RILin hallituksen vaali kaudelle 2020–2022

RILin syysliittokokouksessa valitaan erovuoroisten tilalle varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä kaudelle 20202022. Hallituksen vaali toteutetaan nyt viidettä kertaa sähköisenä äänestyksenä, joka on avoinna äänioikeutetuille 5.11.–18.11.2019 klo 17.00 saakka.

Vaalin tulos todetaan Syyskokouksessa torstaina 21.11.2019 Säätytalolla Helsingissä. Jäsen voi halutessaan äänestää myös paikan päällä ennen syyskokouksen alkua, kello 10.0012.00 välisenä aikana. Paikan päällä äänestävän on todistettava henkilöllisyytensä. 

Vaalissa voi äänestää RILin varsinainen jäsen, jonka on pitänyt olla jäsen viimeistään kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta (21.11.), eli jäseneksi on pitänyt liittyä viimeistään 5.9.2019.

Tälle sivulle on kerätty esittelyt ehdokkaista ja heidän vaaliteemoistaan. Äänestysaikana 5.11.–18.11.2019 pääset jatkamaan esittelysivun alla olevasta linkistä varsinaiseen äänestykseen. Tarvitset äänestystä varten henkilökohtaisen salasanan, joka lähetetään sinulle äänestysjakson alussa 5.11. sähköpostitse.

Hallituksesta erovuorossa ovat vuoden 2019 lopussa 

 • Annina Peisa (varapuheenjohtaja)
 • Mikko Hollmén
 • Tytti Kuusikko 
 • Teemu Tukiainen
   

Nykyisestä hallituksesta jatkavat vuonna 2020

 • Timo Kohtamäki, Järvenpää (puheenjohtaja) 
 • Ville Alajoki, Espoo
 • Hannu Aurinko, Oulu 
 • Mikko Inkala, Espoo (varapuheenjohtaja)
 • Tiina Koppinen, Espoo 
 • Atte Leppänen, Espoo 
 • Tiina Perttula, Espoo
 • Pekka Petäjäniemi, Ylöjärvi


Vaalitoimikunnan kokoonpano vuonna 2019 on seuraava: puheenjohtaja Mikko Hyytinen (pj), Juha-Matti Junnonen, Jussi Mattila, Jorma Mäntynen, Reima Ojala, Toni Pakkala, Ria Perkkalainen, Tuula Pipinen, Pekka Pulkkinen, Kari Ruohonen, Kirsi Taivalantti ja Joni Virkki.


Äänestääksesi tarvitset henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ne lähetetään kaikille RILin äänivaltaisille jäsenille sähköpostitse.

Sähköinen äänestys on päättynyt. Jäsenillä on vielä mahdollisuus äänestää ennen RILin syysliittokokouksen alkua Säätytalolla 21.11. klo 10-12.
 

EhdokKAAT VARAPUHEENjohtajaksi

HEIKKI HALTTULA
Toimitusjohtaja
Topcon Technology Finland Oy
Syntymävuosi 1959
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Informaatiotekniikka

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen toiminut aiemmin RILin tietomallitoimikunnan puheenjohtajana 10 vuotta

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Minulla on vankka kokemus rakennusalan johtotehtävistä. Pyrin uudistamaan rakentamista tehokkaammaksi digitalisaation ja yhteistyötä suosivien toimintamallien avulla. Pyrin jatkuvasti kehittymään ja hyödyntämään uuden teknologian mahdollisuudet.

Vaaliteemat:

Ala on saatava houkuttelevaksi nuorille kyvyille uuden teknologian avulla.

Toimintatapoja on kehitettävä yhteistyötä suosivien toimintamallien suuntaan.

Kehitys on tehtävä yhteistyössä kaikkien alan toimijoiden kanssa.

 

MIKKO TARRI
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Syntymävuosi 1975
Kotikunta Kangasala

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Suunnittelu


Aiempi toimintani RILin piirissä:
1998 opiskelijajäsen / Oulun Rakentajakilta ry:n hallituksen puheenjohtaja
2009–2010 RIL Pirkanmaan alueosaston hallituksen jäsen
2011 RIL Pirkanmaan alueosaston hallituksen puheenjohtaja
2010-luvulla mukana neljässä RIL-mentorointiprojektissa mentorina

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?

Haluan olla mukana varmistamassa, että RIL ry:n rooli rakennusalan arvostuksen kasvattajana ja tulevaisuuden varmistajana toteutuu myös yhteiskunnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Vaaliteemat:

Kehittymistä ei voi eikä saa lopettaa, mutta emme voi samalla olettaa, että uudet työkalut toimivat automaattisesti vanhoissa prosesseissa.

Olematta viherpiipertäjä, kukkahattutäti tai setämies olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän pitää kohdata vastuumme ympäristön ja Telluksen tulevaisuudesta.

