RILin hallituksen vaali kaudelle 2021–2023

RILin syysliittokokouksessa valitaan erovuoroisten tilalle puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä kaudelle 2021–2023. Hallituksen vaali toteutetaan sähköisenä äänestyksenä, joka on avoinna äänioikeutetuille 10.11.–23.11.2020 klo 17.00 saakka.

Vaalin tulos todetaan RILin syyskokouksessa torstaina 26.11.2020.

Vaalissa voi äänestää RILin varsinainen jäsen, jonka on pitänyt olla jäsen viimeistään kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta (26.11.), eli jäseneksi on pitänyt liittyä viimeistään 1.9.2020.

Tälle sivulle on kerätty esittelyt ehdokkaista ja heidän vaaliteemoistaan. Äänestysaikana 10.11.–23.11.2020 pääset jatkamaan esittelysivun alla olevasta linkistä varsinaiseen äänestykseen. Tarvitset äänestystä varten henkilökohtaisen salasanan, joka lähetetään sinulle äänestysjakson alussa 10.11. sähköpostitse. Äänestyksen käyttäjätunnus on RILille ilmoittamasi sähköpostiosoitteesi.

Hallituksesta erovuorossa ovat vuoden 2020 lopussa 

 • Timo Kohtamäki (puheenjohtaja)
 • Hannu Aurinko, Oulu
 • Tiina Koppinen, Espoo
 • Atte Leppänen, Espoo
   

Nykyisestä hallituksesta jatkavat vuonna 2021

 • Heikki Halttula (varapj)
 • Mikko Inkala (varapj)
 • Ville Alajoki, Espoo
 • Ella Lahtinen, Tampere
 • Tarja Merikallio, Helsinki
 • Tuomo Niemelä, Helsinki, LIVIn edustaja
 • Tiina Perttula, Espoo
 • Pekka Petäjäniemi, Vuorentausta

Vaalitoimikunnan kokoonpano vuonna 2020 on seuraava: Oliver Heinonen, Mikko Hollmén, Juhani Katko, Jorma Mäntynen, Reima Ojala, Toni Pakkala, Ria Perkkalainen, Hannu Pihlajaviita, Tuula Pipinen, Pekka Pulkkinen, Kirsi Taivalantti sekä puheenjohtaja Jussi Mattila. RILin hallitustyöskentelystä ja hallituksen vaalista antaa lisätietoja vaalitoimikunnan sihteeri Henriikka Hellström.

 

Ehdokas PUHEENjohtajaksi

JUSSI AHO
Toimitusjohtaja
Fira Group Oy
Syntymävuosi 1968
Kotikunta Helsinki

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto

Miksi RILin hallitukseen?
Uskon, että pystyn tuomaan suomalaiseen rakentamiseen ja siihen liittyvään liiketoimintaan uudistavia ja rakentamisen arvoa lisääviä mahdollisuuksia kuten teknologian hyödyntäminen, vastuullisuus ja kansainvälisyys.

Teemat, joita haluan edistää:
Teknologian hyödyntäminen antaa uudenlaisia mahdollisuuksia sekä tuottavuuden että palvelulähtöisyyden parantamiseen ja jopa rakentamisen liiketoimintojen kokonaisvaltaiseen uudistamiseen.

Toimialallamme on iso mahdollisuus ja myös velvollisuus vaikuttaa myönteisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kiertotalouden vahvistumiseen.

Kansainvälisyys on uusi mahdollisuus toimialallamme teknologisen kehityksen myötä sekä ihmisille että yrityksille.

Kuva: RIL/Katri Lehtola
 

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi
 

VESA LEHTOMÄKI
Hallituksen puheenjohtaja
Korona Invest Oy
Syntymävuosi 1954
Kotikunta Helsinki

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimialat:
Rakennusmateriaali- ja tuotekehitys
Monitoimiala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rahoitus

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Ensimmäisen kerran olin RILin hallituksessa Rakennusinsinöörikillan puheenjohtajana ja toisella kertaa nuorena diplomi-insinöörinä. Minulla on usean vuoden kokemus jaostojen toiminnasta (nyk. tekniikkaryhmät/teemaryhmät). Olen vastannut RIL-Suunnistusten järjestämisestä. Parhaillaan toimin mentorina tämän vuoden RILin mentorointiohjelmassa.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
RILin hallituksessa pystyn hyödyntämään jäsenten ja toimialan eduksi laajaa verkostoani sekä monipuolista osaamistani, jota olen hankkinut työntekijänä, johtajana ja omistajana rakentamisesta, rakennusmateriaaliteollisuudesta ja rakentamista palvelevilta toimialoilta.

Vaaliteemat:
RILin jäsenillä on valtavasti osaamista rakentamisen ilmastovaikutuksista sekä elinkaarikustannuksista. RILin pitäisi selvästi nykyistä paremmin hyödyntää tätä osaamista, jotta valtiovallan toimenpiteet, ohjeet ja määräykset voitaisiin kohdistaa mahdollisimman kustannustehokkaasti merkityksellisiin ja aidosti vaikuttaviin asioihin.

Pääomasijoittajana ja yrittäjänä tiedän, kuinka voimakkaasti rahoituksen saatavuus ja hinta vaikuttavat rakentamisen volyymiin. RILin pitäisi osallistua nykyistä aktiivisemmin keskusteluun asuntotuotannon rahoituksesta ja isojen infrahankkeiden vaihtoehtoisten rahoitusmallien kehittämiseen.

Yksi RILin tärkeimmistä tehtävistä on edistää rakennusalan houkuttelevuutta nuorten osaajien uravaihtoehtona. Lähdin mukaan RIL Mentorointi-ohjelmaan, koska haluan edistää nuorten urakehitystä ja kertoa monipuolisista mahdollisuuksista, joita toimiala tarjoaa.

 

JOUNI KOLPPANEN
Työpäällikkö
Consti Korjausrakentaminen Oy
Syntymävuosi 1985
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimialat:
Talonrakennus
Kiinteistöala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Rakentaminen ja tuotanto

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen ollut RIL-Nuorten johtoryhmässä 2011 - 2012, Rakennustekniikka-lehden toimitusneuvostossa 2018 sekä kahden tekniikkaryhmän johtoryhmässä. Nämä ryhmät ovat Rakennuttaminen ja projektinjohto (2018) sekä Kiinteistöjen omistus ja ylläpito 2018 - jatkuu edelleen.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Tuon hallitukseen tuoretta näkemystä suoraan rakennustotannon ytimestä.

Vaaliteemat:
Haluan työskennellä rakentamisen laadun parantamiseksi.

Haluan kartoittaa rakennus- ja kiinteistöalan yhteisiä intressejä vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Haluan tuoda oman näkemykseni rakentamisen ympäristövaikutuskeskusteluun ja auttaa pitämään siinä keskustelussa fokuksen oleellisissa asioissa.VILLE RAJAKALLIO
Rakennuttajapäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Syntymävuosi 1979
Kotikunta Tampere

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimialat:
Talonrakennus
Kiinteistöala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultointi

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen toiminut RILin hallituksessa TARAKIn edustajana vuonna 2003. Lisäksi olen toiminut kolmen vuoden ajan PiRILin hallituksessa sekä Pirkanmaan RIL-Nuorten hallituksessa. Opiskeluaikana ja uran alkuvuosina olin aktiivinen Talonrakennusjaostossa. 

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen laaja-alaisesti asioita tarkasteleva kaupunkikehittäjä, joka haluaa rakentaa parempaa asuinympäristöä ja yhteiskuntaa hyvän yhteistyön kautta.

Vaaliteemat:
Rakennusalan poikkitieteellisyyttä ja yhteistyökykyä lisättävä, asiakas ja loppukäyttäjä keskiöön ja paremmin mukaan alan prosesseihin.

