Apurahojen haku 2018

RIL-Säätiö myöntää vuonna 2018 haettavissa olevia apurahoja sijoitustoiminnan tuottojen kokonaismäärän perusteella, kuitenkin yhteensä enintään 12 000 €. Etusijalla ovat opiskelijoille suunnatut henkilökohtaiset apurahat. 

Haettavissa vuonna 2018 ovat seuraavat kategoriat:

 • Teekkareiden ulkomailla opiskelu ja työharjoittelu
 • Erinomaisesti tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneet (opintopisteillä painotettu ka 4,0)
 • Oivallisesti DI-tutkinnon suorittaneet (opintopisteillä painotettu ka 4,0)

Apurahahakemuksessa huomioitavaa:

Yleistä:

 • RIL-Säätiön apurahat kattavat koko rakennusalan eli rakennus- ja kiinteistö-, ympäristö- ja yhdyskunta- sekä talotekniikkasektorin.
 • Etusijalla henkilökohtaiset apurahat.
 • Apuraha myönnetään pääsääntöisesti RILin jäsenille yksityishenkilöinä kannustusapurahana (jäsen hakemuksen jättöhetkellä).
 • Takautuvia hakemuksia  ei hyväksytä (työharjoittelu/vaihto jo suoritettu).
 • Apurahoja ei myönnetä diplomityöhankkeille, ulkomaille suuntautuvaan tutkimusmatkaan tai konferenssin matkakuluille (ts. apuraha voidaan myöntää tutkimushankkeelle kohdassa muut alan hankkeet).
 • Huomioithan, että RIL-Säätiö jakaa apurahoja sijoitustoiminnan tuottojen puitteissa, vuonna 2018 kuitenkin yhteensä enintään 12 000 € siten, että Säätiön kokonaistulos säilyy positiivisena.

Opiskelijoiden ulkomaanapurahat:

 • Ulkomailla opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvät apurahat pitää hakea ennen harjoittelua/opiskelua tai sen aikana. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.
 • Apuraha myönnetään ammatilliseen työharjoitteluun tai opiskeluun.
 • Ulkomaanapurahaa voi hakea / saada yhden kerran opintojen aikana.
 • Lunastamaton apuraha (yo. todisteita ei ole toimitettu) raukeaa seuraavan vuoden loppuun mennessä.
 • Todisteena tapahtuneesta matkasta tulee toimittaa:
  • kirjallinen tosite matkasta: työ- tai opiskelutodistus, yliopiston hyväksymiskirje, opintosuoritusote vaihdon tuloksista tms. (joko hakuvaiheessa tai apurahapäätöksen tultua / kestoltaan pitkän vaihdon loppuvaiheessa)
  • 200 sanainen matkakertomus (jälkikäteen, apurahapäätöksen tultua / kestoltaan pitkän vaihdon loppuvaiheessa)

Erinomaisesti tekniikan kanditutkinnon suorittaneet:

 • Apuraha tulee hakea vähintään vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta.
 • Apurahaa ei voi hakea DI-tutkinnon jo valmistuttua.
 • Hakemuksen liitteenä tulee olla kanditutkintotodistus ja opintosuoristusote.

Oivallisesti DI-tutkinnon suorittaneet:

 • Apuraha tulee hakea vähintään vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta.
 • Hakemuksen liitteenä tulee olla DI-tutkintotodistus ja opintosuoristusote.
   

Hakuajat ja hakemukset:

Vuoden 2018 hakuajat ovat seuraavat:

1. hakukierros: Teekkareiden ulkomaillaopiskelu tai -harjoittelu:

 • Hakuaika tammi-helmikuu 2018, hakemuksen viimeinen jättöpäivä 23.2.2018
 • Päätökset tehdään 15.3.2018 hallituksen kokouksessa
 • Apurahapäätökset ilmoitetaan spostitse

2. hakukierros: Teekkareiden ulkomaillaopiskelu ja -harjoittelu, oivallisesti kandi- tai DI-tutkinnon suorittaneet:

 • Hakuaika kesä-syyskuu 2018, hakemuksen viimeinen jättöpäivä 28.9.2018
 • Päätökset tehdään 24.10.2018 hallituksen kokouksessa
 • Apurahapäätökset ilmoitetaan spostitse

Hakemukset voi toimittaa osoiteella:

RIL-Säätiö
Lapinlahdenkatu 1 B
00180 HELSINKI
tai spostitse pia.vasko@ril.fi
Sähköpostitse toimitettava hakemus mahdollisine liitteineen on toimitettava yhtenä pdf-muotoisena tiedostona.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Hakulomakelinkit: