RIL-Säätiö

RIL-Säätiön säädekirjan mukaan säätiön tehtävänä on rakennusalan tieteen ja taiteen tukeminen sekä muutoinkin alan osaamisen kehittäminen, opiskelun, täydennyskoulutuksen, tutkimuksen ja rakennusinsinöörien yhteistoiminnan edistäminen.

Säätiö voi vastaanottaa lahjoja, testamentteja ja avustuksia sekä muillakin keinoin kartuttaa omaisuuttaan, ei kuitenkaan harjoittaa liiketoimintaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja rahoittamalla tarkoitustaan palvelevia hankkeita. Apurahat myönnetään pääsääntöisesti RILin jäsenille yksityishenkilöinä kannustusapurahoina. Rakennusalan tutkimukseen tarkoitettuja apurahoja jaetaan myös organisaatioille ja alan tutkijoille.

Säädekirjan tarkoituksen mukaisesti RIL-Säätiön apurahoja tarjotaan seuraavasti:

1. Opintojen kiitettävä suorittaminen

  • apuraha diplomityön kiitettävään suorittamiseen (arvosana 5)

2. Rakennusalan verkottumisen ja kansainvälistymisen edistäminen

  • apurahoja teekkareiden ulkomaiseen ammatilliseen opiskeluun ja harjoitteluun

3. Kiltojen ja ammattiainekerhojen tukeminen

  • apurahoja alan kiltojen ja ammattiainekerhojen toiminnan tukemiseen

4. Rakennus- ja kiinteistöalan tutkimuksen ja osaamisen edistäminen

  • apurahoja alan ajankohtaisille kehityshankkeille

5. Opetuksen ja tutkimuksen toimintaedellytysten parantaminen

  • alan opetuksen tukeminen kotimaisissa tiedekorkeakouluissa: tarjotaan palveluna yritysrahoituksen keruun koordinointia lahjoitusprofessuureihin.


Vuodesta 2000 asti RIL-Säätiö on jakanut keskitetysti kaikki liiton kautta annettavat apurahat. Vuosien 2008-2020 aikana RIL-Säätiölle on osoitettu yhteensä liki 1150 hakemusta, toimintastrategian mukaisia apurahoja ja tukea on jaettu yhteensä noin 532 000 euroa. RIL-Säätiön toimintastrategiasta ja vuotuisista apurahojen jaosta päättää hallitus. Säätiön hallituksen valitsee RIL ry:n hallitus.