Tulevaisuus pitää turvata - ja nuorissa on kaiken tulevaisuus.

 

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi
 

ANDERS EKLUND 
Rakennuttajakonsultti
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy
Syntymävuosi 1987
Kotikunta Turku

Edustamani toimiala:
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultointi


Aiempi toimintani RILin piirissä:
RILin Lounais-Suomen osaston hallituksen jäsen vuodesta 2015,
osaston puheenjohtajana vuodesta 2017.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Haluan olla mukana edistämässä hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa sekä rakennusalan asiantuntijoiden kehittymistä.

Vaaliteemat:

Rakennusalan koulutuksen kiinnostavuuden lisääminen ja imagon kehittäminen nuorten parissa.

Innostaa tulevia insinöörejä kansainvälistymään ja hakemaan kokemusta ulkomailta.

Alan DI- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen.


 

RAUNO HEIKKILÄ
Professori, tutkimusyksikön johtaja
Rakenteet ja rakentamisteknologia 
Oulun yliopisto
Syntymävuosi 1965
Kotikunta Oulu

Edustamani toimiala:
Informaatiotekniikka
Tie-, katu- ja liikennetekniikka

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Tutkimus ja kehitys
Opetus ja koulutus

Aiempi toimintani RILin piirissä:
RILin rivijäsen

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen ammatiltani tutkija ja opettaja, jolla vastuutehtävänä on alan pitkäjänteinen kehittäminen ja uudistaminen tieteellisen tutkimuksen ja korkeakoulutuksen avulla.

Vaaliteemat:

Rakentaminen on supertekniikkaa, joka tahollaan hyödyntää ja soveltaa kaikkien muiden tieteen ja tekniikan alojen tuloksia.

Rakentamisen digitalisoituminen jatkuu tietomallintamisesta automaatioon, robotiikkaan ja tekoälyn ennakkoluulottomaan hyödyntämiseen.

Rakentamisen uudistamiseen on houkuteltava parhaat opiskelijat lukioista, oppilaitoksista ja kouluista. Rakentaminen uudistuu myös uusien teknologioiden rohkean kokeilun ja soveltamisen kautta.JANI KEMPPAINEN
Asiantuntija
Talonrakennusteollisuus ry
Syntymävuosi 1975
Kotikunta Porvoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus
Rakennusmateriaali ja -tuoteteollisuus
Talotekniikka

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Tutkimus ja kehitys
Laadunhallinta, tarkastus ja valvonta

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen osallistunut erilaisiin tilaisuuksiin ja luennoinut muutamissa koulutuksissa.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Pyrin parantamaan rakentamisen laatua ja tekemisen tapaa kokonaisvaltaisesti, en osaoptimoiden.

Vaaliteemat:

Faktojen täytyy olla tärkeämpiä kuin mielikuvat.

Rakennettu ympäristö on niin tärkeä osa kansallisvarallisuutta, että siihen pitää ja kannattaa sijoittaa.

Rakennusalan on siirryttävä osapuolten välisistä riidoista kohti oikeudenmukaista ja kaikille kannattavaa liiketoimintaa.

 

RISTO KIVILUOMA
Teknologiajohtaja, Sillat
WSP Finland Oy
Syntymävuosi 1967
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Sillanrakennus
Monitoimiala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Suunnittelu
Tutkimus ja kehitys

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Ensimmäinen RILin kanssa yhdessä järjestämäni tapahtuma oli Pietarin siltaekskursio vuonna 2003.
Kansainvälisiä koulutustapahtumia olen ollut mukana järjestämässä IABSEn ICT-konferenssista 2008 alkaen yhteensä seitsemän kappaletta.
Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmän johtoryhmässä vuodesta 2018.
Kymmenkunta kirjoitusta RILin lehdissä ja käsikirjoissa.
Vapaa-ajantoiminnan puolella RIL-Run pääjuoksuttaja vuodesta 2012. Muita vakiomenoja ovat RIL-Golf, Regatta ja glögit.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Minulla on ajantasainen tieto käynnissä olevasta tiedeyliopistojen ja suurempien konsulttiryhmien toimintaympäristöjen muutoksesta.

Vaaliteemat:

Jäsentensä näköinen RIL myös tulevaisuudessa kansainvälisillä ja monikulttuurisilla mausteilla.

Elinikäisellä oppimisella kohti laadukkaampaa insinöörityötä, kestävää suunnittelua ja viihtyisämpää ympäristöä.

Pienten erikoisosaamisalojen toimintaedellytysten vahvistaminen ja osaamiskapeikkojen poistaminen.

 

ELLA LAHTINEN
Nuorempi asiantuntija
Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Tampere
Syntymävuosi 1993
Kotikunta Tampere

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Rakennustekniikka, sisäilma

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Suunnittelu
Asiantuntijapalvelut, konsultointi

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Tampereen ja Oulun teekkariyhdyshenkilö 2014–2017 
Pirkanmaan RIL-Nuorten johtoryhmän jäsen 2014–2017 
RILin Kiinteistöjen omistus ja ylläpito -tekniikkaryhmän johtoryhmän jäsen 2018

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen tulevaisuuteen katsova ja tavoitteita toteuttava nuori DI, ja haluan edistää maailmanmenoa kestävämpään suuntaan.

Vaaliteemat:

RILin koulutusten kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden muuttuviin haasteisiin

RILin kansainvälisyys jäsenten hyödyksi

RIL aktiivisena keskustelijana ja toimijana rakennetun ympäristön kiertotalouden ja hiilineutraaliuden saralla.


 

TARJA MERIKALLIO
Toimitusjohtaja
Suomen Betoniyhdistys ry, Helsinki
Syntymävuosi 1965
Kotikunta Helsinki

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Rakennusmateriaali- ja tuoteteollisuus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Betonin oikean käytön edistäminen rakentamisessa (tiedon kokoaminen ja jakaminen)


Aiempi toimintani RILin piirissä:
Jäsen opiskeluajoista asti; osallistunut erityisesti jouluglögeille ;-).
Joskus aikoinaan muistaakseni rakennusfysiikkalautakunnassa.
Viime vuosina paljon yhteistyötä BY:n kautta liitteyn betonialan koulutuksiin ja julkaisuihin.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen työskennellyt niin talonrakennus- kuin infratoimialalla työjohto- ja kehitystehtävissä, konsulttina kosteudenhallinnan parissa, tutkijana sekä Betoniyhdistyksen toimitusjohtajana.  Työkokemukseni myötä minulla on suhteellisen laaja ymmärrys koko rakennusalan toimintakentästä ja eri toimijoiden tarpeista sekä halu kehittää koko rakennusalaa ja saada myös nuoret innostumaan alan mahdollisuuksista.

Vaaliteemat:

Rakennus- ja kiinteistöalan toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi: Tähän on jo olemassa monia keinoja, mutta nyt on ryhdyttävä tositoimiin koko rakentamisen toimitusketjussa; niin suunnittelussa, rakennustuoteteollisuudessa kuin urakoinnissa.  Puurakentaminen ei meitä pelasta.

Lean-filosofian ja uusien digitaalisten ratkaisujen entistä tehokkaampi hyödyntäminen: Alan tuottavuuden paranemisen myötä, paitsi että kustannukset pienenevät, myös laatu ja jopa työtekijöiden hyvinvointi lisääntyvät, ja kaikenlaisen hukan pienentyessä myös hiilijalanjälki pienenee.

Poikkitieteellisyyttä ja rohkeutta alan tutkimus- ja kehitystyöhön: Jotta ala pystyy vastaamaan nykypäivän entistä kompleksisempiin haasteisiin, alan tutkimus- ja kehitystoimintaa tulee paitsi lisätä, myös kannustaa entistä enemmän "out of the box" ajatteluun. Muutos ja todelliset läpimurrot vaativat rohkeutta!

 

ANNA MIKOLA
Professor of Practice
Aalto-yliopisto
Rakennetun ympäristön laitos
Syntymävuosi 1973
Kotikunta Helsinki


Edustamani toimiala:
Vesihuolto-, vesi- ja ympäristötekniikka

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Tutkimus ja kehitys
Opetus ja koulutus

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Jäsen noin 20 vuotta

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Haluan huolehtia siitä, että valttinamme on alan houkuttelevuus ja kärkiosaaminen.

Vaaliteemat:

Opetuksen laadusta, uusiutumisesta ja resursseista on huolehdittava.

Soveltavaa tutkimusta ja yliopistojen yritysyhteistyötä on kehitettävä.

Vesihuollossa ja laajemmin rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa voidaan tehdä ympäristötekoja kehittämällä koko systeemiä.

 

TUOMO NIEMELÄ
Ryhmäpäällikkö
Energiatehokkuushankkeet
Granlund Consulting Oy
Syntymävuosi 1984
Kotikunta Helsinki


Edustamani toimiala:
Talotekniikka
Kiinteistöala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Suunnittelu

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen ollut opiskelijajäsenenä aikaisemmin ja nyt toimin LIVI ry:n puheenjohtajana.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Toimin tällä hetkellä LIVI ry:n puheenjohtajana ja minulla on mielenkiintoa osallistua laajemmin myös RILin toimintaan.

Vaaliteemat:

Uutta näkökulmaa ja intoa RILin hallituksen toimintaan, koska olisin uusi jäsen.

Laaja-alaista näkemystä talotekniikka-alan toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Pitkä (yli 10 vuoden) kokemus yhdistys- ja kerhotoiminnasta.


Sähköinen äänestys on päättynyt. Jäsenillä on vielä mahdollisuus äänestää ennen RILin syysliittokokouksen alkua Säätytalolla 21.11. klo 10-12.