Hallituksen jäsenet kaudelle 2018-2020

 

Puheenjohtaja:

Timo Kohtamäki
Toimitusjohtaja, Foudia Housing Oy

Syntymävuosi 1963
Kotikunta Järvenpää

Edustamani toimiala:
Monitoimiala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto

”Urani alussa toimin 7 vuotta pohjarakennussuunnittelijana ja projektipäällikkönä. Sen jälkeen työskentelin Lemminkäisellä useissa tehtävissä yhteensä 18 vuotta, joista runsaat 5 vuotta konsernin toimitusjohtajana. Tällä hetkellä olen osakkaana ja toimitusjohtajana Foudia Housing Oy:ssä.

Matkalla kohti visiota alan arvostetuimmaksi organisaatoiksi RIL voisi olla nykyistäkin aloitteellisempi ja aktiivisempi keskustelija.  Hyvänä esimerkkinä tästä on Roti-selvitys, joka on saavuttanut hyvän aseman rakennetun ympäristön kunnon kuumemittarina. Oppilaitosyhteistyö sopii erinomaisesti RIL:n rooliin. Miten houkuttelisimme parhaat kyvyt rakennusalalle ja toisaalta, miten voisimme lisätä korkeakoulujen ja alan yritysten yhteistoimintaa. Myös alan yleisen arvostuksen lisääminen edellyttää jatkuvaa panostamista.”

 

Hallituksen uudet jäsenet:

 

Hannu Aurinko
Toimitusjohtaja, Laatuinsinöörit Oy

Syntymävuosi 1968
Kotikunta Oulu

Edustamani toimiala:
Vesihuolto-, vesi- ja ympäristötekniikka
Pohja- ja maarakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto, suunnittelu

”Olen 49-vuotias tekniikan tohtori Oulusta ja toimin Laatuinsinöörit Oy:n toimitusjohtajana. Työssäni teen teollisuuteen, rakennusliikkeille ja kuntatoimijoille ratkaisuja ympäristörakenteiden ja kiertotalouden materiaalien kanssa.

Väitöstyöni olen tehnyt ympäristösuojausrakenteiden riskienarvioinnista 2015 Lappeenrannan teknisessä yliopistossa (LUT) ja diplomi-insinööriksi valmistuin 1993 rakentamistaloudesta Oulusta.

Tavoitteeni RIL:ssä on huomioida ympäristörakentaminen ja kiertotalous aikaisempaa laajemmin osana RIL:n asiantuntija organisaation toimintaa. Lisätä rakennusalan ja RIL:n houkuttavuutta, että saamme Oulussa alkaneen rakennusalan DI-koulutuksen ja LUT:n ympäristökoulutusohjelman teekkarit ja tulevat diplomi-insinöörit meidän uusiksi jäseniksi. RIL:n kautta pyrin vaikuttamaan, että rakentamisen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa pystyttäisiin lisäämään merkittävästi tulevaisuudessa.”

 

Tiina Koppinen
Toimialajohtaja, Skanska Oy

Syntymävuosi 1969
Kotikunta Espoo

Edustamani toimiala:
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto

Olen työskennellyt Skanskassa vuodesta 2008 alkaen. Sitä ennen työskentelin VTT:llä. Olen Skanska Oy:n toimialajohtaja ja johtoryhmän jäsen. Vastaan liiketoiminnan kehittämisestä ja hankekehityksestä sekä toimialajohtajana Itä-ja Keski-Suomen sekä Pohjois-Suomen alueyksikköjen rakentamispalveluista.  Olen vuosien varrella työskennellyt sekä eri toimialojen kehitystehtävissä että linjavastuussa. Olen erittäin kiinnostunut työskentelemään rakennusalan kehittämisen eteen myös RIL:n hallituksessa.

Rakennusalan kehittämiseen liittyvät asiat ovat lähellä sydäntäni. Haluan olla energisesti edistämässä alan kehitystä digitaalisessa murroksessa, jossa osaamistarpeet ja asiakkaiden odotukset muuttuvat. Olen ylpeä suomalaisesta osaamisesta rakentamisen digitaalisen työkalujen käytössä, mutta alan digitaalisten palvelujen kehittämisessä on mentävä eteenpäin ja otettava seuraava askel. Tulevaisuudessa tarvitaan monipuolista uutta osaamista ja siksi teknisistä aloista ja erityisesti rakentamisesta on tehtävä houkutteleva uravalinta kaikille nuorille niin tytöille kuin pojillekin. Myös alan turvallisuuskulttuuria voimme yhdessä vahvistaa pitäen turvallisuutta näkyvästi esillä osana kaikkea toimintaa.”

 

Atte Leppänen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Sweco Rakennetekniikka Oy

Syntymävuosi 1976
Kotikunta Espoo

Edustamani toimiala:
Talonrakennus, sillanrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto, tutkimus ja kehitys

Olen alkuperäiseltä koulutukseltani puuseppä vuodelta 1995, insinööriksi valmistuin 2001 ja TTY:ltä ja diplomi-insinööriksi valmistuin vuonna 2013, pääaineena rakennetekniikka. Tällä hetkellä työskentelen Sweco Rakennetekniikka Oy:ssä liiketoiminnan kehitysjohtajana. RILin hallituksessa haluan tuodarakennesuunnittelijoiden äänen RILin toimintaan sekä olla kehittämässä rakennusalaa tulevaisuuden suuntaan.”