KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.

Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeessa hankkeeseen ryhtyvän edustajana. Hänen tehtävänään on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamisprosessin ajan.

Luvanvaraisessa rakentamisessa hankkeen kosteudenhallintaselvityksessä hankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa kosteushallintakoordinaattorina toimivan henkilön rakennusvalvontaviranomaiselle.

Pätevyysvaatimukset ovat linjassa TOPTEN-rakennusvalvontojen tulkintakortin 117c 01 (Kosteudenhallintaselvitys, merkitys ja sisältö) ja Kuivaketju10-toimintamallin kanssa.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET

Uuden pätevyyden pätevyysvaatimukset on julkaistu FISEn verkkosivuilla www.fise.fi otsikon ”Valvojat ja koordinaattorit” alla. Koulutuksesta ja työkokemuksesta koostuvat vaatimukset löytyvät FISEn sivuilta osoitteesta https://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/valvojat/kosteudenhallintakoordinaattori/. Sieltä löytyvät myös FISEn hyväksymät kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutukset sekä pätevyyden hakuohjeet.

PÄTEVYYSTENTTI

Hakijan tulee olla läpäissyt FISEn valtakunnallinen kirjallinen kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyystentti. Pätevyyttä haettaessa koulutus ja tentti eivät saa olla 5 vuotta vanhempia. Tenttiin voi ilmoittautua, kun koulutuksen lähipäivät on käyty (näyttötyö on viimeistelyvaiheessa).

Kosteudenhallintakoordinaattorin (KHK) pätevyystentti järjestettiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2019. Koronaepidemian vuoksi seuraavan tentin järjestäminen siirtyi keväästä 2020 syksyyn 2020, tentti järjestettiin 25.9.2020

Syksyn 2020 toinen tentti PERUTTU: Keskiviikoksi 9.12.2020 Aalto-yliopistolla Otaniemessä Espoossa suunniteltu tentti on peruttu Uudenmaan koronatilanteen vuoksi

Seuraava tenttimahdollisuus on toukokuussa 2021. Jatkossa tentit järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Päätenttipaikkana on pääkaupukiseutu, mutta tarpeen mukaan myös Oulussa.

Lisätietoa tentistä:

PÄTEVYYDEN HAKEMINEN

Pätevyyttä haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, jonne pääsee osoitteesta https://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/valvojat/kosteudenhallintakoordinaattori/, josta avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE tai suoraan osoitteella patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

SIHTEERIJÄRJESTÖ

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyslautakunnan sihteerijärjestönä toimii RIL ry. Lautakunnan kokoonpano ja kokousajat löytyvät FISEn sivuilta https://fise.fi/patevyyspalvelu/patevyyslautakunnat/.

Pätevyyslautakunnan sihteerinä toimii Pekka Talaskivi, 050 562 0116, pekka.talaskivi@ril.fi. Lisätietoja tentistä ja lautakunnan kokouksesta antaa myös Jaana Henell, 050 401 4679, jaana.henell@ril.fi.