KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.

Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeessa hankkeeseen ryhtyvän edustajana. Hänen tehtävänään on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamisprosessin ajan.

Luvanvaraisessa rakentamisessa hankkeen kosteudenhallintaselvityksessä hankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa kosteushallintakoordinaattorina toimivan henkilön rakennusvalvontaviranomaiselle.

Pätevyysvaatimukset ovat linjassa TOPTEN-rakennusvalvontojen tulkintakortin 117c 01 (Kosteudenhallintaselvitys, merkitys ja sisältö) ja Kuivaketju10-toimintamallin kanssa.

PÄTEVYYSVAATIMUKSET

Uuden pätevyyden pätevyysvaatimukset on julkaistu FISEn verkkosivuilla www.fise.fi otsikon ”Valvojat ja koordinaattorit” alla. Koulutuksesta ja työkokemuksesta koostuvat vaatimukset löytyvät FISEn sivuilta osoitteesta https://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/valvojat/kosteudenhallintakoordinaattori/. Sieltä löytyvät myös FISEn hyväksymät kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutukset sekä pätevyyden hakuohjeet.

PÄTEVYYSTENTTI

Hakijan tulee olla läpäissyt FISEn valtakunnallinen kirjallinen kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyystentti. Pätevyyttä haettaessa koulutus ja tentti eivät saa olla 5 vuotta vanhempia. Tenttiin voi ilmoittautua, kun koulutuksen lähipäivät on käyty (näyttötyö on viimeistelyvaiheessa).

Kosteudenhallintakoordinaattorin (KHK) pätevyystentti järjestettiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2019. Koronaepidemian vuoksi seuraavan tentin järjestäminen siirtyi keväästä 2020 syksyyn 2020.

Ennakkotietoa syksyn 2020 tenteistä: Seuraava KHK-pätevyystentin järjestetään perjantaina 25.9.2020 klo 13.00-16.00 Aalto-yliopistolla Otaniemessä Espoossa. Lisätietoa tentistä ja ilmoittautuminen TÄSTÄ. Seuraava tenttimahdollisuus on 9.12.2020. Kevään tentti järjestetään mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun lisäksi myös Oulussa, jos ennakkoilmoittautuneita saadaan minimimäärä kokoon.

Lisätietoa tentistä:

PÄTEVYYDEN HAKEMINEN

Pätevyyttä haetaan FISEn digitaalisella Pätevyyspalvelulla, jonne pääsee osoitteesta https://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/valvojat/kosteudenhallintakoordinaattori/, josta avautuu PÄTEVYYDEN HAKULOMAKE tai suoraan osoitteella patevyyspalvelu.fi sivustolle, jossa on esitetty ohjeet palvelun käyttämiseen.

SIHTEERIJÄRJESTÖ

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyslautakunnan sihteerijärjestönä toimii Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Lautakunnan kokoonpano ja kokousajat löytyvät FISEn sivuilta https://fise.fi/patevyyspalvelu/patevyyslautakunnat/.

Pätevyyslautakunnan sihteerinä toimii Pekka Talaskivi, 050 562 0116, pekka.talaskivi@ril.fi. Lisätietoja tentistä ja lautakunnan kokouksesta antaa myös Jaana Henell, 050 401 4679, jaana.henell@ril.fi.