RIL-Säätiö

"RIL-Säätiön tehtävänä on rakennusalan tieteen ja taiteen tukeminen sekä muutoinkin alan osaamisen kehittäminen, opiskelun, täydennyskoulutuksen, tutkimuksen ja rakennusinsinöörien yhteistoiminnan edistäminen."

 

RIL-Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja rahoittamalla tarkoitustaan palvelevia hankkeita seuraavissa kategioissa:

 

1. KIRA-alan kehityshankkeet

  • apurahoja muun muassa KIRA-alan tutkimuksen ja osaamisen edistämiseen sekä alan ajankohtaisiin hankkeisiin

2. Kiltojen ja ammattiainekerhojen tukeminen

  • apurahoja alan kiltojen ja ammattiainekerhojen toiminnan tukemiseen

3. Henkilökohtaiset apurahat

  • apurahoja kiitettävän KIRA-alan DI-työn suorittamisesta
  • apurahoja KIRA-alan teekkareiden ulkomailla opiskeluun tai työharjoitteluun (ns. matka-apuraha)

 


RIL-Säätiö jakaa keskitetysti kaikki RILin kautta annettavat apurahat ja ulkopuolelle kohdistuvan tuen. 

Toistaiseksi voimassa olevan apurahapolitiikkansa mukaisesti RIL-Säätiö voi myöntää vuosittain enintään 100 000 euroa apurahoja. Vuosittain myönnettävät apurahat perustuvat RIL ry:n ja RIL-Säätiön edellisvuosien sijoitustoiminnan tuottojen kokonaismäärään ja RIL-Säätiön tasekehitykseen.

 

Lue lisää apurahoista

 

Vuosien 2008-2023 aikana RIL-Säätiölle on osoitettu yhteensä noin 1 400 hakemusta, toimintastrategian mukaisia apurahoja ja tukea on jaettu yhteensä yli 680 000 euroa. RIL-Säätiön toimintastrategiasta ja vuotuisista apurahojen jaosta päättää hallitus. Säätiön hallituksen valitsee RIL ry:n hallitus.

 

Säätiö voi vastaanottaa lahjoja, testamentteja ja avustuksia sekä muillakin keinoin kartuttaa omaisuuttaan, ei kuitenkaan harjoittaa liiketoimintaa.