LIVI

LIVI on LVI-alalla toimivien ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden insinöörien asiantuntijayhdistys, joka on perustettu 20.12.1959.

LIVI edistää jäsenistönsä asiantuntemuksen aktiivista hyödyntämistä kestävän kehityksen edistämisessä.

  • Missio
    LIVI toimii LVI-alalla vaikuttavien ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden insinöörien yhdyssiteenä edistäen heidän ammatillista, yhteiskunnallista ja keskinäistä sosiaalista toimintaa sekä vaikutusmahdollisuuksia.
  • Visio
    LIVI on arvostettu ja aktiivinen asiantuntijayhteisö, joka uudistuu ja vastaa ajan haasteisiin.