Rakentaminen on keskiössä ilmastonmuutosta hillittäessä ja siihen sopeuduttaessa - 80 % rakennuskannasta tarvitsee energiaremonttia seuraavien 30 vuoden aikana

Rakennusala on yksi tärkeimmistä toimijoista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Euroopassa rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala, noin 50 % raaka-aineista painoprosentteina mitattuna. Lisäksi rakennusten käyttö aiheuttaa noin 32 % energiakulutuksesta sekä 30 % hiilidioksidipäästöistä.

Uudisrakentamisessa meillä on jo hienoja onnistumisia nollaenergiarakentamisessa, mutta se ei yksinään riitä. VTT:n analyysin mukaan 80 % rakennuskannasta tarvitsee energiaremonttia lähivuosikymmeninä. Lisäksi kaikkein energiatehottomin osuus, eli noin 15% kerrosalasta, kuluttaa neljänneksen energiasta.

Suomen hallitusohjelmassa on selvä kirjaus kohti hiilineutraalista yhteiskuntaa ja energiatehokkuutta, eikä tämä onnistu ilman olemassa olevan rakennuskannan korjaamista vähäpäästöiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme ymmärrystä materiaaleista, rakenteista, talotekniikasta, energiantuotannosta ja muusta infrasta sekä niiden integroinnista.

RIL on tehnyt pitkään työtä sekä rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseksi että päästöjen pienentämiseksi julkaisemalla mm. ohjeita ja käsikirjoja sekä järjestämällä alan täydennyskoulutuksia.

Ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisia ja niiden saavuttamiseksi tarvitaan selkeitä askelmerkkejä, jotta tavoitteet saavutetaan ja laatu ylläpidetään. Korkeatasoisen osaamisen merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa.

RIL haastaa kaikki alan toimijat mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Käynnistetään yhdessä ensi vuonna muutos, joka tähtää kohti vähäpäästöisiä materiaaleja, nollaenergiataloja, resilienttejä infraverkkoja sekä kestävää ympäristöä.

Mitä oma organisaationne aikoo tehdä asian eteen ensi vuonna?
Vastaa kysymykseen tästä.


Timo Kohtamäki
RILin hallituksen puheenjohtaja

Miimu Airaksinen
RILin toimitusjohtajaTakaisin edelliselle sivulle