Päätöksenteko- ja lupaprosessit jarruttavat yhteiskunnan kehitystä. Niitä pitää nopeuttaa oikealla resursoinnilla ja priorisoinnilla sekä eri osapuolten välistä yhteistyötä lisäämällä.

Rakennusalan digitalisaatio on hyvässä vauhdissa ja se on nyt vietävä maaliin.

 

ULLA HAVERINEN-SHAUGHNESSY                                                                                           
Professori, Rakenteet ja rakentamisteknologia

Oulun Yliopisto
Syntymävuosi 1972
Kotikunta Järvenpää

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus
Hyvä sisäilma ja rakennusterveys

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Tutkimus ja kehitys
Opetus ja koulutus

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Toimin RILin teekkariyhdyshenkilönä vuonna 1995. Olen ollut RILin varsinainen jäsen vuodesta 1997 saakka, ja toimin myös Pohjois-Suomen osaston hallituksen jäsenenä vuosina 2021-2023

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen aikaansaava ja innostunut kehittämään alan opetusta, tutkimusta sekä monitieteistä osaamista ja yhteistyötä!

Vaaliteemat:
Osaaminen kunniaan ja alan houkuttelevuuden lisääminen opiskelijoiden keskuudessa.

Erikoistuminen ja vahvat alueelliset strategiat.

Ratkaisukeskeisyys ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen.

 

MIKKO MALASKA
Professori, Rakennustekniikka
Tampereen yliopisto
Syntymävuosi 1967
Kotikunta Tampere

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Tutkimus ja kehitys
Opetus ja koulutus

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
15 vuoden kokemukseni yliopistokoulutuksessa ja -tutkimuksessa sekä 10 vuoden kansainvälinen rakennesuunnittelijakokemus tukisivat hyvin RILin toimintaa erityisesti koulutuksen ja kansainvälistymisen alueilla.

Vaaliteemat:
Nuoret ikäluokat pienenevät nopeasti ja kilpailu tulevaisuuden resursseista edellyttää vahvaa panostusta nuorten ikäluokkien opiskelijarekrytointiin.

Teknologia, rakennusala ja asiakkaiden tarpeet kehittyvät nopeasti ja tarvitaan koko Suomen ammattikuntaa palvelevia jatkuvaa oppimista ja ammatillisen pätevyyden ylläpitoa tukevia toiminnan muotoja.

Alan toimijoiden ja yliopistojen yhteistyössä on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia tukemaan alan kilpailukyvyn kasvua.


LAURI POROKKA
Aluejohtaja, Uusimaa toimitila ja korjausrakentaminen
Lujatalo Oy
Syntymävuosi 1978
Kotikunta Vihti

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto

Aiempi toimintani RILin piirissä:
RILin kansainvälisyysjaoston opiskelijajäsen 2002-2003.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
RILin hallituksen jäsenenä toisin esiin näkemystäni ja tietoani tämän hetken rakentamisen tilanteesta sekä tulevaisuuden tarpeista rakennusalalle. Tietotaitoa olen kerryttänyt useiden erityisprojektien johtamisessa, suunnittelunohjauksessa ja työmailla. Haluan kehittää osaamistani tällä hetkellä johtamisessa ja projektinjohtajien ohjaamisessa.

Vaaliteemat:
Tuotannon näkökulma esiin. Digitalisaation ja robotiikan ollessa tapetilla, on hyvä huomioida ihmiset, jotka toteuttaa suunnitelmia ja rakennuksia sekä infraa.

Suomalaisen osaamisen kehittäminen. Kansainvälisyyttä pois sulkematta on hyvä huomata suomalaisten osaamisen kehittämisen tarpeet ja kilpailukykymme.

Projektijohtamisen kehittäminen yhteistyön näkökulmasta. Yhteistyön merkitystä tulee edelleen korostaa. Vaikka urakkamuotoja uudelleen muotoillaan tulee niissä huomioida oikeudenmukainen riskien, sekä vallan ja vastuun jakaminen eri osapuolten välillä.