RILin hallituksen vaali kaudelle 20192021

RILin syysliittokokouksessa valitaan erovuoroisten tilalle varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä kaudelle 20192021. Hallituksen vaali toteutetaan nyt neljättä kertaa sähköisenä äänestyksenä, joka on avoinna äänioikeutetuille 8.11.22.11.2018 klo 17.00 saakka.

Vaalin tulos todetaan Syyskokouksessa tiistaina 27.11.2018 Säätytalolla Helsingissä. Jäsen voi halutessaan äänestää myös paikan päällä ennen syyskokouksen alkua, kello 10.0012.00 välisenä aikana. Paikan päällä äänestävän on todistettava henkilöllisyytensä. 

Vaalissa voi äänestää RILin varsinainen jäsen, jonka on pitänyt olla jäsen viimeistään kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta (27.11.), eli jäseneksi on pitänyt liittyä viimeistään 2.10.2018.

Tälle sivulle on kerätty esittelyt ehdokkaista ja heidän vaaliteemoistaan. Äänestysaikana 8.11.22.11.2018 pääset jatkamaan esittelysivun alla olevasta linkistä varsinaiseen äänestykseen. Tarvitset äänestystä varten henkilökohtaisen salasanan, joka lähetetään sinulle äänestysjakson alussa 8.11. sähköpostitse.

 

Hallituksesta erovuorossa ovat vuoden 2018 lopussa 

 • Auni Palo, Vantaa (varapuheenjohtaja)  
 • Mikko Hyyrynen, Tampere  
 • Milko Tietäväinen, Tampere 
 • Riku Vahala, Helsinki 
   

Nykyisestä hallituksesta jatkavat vuonna 2019

 • Timo Kohtamäki, Järvenpää (puheenjohtaja) 
 • Annina Peisa, Helsinki (varapuheenjohtaja)
 • Hannu Aurinko, Oulu 
 • Mikko Hollmén, Kuopio 
 • Tytti Kuusikko, Helsinki
 • Tiina Koppinen, Espoo 
 • Atte Leppänen, Espoo 
 • Teemu Tukiainen, Helsinki 


Vaalitoimikunnan kokoonpano vuonna 2018 on seuraava: puheenjohtaja Jukka Pekkanen, Mikko Hyytinen, Petri Janhunen, Juha-Matti Junnonen, Matti Levomäki, Reima Ojala, Toni Pakkala, Pekka Pulkkinen, Kari Ruohonen, Kirsi Taivalantti, Susanne Vatanen ja Joni Virkki.


Äänestääksesi tarvitset henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ne lähetetään kaikille RILin äänivaltaisille jäsenille sähköpostitse.

PÄÄSET ÄÄNESTÄMÄÄN TÄMÄN LINKIN KAUTTA.

 

EhdokKAAT VARAPUHEENjohtajaksi

MIKKO INKALA
Johtaja
Infra

Pöyry Finland Oy
Syntymävuosi 1971
Kotikunta Espoo

Edustamani toimiala:
Tie-, katu- ja liikennetekniikka 
Pohja- ja maarakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Suunnittelu

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Jäsen vuodesta 1990, ROTI (Liikenneverkot) panelisti 2015, 2017, 2019, ehdolla RILin hallitukseen vuonna 2017.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Yli 20 vuoden ammatillinen kokemukseni on monipuolinen: Olen toiminut toisaalta sekä viranomais- että palveluntuottajatehtävissä ja toisaalta sekä investointien että käytön ja ylläpidon tehtävissä infrasektorilla. Tunnen tehtävieni kautta alaa laajasti ja monesta näkökulmasta.

Vaaliteemat:

 • Rakennusalan korkeakoulutuksen houkuttelevuuden parantaminen yläaste- ja lukioikäisten nuorten parissa. Parhaat kyvyt alalle!
 • Yhteistoiminnallisten projektikäytäntöjen ja -mallien kehittäminen. Osapuolten intressit hankkeissa yhdensuuntaisiksi - All win or all lose!
 • Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu rakennusalalla. Rakennetun omaisuuden kunnosta pidettävä pitkäjänteisesti huolta, investointihankkeiden ja ylläpidon ympäristövaikutukset ja niiden hallinta suunnittelijan, rakentajan ja materiaalitoimittajan valintaperusteeksi hinnan ja muun osaamisen lisäksi.

 

SEPPO JUNNILA 
Professori
Aalto-yliopisto
Syntymävuosi 1967
Kotikunta Sipoo

Edustamani toimiala:
Kiinteistöala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Tutkimus ja kehitys
Opetus ja koulutus

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen ollut mukana RILin julkaisutoimikunnissa ja artikkelien työstämisessä.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Tunnen laajasti rakennus- ja kiinteistöalaa sekä käytännön että teorian näkökulmasta.

