Alan nuori osaaja

Alan nuori osaaja - Heli Islander

Teksti: Jenni Ahola
Kuva: Ilona Toivonen
 

Heli Islander
Ikä: 30
Koti: Tapaninvainiossa Helsingissä
Valmistunut: Aalto-yliopistosta diplomi-insinööriksi vuonna 2016 sekä Helsingin yliopistosta oikeustieteiden maisteriksi vuonna 2020
 

Rakennustekniikan opintoihin hakeutuminen oli Heli Islanderille lukioiässä selkeä valinta. Matemaattiset aineet kiinnostivat, ja rakentamisessa veti puoleensa muun muassa konkreettisuus. Alalla näkee selkeästi, minkä parissa työskentelee.

”Rakennukset ovat myös jossakin määrin selvästi kiinnostaneet minua aina. Vanhat lomakuvatkin paljastavat, että olen jo pienenä kuvaillut ahkerasti rakennuksia.”

Islander pääsi suoraan lukion jälkeen vuonna 2010 aloittamaan opintonsa Aalto-yliopiston rakennustekniikan linjalla. Pääaineekseen hän valitsi rakennusmateriaalit ja -fysiikan.

”Valitettavasti silloin ei enää voinut valita pääaineeksi rakentamistaloutta, joka kiinnosti minua eniten, ja johon myös opinnoissani suuntauduin.”

Otaniemessä järjestötoiminnalla oli iso rooli Islanderin arjessa. Hän oli mukana niin Rakennusinsinöörikillassa, Rakentamistalouden kerho ROPOssa kuin Rakennesuunnittelun ammattiainekerho Väännössä.

”Sain toiminnan kautta ystäviä, sekä opin työelämätaitoja, kuten organisointia ja projektinhallintaa. Jälkikäteen voi ihmetellä, miten aika riitti kaikkeen, mutta en vaihtaisi järjestövuosia mihinkään.”


Yhdessä alaa kehittämässä

Aallon opiskelijajärjestötoiminnan lisäksi Islander on jo pidempään ollut aktiivisesti mukana RILin eri ryhmissä. Opiskeluaikanaan hän toimi pääkaupunkiseudun RIL-Nuorten johtoryhmässä ja oli yhden kauden ryhmän puheenjohtaja. Tämän jälkeen hän on toiminut RILin Rakennuttaminen ja projektinjohto -tekniikkaryhmän johtoryhmässä sekä myös ryhmän puheenjohtajana.

”RILin toiminnan kautta olen päässyt mukaan mielenkiintoisiin projekteihin, olivatpa ne sitten yksittäisiä tilaisuuksia tai pidempiä hankkeita. RIL-Nuorten puheenjohtajakauteni aikana saimme nuorten edustajia mukaan Rakennetun omaisuuden tila -hankkeen paneeleihin, ja sitä kautta hankkeeseen nuorten näkemyksiä esille.”

Islander osallistui myös muutama vuosi sitten KIRA-Akatemia -ohjelmaan. RIL on tänäkin vuonna koordinoimassa KIRA-Akatemiaa, jossa rakennetun ympäristön alan eri sektoreilla työskenteleviä nuoria perehdytetään kiinteistö- ja rakentamisalan kokonaisuuteen.

”KIRA-Akatemia oli kokemuksena hyvä, pääsin sparrailemaan alan huippunimien kanssa. Oli mielenkiintoista päästä työstämään ryhmätöitä ihmisten kanssa, joilla on hyvin erilaiset taustat, ja jotka katsovat alaa erilaisista näkökulmista.”
 

Töistä kipinä alan sopimuksiin

Islander pääsi ensimmäisenä Aallon opiskeluvuonnaan mukaan NCC:n harjoitteluohjelmaan. Useamman vuoden kestänyt harjoittelu käsitti monenlaisia työrooleja. Haalariharjoittelun jälkeen Islander toimi NCC:llä työnjohtoharjoittelijana, ja tämän jälkeen työmaainsinööriharjoittelijana ja muutostyöinsinöörinä.

”Työt olivat ehdottomasti työmaapainotteisia, mutta ohjelman sisällä pääsi sujuvasti siirtymään tehtävästä toiseen myös omien kiinnostuksenkohteiden mukaan.”

Toisena harjoittelukesänään Islander osallistui NCC:n sisäiseen, rakennusalan sopimustekniikkaa käsittelevään YSE-koulutukseen.

”Alan sopimukset alkoivat kiinnostaa, kun pääsin tutustumaan näihin töissä yhä enemmän. Selkeytyi se, miten sopimusten kanssa toimiessa tarvitsee niin ymmärrystä rakennuttamisesta kuin juridiikasta.”

Tämän jälkeen Islander kypsytteli jonkin aikaa ajatusta toisen alan opintojen aloittamisesta.

”Vierastin aluksi hieman uusia opintoja, kun tiesin, että yksi hyvä tutkinto on jo tulossa. Huomasin kuitenkin, että ympärillä on monia muitakin, joilla on tuplatutkinto, ja ymmärsin, ettei opintopolun ja uran tarvitse olla niin suoraviivainen.”


