KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.

Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeessa hankkeeseen ryhtyvän edustajana. Hänen tehtävänään on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamisprosessin ajan.

Luvanvaraisessa rakentamisessa hankkeen kosteudenhallintaselvityksessä hankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa kosteushallintakoordinaattorina toimivan henkilön rakennusvalvontaviranomaiselle.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET

Pätevyysvaatimukset on julkaistu FISEn verkkosivuilla FISE - Certification Service (patevyyspalvelu.fi) Kosteudenhallintakoordinaattori.

Sieltä löytyvät myös FISEn hyväksymät kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutukset sekä pätevyyden hakuohjeet.

PÄTEVYYSTENTTI

Hakijan tulee olla läpäissyt FISEn valtakunnallinen kirjallinen kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyystentti. Pätevyyttä haettaessa koulutus ja tentti eivät saa olla 5 vuotta vanhempia. Tenttiin voi ilmoittautua, kun koulutuksen lähipäivät on käyty (näyttötyö on viimeistelyvaiheessa).

Kosteudenhallintakoordinaattorin (KHK) pätevyystentti järjestettiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2019. Tentit järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Päätenttipaikkana on pääkaupunkiseutu, mutta tarpeen mukaan tentti järjestetään myös Oulussa. Seuraava tentti järjestetään 24.5.2024 Espoossa Otaniemessä. 

Ilmoittautuminen tenttiin on avattu. Lisätietoja tentistä ja ilmoittautuminen TÄSTÄ.

Lisätietoa tentistä: 

PÄTEVYYDEN HAKEMINEN

Pätevyyttä haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, jonne pääsee osoitteesta patevyyspalvelu.fi jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

SIHTEERIJÄRJESTÖ

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyslautakunnan sihteerijärjestönä toimii RIL ry. Lautakunnan kokoonpano ja kokousajat löytyvät FISEn sivuilta
FISE - Certification Service (patevyyspalvelu.fi) Pätevyyslautakunnat kohdasta Valvojat ja koordinaattorit.

Pätevyyslautakunnan sihteerinä toimii Pekka Talaskivi, 050 562 0116, pekka.talaskivi@ril.fi. Lisätietoja tentistä ja lautakunnan kokouksesta antaa Jaana Henell, 050 401 4679, jaana.henell@ril.fi.