Apurahojen haku

 • Apurahoja voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevan apurahapolitiikan ehtojen mukaisesti (mm. sijoitustoiminnan tuotot ja Säätiön tasekehitys huomioiden) vuosittain enintään 100 000 eurolla
 • RIL-Säätiön apurahat kattavat koko KIRA-alan eli rakennus- ja kiinteistö-, ympäristö- ja yhdyskunta- sekä talotekniikkasektorin
 • Apurahoja voidaan myöntää alan yrityksille, yhteisöille, hankkeille ja yksityisille henkilöille
 • Apurahoja ei myönnetä ulkomaille suuntautuvaan tutkimusmatkaan tai konferenssin matkakuluille

 

Apurahakategoriat:

1. Kategoria: KIRA-alan kehityshankkeet

 • apurahoja muun muassa KIRA-alan tutkimuksen ja osaamisen edistämiseen sekä alan ajankohtaisiin hankkeisiin

2. Kategoria: Kiltojen ja ammattiainekerhojen tukeminen

 • apurahoja alan kiltojen ja ammattiainekerhojen toiminnan tukemiseen

3. Kategoria: Henkilökohtaiset apurahat

 • apurahoja KIRA-alan DI-työn suorittamisesta arvosanalla 5
 • apurahoja KIRA-alan teekkareiden ulkomailla opiskeluun tai työharjoitteluun (ns. matka-apuraha)

 

Hakuajat ja hakULOMAKKEET:

Vuoden 2024 hakuajat ovat seuraavat:

1. hakukierros: Päättynyt

 • Hakuaika tammi-helmikuu, hakemuksen viimeinen jättöpäivä 18.2.2024
 • Päätökset tehdään maaliskuun hallituksen kokouksessa
 • Apurahapäätökset ilmoitetaan spostitse
 • Hakulomakkeet:
  • Kira-alan kehityshankkeet (kategoria 1): vapaamuotoinen, RIL-Säätiölle osoitettu hakemus määräaikaan mennessä osoitteilla janne.tahtikunnas(at)ril.fi ja pia.vasko(at)ril.fi
  • Kilta-apurahat (kategoria 2): ei erillistä hakuprosessia, alan killat ja ammattiainekerhot apurahajärjestelmän piirissä
   Lisätietoja: henriikka.hellstrom@ril.fi
  • Henkilökohtaiset apurahat (kategoria 3):
   • DI-työn suorittaminen arvosanalla 5: haettavissa vain 2. hakukierroksella
   • Teekkareiden ulkomailla opiskelu ja harjoittelu: hakukierros on päättynyt

2. hakukierros: KÄYNNISSÄ

 • Hakuaika kesä-syyskuu, hakemuksen viimeinen jättöpäivä 29.9.2024
 • Päätökset tehdään lokakuun hallituksen kokouksessa
 • Apurahapäätökset ilmoitetaan spostitse
 • Hakulomakkeet:
  • Kira-alan kehityshankkeet (kategoria 1): vapaamuotoinen, RIL-Säätiölle osoitettu hakemus määräaikaan mennessä osoitteilla janne.tahtikunnas(at)ril.fi ja pia.vasko(at)ril.fi
  • Kilta-apurahat (kategoria 2): ei erillistä hakuprosessia, alan killat ja ammattiainekerhot apurahajärjestelmän piirissä
   Lisätietoja: henriikka.hellstrom@ril.fi
  • Henkilökohtaiset apurahat (kategoria 3):
   • DI-työn suorittaminen arvosanalla 5: hakulomake
   • Teekkareiden ulkomailla opiskelu ja harjoittelu: hakulomake

 

HUOMIOITAVAA HAETTAESSA:

Kira-alan kehityshankkeet:

 • Apuraha tulee hakea ennen hankkeen käynnistymistä tai viimeistään sen aikana. Takautuvia hakemuksia ei hyväksytä.
 • Vapaamuotoisen hakemuksessa voi vastata seuraaviin tukikysymyksiin:
  • Tukeeko RILin strategiaa ja/tai perustetävää (esim. jäsenten yhtesöllisyys, asiantuntijuuden ja osaamisen kehittäminen)?
  • Onko yleinen alaa tukeva hanke? (esim. tulokset julkisia)
  • Lisääkö alan houkuttelevuutta ja/tai lisääkö alan DI-määrää?
  • Onko tulevaisuuteen suuntautuva alaa edistävä hanke?
  • Parantaako alan kilpailukykyä?
  • Millä tavoin hankkeen tulokset voisivat saada aikaan pysyviä muutoksia alalla? 
  • Miten uusi tieto/tulokset saadaan yleisesti käyttöön alalla?
  • Miten hankkeesta raportoidaan ja miten tuloksista viestitään?
  • Miten hankkeessa on huomioitu vastuullisuus?
  • Saako hanke muuta tukea? Mistä? Paljonko?
  • Onko taho saanut RILilta tukea aiemmin?
 • Hallitus on linjannut, että RIL-Säätiön kautta ei ole tarkoituksenmukaista rahoittaa yliopistojen perusopetusta korvaamalla mahdollista yhteiskunnallisen rahoituksen vajetta
 • Apurahapäätöstä tehdessä hallitus arvioi muun muassa edellä mainittuja seikkoja
 • Esimerkkejä apurahasummista: alan opetuksen kehityshankkeet 5 000 - 20 000 euroa, tekninen julkaisu tai kirjahanke 500 - 2 500 euroa, alan kehitystä tukeva hanke (julkiset tulokset) 5 000 - 10 000 euroa.

 

Henkilökohtainen apuraha: Diplomityön arvosanalla 5 suorittaneet:

 • Apuraha tulee hakea viimeistään vuoden sisällä DI-tutkinnon suorittamisesta
 • Hakijan tulee olla RILin jäsen haku- ja päätöksentekohetkellä, jäsenvelvoitteet täytettynä eli mahdollinen jäsenmaksu maksettuna
 • Hakemuksen yhteydessä tulee toimittaa tutkintotodistus tai opintosuoristusote (josta ilmenee DI-työn arvosana) sekä DI-työn tiivistelmä. Tiedostomuotona pdf-tiedosto ja liitteitä voi olla yhteensä 2 kpl
 • Ilman liitteitä apurahahakemusta ei pystytä käsittelemään.

 

Henkilökohtainen apuraha: Teekkareiden ulkomailla opiskelu ja työharjoittelu (ns. matka-apuraha)

 • Ulkomailla opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvät apurahat tulee hakea ennen harjoittelua/opiskelua tai sen aikana. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti
 • Apuraha maksetaan vaihdon jälkeen
 • Hakijan tulee olla RILin jäsen haku- ja päätöksentekohetkellä, jäsenvelvoitteet täytettynä eli mahdollinen jäsenmaksu maksettuna
 • Ulkomaanapurahaa voi hakea / saada yhden kerran opintojen aikana
 • Todisteena tapahtuneesta matkasta tulee toimittaa:
  • kirjallinen tosite matkasta: työ- tai opiskelutodistus, yliopiston hyväksymiskirje, opintosuoritusote vaihdon tuloksista tms. (joko hakuvaiheessa tai apurahapäätöksen tultua / kestoltaan pitkän vaihdon loppuvaiheessa)
  • 200 sanainen matkakertomus (jälkikäteen, apurahapäätöksen tultua / kestoltaan pitkän vaihdon loppuvaiheessa)
 • Lunastamaton apuraha (yo. todisteita ei määräaikaan mennessä ole toimitettu) raukeaa seuraavan vuoden loppuun mennessä.

 

Tietosuojaseloste (RIL-Säätiö)

Lisätietoja: pia.vasko(at)ril.fi