, - ilmiöt ja menetelmät. Toimii perustana muille moduuleille.

Tavoite: Saada perusymmärrys lean-periaatteista ja menetelmistä sekä niiden soveltamisesta rakennusalalla (KIRA). Koulutus antaa valmiudet:

  • hukan tunnistamiseen ja poistamiseen
  • oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen
  • parempaan yhteistyöhön muiden osapuolten kanssa
  • osallistumaan syvemmän tason Lean-rakentaminen moduuleihin 2-4

Ei edellytä aikaisempaa kokemusta lean-rakentamisesta

Osallistumismaksu sisältää julkaisun RIL 276-2021 Lean rakentamisessa

Ohjelma

 

Last Planner –menetelmä

8.12.2022, Helsinki 

Teorian ja käytännön harjoitusten kautta saadaan valmiudet menetelmän käyttämiseen aikataulun suunnitteluun  ja ohjaamiseen

Tavoite: Antaa valmiudet osallistua sekä suunnitella ja johtaa Last Planner-menetelmän mukaisia aikataulun suunnittelu- ja ohjaussessioita.

Teoriaosuuksien lisäksi koulutuksessa tehdään käytännön harjoituksia eri vaiheisiin liittyen

Ohjelma

 

Lean yhteistoimintamenettelyt ja -kyvykkyys

12.1.2023, Helsinki  

Moduulissa 3 käydään läpi, millä tavoin yhteistoimintaa voidaan projekteissa edistää ja mitä johtamiselta tällöin vaaditaan. Moduulissa perehdytään mm. intergraatiosuunnitelman eri vaiheisiin sekä yhteistyökyvykkyyteen vaikuttaviin tekijöihin.   

Tavoite: Kasvattaa valmiuksia toimia yhteistoiminnallisissa rakennushankkeissa. Lisätä ymmärrystä yhteistoiminnallisten hankkeiden menestystekijöistä

Ohjelma

 

Lean tahtituotanto 

8.-9.3.2023, Helsinki

Teorian ja käytännön harjoitusten kautta saadaan valmiudet tahtituotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen

Tavoite: Antaa valmiudet osallistua tahtituotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Teoriaosuuksien lisäksi koulutuksessa tehdään simulaatioharjoituksia tahtituotantoprosessiin liittyen

Ohjelma

 

Lisätiedot: ville.raasakka[at]ril.fi p. 050 366 8687 / ossi.liang[at]ril.fi p. 050 307 6258

Osallistumismaksut keväällä ja syksyllä 2022: 
 

1 päivän moduuli
RIL, RIA jäsenet: 530 eur +alv 24 % / moduuli 
Muille: 560 eur + alv 24 % / moduuli

2 päivän moduuli
RIL, RIA jäsen: 920 eur + alv 24 % / moduuli
Muille:  980 eur + alv 24 % / moduuli