Henkilöjutut

Varapuheenjohtaja Heikki Halttula: ”BIMissä huomio tiimin osaamistasoon.”

RILin toinen varapuheenjohtaja on Topcon Technology Finlandin toimitusjohtaja Heikki Halttula. Hän nostaa hallituskautensa 2020–2022 tärkeimmiksi vaikuttamisteemoiksi toimintatapojen kehittämisen yhte...

RILin kysely paljastaa, millä rakennetun ympäristön osa-alue...

Osaajia tarvitaan muun muassa rakennesuunnittelussa, tietomallintamisessa, kiertotaloudessa sekä ene...

Asiantuntijajutut

Liikenteen päästövähennykset – kaikki keinot käyttöön

​​​​​​​Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan voimakkaita toimenpiteitä kaikilla sektoreilla. L...

Asiantuntijajutut

Alan yhteentoimivuutta edistetään ympäristöministeriössä

Rakennettuun ympäristöön liittyy runsaasti yhteiskunnan kannalta tärkeää tietoa, jonka on oltava hel...

Muita uutisia

Tila 2030 -materiaali testissä Mikkelissä - Yläkoululaiset v...

Tila 2030 -kokonaisuus avaa näkökulmia koululaisille rakennettuun ympäristöön. Ensimmäiset...

Alan nuori osaaja - Miika Ronkainen

Lean-asiantuntijan halu kokeilla luo uutta rakennusalalle

Ilmastonmuutoksessa toimivan infran merkitys korostuu

Pääkirjoitus Rakennustekniikka-lehdenn umerosta 1/2020

Ilmastonkestävä kaupunki ja nouseva tulvariski – kokemuksia ...

Ilmastonmuutoksen myötä rankkasateiden ja niistä aiheutuvien vahinkojen voidaan odottaa li...

Milloin on alan tekoälyloikan aika?

Suunnittelu- ja rakennusalan yrityksissä digitalisaatio on jo arkipäivää ja sillä on merki...

Talotekniikka ilmastonmuutoksen hillinnässä

Sisäolosuhteilla on merkittävä vaikutus viihtyvyyteemme, terveyteemme sekä energianja luon...

Uutisarkistoon

Blogit

Tiimalasista salmiakkiin

Teknisten alojen korkeakoulutettujen, kiinteistö- ja rakentamisalalla RILiläisten etunenäs...

Muuntojoustavuudella kohti kestävää rakentamista

Mikäli kaikilta uusilta ja peruskorjattavilta rakennuksilta vaadittaisiin hyvää muuntojous...

Kiertotalous tai End of Waste – mitä se oikeasti tarkoittaa?

Kaikille perusinsinööreille ja muillekin ihmisille lienee selvinnyt, että luonnonvarat eiv...