Uusi aihe diplomityön pohjaksi

Islander pääsi sisään Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2015 toisella yrittämällä. Samaan aikaan hän työsti omaa diplomityötään Aallossa.

ROPOn toiminnan kautta Islander oli aiemmin tavannut silloisen Sweco PM:n toimitusjohtajan Maija Jokelan, jonka juttusille hän päätyi myös etsiessään firmaa, jolle voisi tehdä allianssimalleja käsittelevän diplomityönsä.

”Olin kiinnostunut allianssimalleista, joka oli silloin melko uusi juttu, jota ei juuri vielä Aallossa käsitelty. Swecon kanssa saimme neuvoteltua tarkemman rajauksen työlle, jossa käsiteltiin allianssimallin hankintavaiheen kustannuksia.”

Islanderin mukaan yksi diplomityön tekemisen antoisimmista puolista oli se, että hän pääsi haastattelemaan työtä varten monipuolisesti allianssiosaajia, niin tilaajan kuin urakoitsijan puolelta.

”Haastattelut eivät olleet vain sitä, että toistellaan samoja asioita, vaan sain aiheesta monipuolisen näkemyksen. Allianssimallissakin on kuitenkin niin hyvät kuin huonot puolensa.”

Diplomi-insinööriksi valmistumisen jälkeen Islander työskenteli Swecolla infraprojektien parissa ja tämän jälkeen kehitystehtävissä Rakennuttajatoimisto Allianssissa. Työt rakennuttajatoimistossa eivät olleet kuitenkaan kovin pitkäaikaisia, sillä halu palata takaisin projektitoimintaan kasvoi ja Islander uskoi pystyvänsä entistä tehokkaammin hyödyntämään molempia tutkintojaan Swecolla.

”Aloitin vuonna 2018 työskentelyn Swecolla Länsimetro-hankkeessa projekti-insinöörinä. Työtehtäväni projektissa olivat julkisten hankintojen parissa. Opintojen edetessä työtehtäväni muokkaantuivat siten, että olin enenevissä määrin myös tuotannon tukena juridisissa kysymyksissä ja sopimustulkinnoissa.”
 

Järjestys apuna tehokkuudessa

Tällä hetkellä Islanderin arki on hyvin erilaista esimerkiksi vuoden takaiseen verrattuna: Islander jäi kesällä 2021 äitiyslomalle, josta on palaamassa töihin Swecolle tulevana syksynä.

”Saa nähdä, miten nopeasti pystyn omaksumaan asiantuntijan työidentiteetin uudestaan, kun on vuoden ajan kehittänyt aivan toisenlaisia taitoja”, Islander kertoo hymyillen.

Ennen äitiyslomaa Islanderin tehtävät Swecolla olivat jakautuneet pääosin kolmeen osa-alueeseen; työt projektien parissa, kehitystehtävät Sweco PM:n alaisessa Project Management Officessa, sekä työt Swecon lakiosastolla.

Islander siirtyi osaksi Swecon juristipoolia valmistuttuaan vuonna 2020 oikeustieteellisestä.

”Oikeustieteellisen lopputyössäni tutkin konsultin vastuuta ja erityisesti konsultin huolellisuusvelvoitetta. Haastavaa työssä oli sovittaa yhteen erilaiset intressit. Työn piti olla omien kiinnostuksenkohteideni mukainen, akateeminen, mutta myös käytännöllinen ohje Swecolle.”

Pitkään samanaikaisesti jatkuneen opiskelun ja töiden yhdistäminen on vaatinut kovaa työtä ja venymistä, eikä se ole sujunut aina stressittömästi. Islander kuitenkin tunnistaa vahvuudekseen suunnitelmallisuuden ja kyvyn organisoida tehokkaasti omia tehtäviään ja ajankäyttöään.

”Kun asiat ovat järjestyksessä, niitä on helpompi hallita.”

Lisäksi Islander kokee saaneensa opintojen ja töiden yhdistämisessä erityistä tukea paitsi läheisiltään myös työnantajaltaan

”Sweco on monella tapaa mahdollistanut opiskelujani, työsopimustani on aina muokattu sen mukaan, miten paljon olen kyennyt tekemään töitä, minkä lisäksi työtehtäviäni on muokattu opintojeni edetessä. Minuun uskotaan siten, että pääsen toimimaan tehtävissä, joissa pystyn hyödyntämään molempia tutkintojani.”

Nykyisiä teekkareita hän kannustaa rohkeasti keskittymään opiskellessa juuri niihin aiheisiin, jotka itseään kiinnostavat.

”Meillä on edessä pitkät työurat ja työtehtävät alalla ovat hyvin monipuolisia, joten vaikka oma erityisosaaminen ei olisi ihan perinteisen rakentamisen ydintä, nuorelle todennäköisesti löytyy kyllä tulevaisuudessa sellaista työtä, jossa osaamista pystyy hyödyntämään.”Takaisin edelliselle sivulle

Alan nuori osaaja - Sari Koskelo

"En kaipaa niinkään ansioita itselleni vaan tiimille."

Alan nuori osaaja - Sonja Laasonen

Nuori osaaja erikoistuu purettavuuteen suunnittelussa