Rakennustyön valvoja RAV pätevYYSKOULUTUS

1. jakso 28.-29.9.2021
2. jakso 26.-27.10.2021

Järjestäjät: RIL ja RKL

Lisätiedot: merja.salomaa[at]rkl.fi tai p. (09) 8770 6512


Ilmoittautumiset ja ohjelma RKL:n sivuilta


Koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujalle valvonnan hoitamiseksi tarvittavat perusteet ja kouluttaa rakennusalan ammattilaisille valvontaohjeiston tuntemusta ja valvojien tehtävien hallintaa. Koulutus antaa mahdollisuuden hakea Rakennustyön valvojan (RAV) pätevyyttä.

Koulutukseen osallistumiseen ei ole pääsyvaatimuksia

Pätevyyteen vaadittava työkokemus

Hakijalta edellytetään rakennustyömaan itsenäisiä työnjohto- ja valvontatehtäviä 6 vuotta, josta saa olla 4 vuotta valvontatehtäviä (valvontatehtävistä voi korvata 2 vuotta vastaavantyönjohtajan tehtävillä). Suunnittelusta ja projektinjohdollisista tehtävistä otetaan huomioon puolet mutta korkeintaan 2 vuotta (rinnastetaan työnjohtotehtäviin). Mahdollinen muu työkokemus harkitaan tapauskohtaisesti. Työkokemuksesta pitää olla vähintään puolet vaativassa luokassa.

Työkokemus huomioidaan vain pätevyyteen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Lue lisää pätevyydestä täältä

Osallistumismaksut vuonna 2021:
RILin ja RKL:n jäsenet: 1200 eur + alv 24%
Muut: 1400 eur + alv 24%

Tenttimaksu 135 eur + alv 24%.