RIL Sovittelu

RIL Sovittelu on rakennusriitojen ja urakkaerimielisyyksien hallintaan keskittynyt yritys. RIL Sovittelu tarjoaa taloudellisen vaihtoehdon kysymyksissä, joiden ratkaisemiseen tarvitaan perusteellista rakennusalan ja -juridiikan tuntemusta.

RIL Sovittelu on asiantuntija rakennusprosesseissa syntyvien erimielisyyksien ratkaisemisessa ja niiden ennalta ehkäisemisessä. RIL Sovittelu käsittelee myös rakennusvirheistä ja muista rakennuskannan ongelmista syntyvät riidat. 

Yhtiön toiminta perustuu korkeatasoisten teknisten ja juridisten asiantuntijoiden osaamisen yhdistämiseen siten, että erimielisyydet saadaan hoidettua

  • nopeasti
  • edullisesti
  • asiantuntevasti  ja
  • liikesuhteita rasittamatta.

Lue lisää RIL Sovittelun palveluista täältä.