Vaaliteemat:

 • Hyvä rakennettu ympäristö on kestävän yhteiskunnan kulmakivi.
 • Digitalisaatio lisää merkittävästi alan tuottavuutta ja luo alalle laajaa yhteiskunnallista kiinnostavuutta.

 

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi
 

VILLE ALAJOKI
Tiimipäällikkö 
Rakennuttamisen yksikkö
Helsingin kaupunki
Syntymävuosi 1974
Kotikunta Espoo

Edustamani toimiala:
Sillanrakennus
Monitoimiala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultointi

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmän johtoryhmän jäsen 20102013, tekniikkaryhmän johtoryhmän puheenjohtaja 20112013

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen työurallani pyrkinyt aina aktiivisesti kehittämään myös alan toimintatapoja, haluan tuoda keskusteluun mukaan julkisen tilaajan monialaisen ymmärryksen ja olla mukana rakentamassa koko rakennetun ympäristön toimialan yhteistyötä.

Vaaliteemat:

 • Digitalisaation tuomassa muutoksessa koko rakennusalan tulee olla mukana aktiivisesti uutta toimintatapaa luomassa, otetaan koko alan yhteistyönä muutos haltuun ja parannetaan tuottavuutta yhteisvoimin säästäen pieniä resurssejamme tärkeisiin tehtäviin tässä muutoksessa on kyse ihmisistä.
 • Meidän tulee pystyä kertomaan työstämme kansantajuisesti ja avoimesti, viestintä työstämme tulee olemaan osa työtämme eikä sitä voi erottaa kokonaisuudesta meidän on osattava kuvata haasteet ja kantaa niistä yhdessä vastuu.
 • Uudet tekniikat eivät korvaa substanssiosaamisen tarvetta perinteinen insinööriosaaminen ei saa kadota, koulutuksen pitää tuottaa riittävä pohja työssä oppimiselle.

 

ULLA HAVERINEN-SHAUGHNESSY
Senior Research Advisor
720 Degrees
Syntymävuosi 1972
Kotikunta Järvenpää / Tulsa, Oklahoma, Yhdysvallat

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus
Rakennusten terveellisyys

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Tutkimus ja kehitys

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Opiskelijaedustaja (TaRaKi:n pj) RILin hallituksessa v. 1995

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen TTY:ltä valmistunut (DI 1997, TkT 2002, Dosentti 2007-) kokenut tutkija, jolla poikkitieteellinen koulutustausta; olen tehnyt tutkimusta ja toiminut rakennusten terveellisyyteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä laaja-alaisesti Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Vaaliteemat:

 • Rakennusten terveellisyys ja sisäilmakysymysten edistäminen (oikeassa mittakaavassa)
 • Rakennusalan tutkimuksen edistäminen ja sen tuottaman tiedon huomioiminen päätöksenteossa ja ohjeistuksessa
 • Kansainvälisyyden edistäminen

 

RAUNO HEIKKILÄ
Professori 
Rakenteet ja rakentamisteknologia -yksikkö
Oulun yliopisto
Syntymävuosi 1965
Kotikunta Oulu

Edustamani toimiala:
Informaatiotekniikka
Rakentamisen digitalisaation (tietomallintaminen ja automaatio) sovellutukset

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Tutkimus ja kehitys
Opetus ja koulutus

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Jäsen

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen tutkija, joka katsoo nykyhetkestä tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haluaa jatkuvasti kehittää ja uudistaa alaa. Laajan kansainvälisen tutkimus- ja teollisuusyhteistyöverkoston kautta pystyn välittämään uusinta tietoa myös kansainvälisistä mahdollisuuksista, johon meillä Suomessa kannattaa yhä enemmän tähdätä. Toimin aktiivisesti myös koulutuksen kehitystyössä Suomessa ja kansainvälisesti.

Vaaliteemat:

 • Digitalisaation sovellutusten rohkea ja innovatiivinen kehittäminen ja hyödyntäminen.
 • Kansainvälisellä tutkimus- ja kehitysyhteistyöllä huipputeknologiaan, liiketoiminnan kasvuun ja vientiin.
 • Alan koulutuksen ja osaamisen tason parantamiseen on kiinnitettävä huomiota ja taloudellisia voimavaroja kaikilla koulutustasoilla.

