Apurahojen haku 2021

RIL-Säätiö myöntää vuonna 2021 haettavissa olevia apurahoja sijoitustoiminnan tuottojen kokonaismäärän perusteella, kuitenkin yhteensä enintään 11 000 €. Etusijalla ovat opiskelijoille suunnatut henkilökohtaiset apurahat. 

Haettavissa vuonna 2021 ovat seuraavat kategoriat:

 • Teekkareiden ulkomailla opiskelu ja työharjoittelu
 • Diplomityön kiitettävästi suorittaneet (arvosana 5)

 

Apurahahakemuksessa huomioitavaa:

Yleistä:

 • RIL-Säätiön apurahat kattavat koko rakennusalan eli rakennus- ja kiinteistö-, ympäristö- ja yhdyskunta- sekä talotekniikkasektorin.
 • Etusijalla henkilökohtaiset apurahat.
 • Apuraha myönnetään pääsääntöisesti RILin jäsenille yksityishenkilöinä kannustusapurahana (jäsen haku- ja päätöksentekohetkellä, jäsenvelvoitteet täytettynä eli mahdollinen jäsenmaksu maksettuna).
 • Takautuvia hakemuksia ei hyväksytä.
 • Apurahoja ei myönnetä ulkomaille suuntautuvaan tutkimusmatkaan tai konferenssin matkakuluille (ts. apuraha voidaan myöntää tutkimushankkeelle kohdassa muut alan hankkeet).
 • Huomioithan, että RIL-Säätiö jakaa apurahoja sijoitustoiminnan tuottojen puitteissa, vuonna 2021 kuitenkin yhteensä enintään 11 000 € siten, että Säätiön kokonaistulos säilyy positiivisena.

Opiskelijoiden ulkomaanapurahat:

 • Ulkomailla opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvät apurahat pitää hakea ennen harjoittelua/opiskelua tai sen aikana. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.
 • Apuraha myönnetään ammatilliseen työharjoitteluun tai opiskeluun.
 • Ulkomaanapurahaa voi hakea / saada yhden kerran opintojen aikana.
 • Lunastamaton apuraha (yo. todisteita ei ole toimitettu) raukeaa seuraavan vuoden loppuun mennessä.
 • Todisteena tapahtuneesta matkasta tulee toimittaa:
  • kirjallinen tosite matkasta: työ- tai opiskelutodistus, yliopiston hyväksymiskirje, opintosuoritusote vaihdon tuloksista tms. (joko hakuvaiheessa tai apurahapäätöksen tultua / kestoltaan pitkän vaihdon loppuvaiheessa)
  • 200 sanainen matkakertomus (jälkikäteen, apurahapäätöksen tultua / kestoltaan pitkän vaihdon loppuvaiheessa)

Diplomityön kiitettävästi suorittaneet:

 • Apuraha tulee hakea viimeistään vuoden sisällä DI-tutkinnon suorittamisesta.
 • Hakemuksen yhteydessä tulee erillisellä spostiviestillä toimittaa tutkintotodistus, opintosuoristusote (josta ilmenee DI-työn arvosana) sekä DI-työn tiivistelmä yhtenä pdf-tiedostona. Toimitusosoite: pia.vasko@ril.fi.
 • Ilman erillistä liitteet sisältävän sähköpostin lähetystä apurahahakemusta ei pystytä käsittelemään.

 

Hakuajat ja hakemukset:

Vuoden 2021 hakuajat ovat seuraavat:

1. hakukierros: Teekkareiden ulkomaillaopiskelu ja -harjoittelu:

 • Hakuaika tammi-helmikuu 2021, hakemuksen viimeinen jättöpäivä 22.2.2021
 • Päätökset tehdään maaliskuun 2021 hallituksen kokouksessa
 • Apurahapäätökset ilmoitetaan spostitse
 • Hakulomake: Hakuaika on päättynyt.

2. hakukierros: Teekkareiden ulkomaillaopiskelu ja -harjoittelu sekä diplomityön kiitettävästi suorittaneet:

 

Tietosuojaseloste (RIL-Säätiö)

 

Lisätietoja: pia.vasko(at)ril.fi