Rakennustyön vanhempi valvoja RAVS pätevYYSKOULUTUS

1. jakso 8.-10.3.2022
2. jakso 5.-7.4.2022

Järjestäjät: RIL ja RKL

Lisätietoja: merja.salomaa(at)rkl.fi tai p. 010 2010 502

Ohjelma ja ilmoittautumiset RKL:n sivuilta

Koulutus toteutetaan siten, että osa luennoista on yhteisiä talonrakentajille sekä maanrakentajille ja osa luennoista on rinnakkain.
Koulutuksen tavoitteena on syventää jo hankittua paikallisvalvojan perustietämystä, perusteita ja kokemusta sekä antaa perusteellisempaa tietoa käytäntöön liittyvistä menettelytavoista. Koulutusohjelmassa on tarkoitus käydä lävitse myös aitoja ongelmatilanteita ja niiden ratkaisumalleja sekä tutustua maamme isoon keihäänkärkityömaahan ja sen valvontaan.

Rakennustyön vanhemmalta valvojalta edellytetään vähintään 5 vuoden toimintaa rakennustyön valvojan pätevyystasolla tai vaihtoehtoisesti 12-15 vuoden työkokemusta vaativissa työmaatehtävissä.

Koulutukseen osallistumiseen ei ole pääsyvaatimuksia

Lue lisää pätevyydestä

Osallistumismaksu vuonna 2022:
RKL:n ja RILin jäsenet: 1 590 eur + alv 24%
Muut: 1 790 eur + alv 24%
Tenttimaksu 135 eur + alv 24%