Rakennustyön vanhempi valvoja RAVS pätevYYSKOULUTUS

1. jakso 5.-7.3.2024
2. jakso 9.-11.4.2024
Helsinki / webinaari

Järjestäjät: RIL ja RKL

Lisätietoja: antti.niiles(at)rkl.fi tai puh. 050 520 2106

Ohjelma ja ilmoittautumiset RKL:n sivuilta

Koulutus toteutetaan siten, että osa luennoista on yhteisiä talonrakentajille sekä maanrakentajille ja osa luennoista on rinnakkain.
Koulutuksen tavoitteena on syventää jo hankittua RAV (paikallis)valvojan perustietämystä, perusteita ja kokemusta sekä antaa perusteellisempaa tietoa käytäntöön liittyvistä menettelytavoista. Koulutusohjelmassa on tarkoitus käydä lävitse myös aitoja ongelmatilanteita ja niiden ratkaisumalleja sekä tutustua maamme isoon keihäänkärkityömaahan ja sen valvontaan.

Rakennustyön vanhemmalta valvojalta edellytetään vähintään 5 vuoden toimintaa rakennustyön valvojan RAV pätevyystasolla tai vaihtoehtoisesti 12 vuoden työkokemusta vaativissa työmaatehtävissä, joista valvojana vähintään 7 vuotta.