Kolumnit

Kolumni: Ryhti-järjestelmän kumppanitestaukset käynnistetty

Henrik Saari
Projektipäällikkö, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö, Suomen ympäristökeskus
Kuva: Suomen ympäristökeskus, Shutterstock

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, Ryhti, avautuu tänä vuonna vaiheittain. Suomen ympäristökeskus ja kehittäjätiimi toteuttavat järjestelmää vauhdilla. Samaan aikaan edelläkävijät kunnissa ja maakunnissa tekevät töitä, jotta tietoa voidaan tulevaisuudessa siirtää kunnista ja maakunnista valtakunnalliseen järjestelmään.

Ryhti-järjestelmä toteutetaan, jotta aiemmin hajallaan eri järjestelmissä olleet rakennetun ympäristön tiedot saavat uuden yhteisen kodin. Tietojärjestelmä ja uusi tapa toimia keventävät ja selkeyttävät rakennetun ympäristön valtakunnallista tiedonhallintaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaava- ja rakennustiedot ovat helpommin saavutettavissa eikä esimerkiksi kuntien tarvitse toimittaa samoja tietoja useaan kertaan valtion eri viranomaisille. Tietojen avulla voidaan kehittää viranomaisten toimintaa ja luoda uutta liiketoimintaakin.

Viimeistään siirtymäajan jälkeen – vuoden 2029 alusta lähtien – uudet asema-, yleis- ja maakuntakaavat täytyy laatia rakenteisina, eli tietomallimuodossa, sekä toimittaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Järjestelmään tuodaan myös rakentamisen luvat ja tiedot alueidenkäytön rajoituksista sekä tonttijaot.

Kumppanitestaushankkeissa kunnat ja maakuntien liitot kehittävät käyttämiään järjestelmiä. Hankkeista vastaavat kunnat ja maakuntien liitot itse, mutta kehittämistyö tehdään yhdessä eri järjestelmätoimittajien kanssa. Ensin järjestelmiä kehitetään ja sen jälkeen testataan, että oikeanlainen tieto oikeasti siirtyy niistä valtakunnalliseen järjestelmään.

Hankkeet ja Ryhti-järjestelmän kehittäjät vaihtavat tietoa kehitystöiden etenemisestä puolin ja toisin. Kumppanitestaajien tueksi tarjotaan tietoa ja järjestetään tilaisuuksia – yhteistyö on osoittautunut keskeisen tärkeäksi.

Kumppanitestaukseen osallistuvat kunnat ja maakuntien liitot ovat ensimmäisiä, jotka ottavat käyttöön esimerkiksi kaavoituksen uudet tiedon rakenteet ja toimittavat tietomallimuotoisia kaavoja Ryhti-järjestelmään. Työskentelyaikaa ensimmäisillä hankkeilla on kevääseen 2025 saakka.

Kahdeksan hankkeista kehittää tietomallimuotoisten kaavojen laatimista eri ohjelmistoin sekä niiden siirtoa Ryhti-järjestelmään. Kaksi hankkeista keskittyy rakennusluvituksen prosesseihin ja järjestelmiin. Kaikkiaan mukana on 20 kuntaa ja kaksi maakuntien liittoa.

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta kumppanitestaushankkeille, ja syksyllä osallistuvien joukon on tarkoitus laajentua vielä uusilla hankkeilla ja järjestelmillä.Takaisin edelliselle sivulle

Kolumni: Digitaalinen kaksonen – tulevaisuuden selkäranka

Suurin osa suunnitteluvaiheen tehottomuudesta johtuu 90-luvulla tehdyistä digitalisaatiova...

Mitä on lean-rakentaminen?

Rakennushankkeilta vaaditaan entistä parempaa arvontuottoa niin lyhyempinä läpimenoaikoina...