 

KAISA JUVA
Lead Engineer CSA
Pulp & Energy
Valmet Technologies Oy
Syntymävuosi 1958
Kotikunta Tampere

Edustamani toimiala:
Talonrakennus
Vientiteollisuus, projektointi

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Rakennuttaminen ja rakennuttajakonsultointi

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Tarakin opiskelijaedustaja 1979, RILin Pirkanmaan osastossa1988

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Omaan laaja-alaista näkemystä miten rakennusalan osaamisella vauhditetaan suomalaista vientiteollisuutta.

Vaaliteemat:

 • Haluan hallituspanoksellani herättää keskustelua ja innovatiivisuutta rakentamisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
 • Haluan kannustaa alan osaajia näkymään ja kuulumaan rohkeilla viesteillä mediavirrassa.
 • Haluan rakentajien ymmärtävän käytännössä turvallisen työn periaatteet ilman raskasta byrokratiaa.

 

HENNA KEMPPAINEN 
Toimialajohtaja
Premico Consulting Oy
Syntymävuosi 1977
Kotikunta Porvoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus
Kiinteistöala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultointi

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Lojaali jäsen vuodesta 1996.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Suhtaudun intohimoisesti alamme tulevaisuuteen erityisesti tulevaisuuden tekijöiden kannalta; haluan olla näköalapaikalla sekä vaikuttamassa niin koulutuksen ja asiantuntijuuden kuin opiskelu- ja työelämänkin yhteensovittamisen mahdollisuuksiin.

Vaaliteemat:

 • Opiskelu antaa pohjan osaamiselle ja asiantuntijuudelle, mutta vasta työelämässä opetellaan työn tekeminen tässä siirtymäkohdassa uutta työntekijää pitää osata tukea.
 • Tuodaan RIL kartalle kaikkiin rakennusalan yrityksiin aina bittinikkareista konsultteihin!
 • Sukupuoli tai hiusten väri ei vaikuta yksilön potentiaaliin, osaamiseen tai kykyihin.

 

TIINA PERTTULA
Kehittämispäällikkö
Ramboll Finland Oy
Syntymävuosi 1978
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Monitoimiala
Alan tiedonsiirron ja tiedonhallinnan standardisointi, digitalisaatio

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Tutkimus ja kehitys
IT-tehtävät

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen toiminut aikoinaan RILin maa- ja pohjarakennusjaoston johtoryhmässä.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Rakennusala digitalisaation on kuuma puheenaihe meillä ja maailmalla ja tässä muutoksessa mukana olo ja muutoksen hallinta ovat keskeisiä tekijöitä alan tuottavuuden parantamisessa ja kiinnostavuuden lisämisessä opiskelijoiden keskuudessa.

Vaaliteemat:

 • Suomalaisen huippuosaamisen korkean arvostuksen varmistaminen kansainvälisillä kentillä.
 • Digitalisaatio vaatii T&K -panostusta tai jäämme jälkeen alan kansainvälisestä kehityksestä
 • Osaamisen varmistaminen ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin varautuminen.

 

PEKKA PETÄJÄNIEMI
Johtaja
Projektien toteutus
Liikennevirasto
Syntymävuosi 1961
Kotikunta Ylöjärvi

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Tie-, katu- ja liikennetekniikka
Infrarakentaminen

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen ja rakennuttajakonsultointi

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen ollut usean vuoden ajan luennoitsijana RILin järjestämissä koulutuksissa.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Minulla on aiempaa hallituskokemusta sekä MANK ry:n että RAKLIn osalta. Molemmissa olen ollut mukana laatimassa yhdistykselle tarkennettua strategiaa. Olen ollut laajasti kehittämässä ja käyttöön ottamassa koko rakennusalan tuottavuutta parantavia, kansainvälisestikin positiivista huomiota herättäviä yhteistyömenettelyjä.

Vaaliteemat:

 • Huolehditaan rakennusalan kiinnostavuudesta nuorten parissa. Tämä edellyttää koulutuksen laajuuden ja laadun varmistamista sekä koko alan profiilin nostoa. Tähän kuuluu myös modernin informaatioteknologian laaja-alainen hyödyntäminen hankkeiden kaikissa vaiheissa.
 • Annetaan nuorille insinööreille mahdollisuus. Erityisesti julkisten tilaajien pitää jo tarjousvaiheessa edellyttää hankkeissa mestari-kisälli -rooleja vaikka se hetkellisesti saattaisikin aiheuttaa kustannuksia.
 • Pidetään huoli päättäjien informoimisesta asiallisella ja faktapohjaisella tiedolla rakentamisen yhteiskunnalisista vaikutuksista.

 

ÄÄNESTÄ EHDOKKAITA TÄSTÄ LINKISTÄ