Apurahojen haku 2019

RIL-Säätiö myöntää vuonna 2019 haettavissa olevia apurahoja sijoitustoiminnan tuottojen kokonaismäärän perusteella, kuitenkin yhteensä enintään 13 000 €. Etusijalla ovat opiskelijoille suunnatut henkilökohtaiset apurahat. 

Haettavissa vuonna 2019 ovat seuraavat kategoriat:

 • Teekkareiden ulkomailla opiskelu ja työharjoittelu
 • Diplomityön oivallisesti suorittaneet (arvosana 5) (UUSI kategoria)

 

Apurahahakemuksessa huomioitavaa:

Yleistä:

 • RIL-Säätiön apurahat kattavat koko rakennusalan eli rakennus- ja kiinteistö-, ympäristö- ja yhdyskunta- sekä talotekniikkasektorin.
 • Etusijalla henkilökohtaiset apurahat.
 • Apuraha myönnetään pääsääntöisesti RILin jäsenille yksityishenkilöinä kannustusapurahana (jäsen hakemuksen jättöhetkellä).
 • Takautuvia hakemuksia  ei hyväksytä (työharjoittelu/vaihto jo suoritettu).
 • Apurahoja ei myönnetä ulkomaille suuntautuvaan tutkimusmatkaan tai konferenssin matkakuluille (ts. apuraha voidaan myöntää tutkimushankkeelle kohdassa muut alan hankkeet).
 • Huomioithan, että RIL-Säätiö jakaa apurahoja sijoitustoiminnan tuottojen puitteissa, vuonna 2019 kuitenkin yhteensä enintään 13 000 € siten, että Säätiön kokonaistulos säilyy positiivisena.

Opiskelijoiden ulkomaanapurahat:

 • Ulkomailla opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvät apurahat pitää hakea ennen harjoittelua/opiskelua tai sen aikana. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.
 • Apuraha myönnetään ammatilliseen työharjoitteluun tai opiskeluun.
 • Ulkomaanapurahaa voi hakea / saada yhden kerran opintojen aikana.
 • Lunastamaton apuraha (yo. todisteita ei ole toimitettu) raukeaa seuraavan vuoden loppuun mennessä.
 • Todisteena tapahtuneesta matkasta tulee toimittaa:
  • kirjallinen tosite matkasta: työ- tai opiskelutodistus, yliopiston hyväksymiskirje, opintosuoritusote vaihdon tuloksista tms. (joko hakuvaiheessa tai apurahapäätöksen tultua / kestoltaan pitkän vaihdon loppuvaiheessa)
  • 200 sanainen matkakertomus (jälkikäteen, apurahapäätöksen tultua / kestoltaan pitkän vaihdon loppuvaiheessa)

Diplomityön oivallisesti suorittaneet:

 • Apuraha tulee hakea vähintään vuoden sisällä DI-tutkinnon suorittamisesta.
 • Hakemuksen liitteenä tulee olla opintosuoristusote, josta ilmenee DI-työn arvosana sekä DI-työn tiivistelmä.

 

Hakuajat ja hakemukset:

Vuoden 2019 hakuajat ovat seuraavat:

1. hakukierros: Teekkareiden ulkomaillaopiskelu ja -harjoittelu:

 • Hakuaika tammi-helmikuu 2019, hakemuksen viimeinen jättöpäivä 26.2.2019
 • Päätökset tehdään 14.3.2019 hallituksen kokouksessa
 • Apurahapäätökset ilmoitetaan spostitse

2. hakukierros: Teekkareiden ulkomaillaopiskelu ja -harjoittelu sekä diplomityön oivallisesti suorittaneet:

 • Hakuaika kesä-syyskuu 2019, hakemuksen viimeinen jättöpäivä 30.9.2019
 • Päätökset tehdään 24.10.2019 hallituksen kokouksessa
 • Apurahapäätökset ilmoitetaan spostitse

Hakemukset voi toimittaa osoiteella:

RIL-Säätiö
Lapinlahdenkatu 1 B
00180 HELSINKI
tai spostitse pia.vasko@ril.fi
Sähköpostitse toimitettava hakemus mahdollisine liitteineen on toimitettava yhtenä pdf-muotoisena tiedostona.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Hakulomakelinkit: