RILin hallituksen vaali kaudelle 2022–2024

RILin syyskokouksessa valitaan erovuoroisten tilalle puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä kaudelle 2022–2024. Hallituksen vaali toteutetaan sähköisenä äänestyksenä, joka on avoinna äänioikeutetuille 5.11.–23.11.2021 klo 15.00 saakka.

Vaalin tulos todetaan RILin syyskokouksessa torstaina 23.11.2021.

Vaalissa voi äänestää RILin varsinainen jäsen, jonka on pitänyt olla jäsen viimeistään kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta (23.11.), eli jäseneksi on pitänyt liittyä viimeistään 28.9.2021.

Tälle sivulle on kerätty esittelyt ehdokkaista ja heidän vaaliteemoistaan. Äänestysaikana 5.11.–23.11.2021 pääset jatkamaan esittelysivun alla olevasta linkistä varsinaiseen äänestykseen. Tarvitset äänestystä varten henkilökohtaisen salasanan, joka lähetetään sinulle äänestysjakson alussa perjantaina 5.11. sähköpostitse. Äänestyksen käyttäjätunnus on RILille ilmoittamasi sähköpostiosoitteesi.

Hallituksesta erovuorossa ovat vuoden 2021 lopussa 

 • Mikko Inkala, Espoo (varapuheenjohtaja)
 • Ville Alajoki, Espoo
 • Tiina Perttula, Espoo
 • Pekka Petäjäniemi, Vuorentausta (Pirkamaa)

Nykyisestä hallituksesta jatkavat vuonna 2022

 • Jussi Aho, Helsinki (pj)
 • Heikki Halttula, Espoo (varapj)
 • Ulla Haverinen-Shaughnessy, Oulu
 • Ella Lahtinen,Tampere
 • Mikko Malaska,Tampere
 • Tarja Merikallio, Helsinki
 • Ville Rajakallio,Tampere
 • Tuomo Niemelä, Helsinki, LIVIn edustaja

Vaalitoimikunnan kokoonpano vuonna 2021 on seuraava: Hannu Aurinko, Oliver Heinonen, Mikko Hollmén, Juhani Katko, Tiina Koppinen, Jorma Mäntynen, Ria Perkkalainen, Hannu Pihlajaviita, Tuula Pipinen, Jussi Rauhala, Tarmo Savolainen sekä puheenjohtaja Jussi Mattila. RILin hallitustyöskentelystä ja hallituksen vaalista antaa lisätietoja vaalitoimikunnan sihteeri Henriikka Hellström.
 

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi
 

VILLE ALATYPPÖ,
EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI

Yksikönjohtaja
Helsingin kaupunki / Stara
Syntymävuosi 1979
Kotikunta Sipoo

 

Edustamani toimialat:
Tie-, katu-, ja liikennetekniikka
Monitoimiala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen pitänyt jonkin verran luentoja RILin järjestämissä koulutuksissa.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
RILin hallitus on merkittävässä roolissa rakennusalan kehittämisessä. Edustan ehkä vähemmistöä, eli infra-alaa ja sen sisällä vielä kuntatekniikkaa. Yllättävää kyllä, kuntatekniikka on yksi Suomen suurimmista julkisista omaisuuksista ja näen, että RILin tulee olla kiinnostunut myös tämän omaisuuslajista kaikkine arvoketjun osineen.

Olen toiminut mielestäni hyvällä näköalapaikalla Helsingin katujen ja puistojen kunnossapidossa ja samalla olen aktiivinen toimija Suomen kuntatekniikan yhdistyksessä, Päällystealan neuvottelukunnan hallituksessa, Pohjoismaisen Tieteknillisen Liiton hallituksessa sekä Maailman kuntateknisen liiton hallituksessa.

Minulla on mielestäni laaja kansainvälinen verkosto, jota voin hyödyntää RILin hallituksessa.

Vaaliteemat:
Olen huolissani alan osaamisvajeesta, nuorien saamisesta alalle ja kokonaisuudenhallinnasta. Olen ihmetellyt, miksi alamme ei ota standardin mukaisia johtamisjärjestelmiä käyttöön, vaikka vastaamme veronmaksajien suurimmasta julkisesta omaisuudesta.
Standardoitujen toimintamallien käyttöönotto; ei pelkästään ruohonjuuritasolla, mutta myös systeemitasolla. Suomalaisessa julkisen ja yksityisen talo- ja infraomaisuuden hallinnan käyttöönotto pitäisi saada käyntiin laajasti, jotta tulevaisuudessa ei tule syliin kestämätöntä korjausvajetta.

Rakennusalan koulutuksen pitäisi keskittyä enemmän systeemi- ja prosessijohtamiseen. Projektien hallinnan osaaminen on hyvää, mutta prosessien hallinnassa on selvästi kehitettävää. Olen huolissani myös infra-alan opetuksen sisällöstä ja laadusta.

Kansainvälisyys ja sieltä saatavat opit kannattaa hyödyntää. Monet standardit ovat samanlaisia eri puolilla maailmaa; miksi meidän kannattaisi tutkia jotakin asiaa, kun lyhyellä opintomatkalla tarvittavat opit saataisiin nopeammin ja edullisemmin.MARI HEINONEN, 
EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI
Osastonjohtaja

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Syntymävuosi 1974
Kotikunta Vantaa

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimialat:
Vesihuolto-, vesi- ja ympäristötekniikka

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Tutkimus ja kehitys

Aiempi toimintani RILin piirissä:

Mentorointi 2014 ja 2015 RIL-mentoriohjelmissa
Vesitekniikkaryhmän jäsen 2021
Jäsen vuodesta 1994

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?

Katson rakentamista monipuolisesti yhteiskunnallisena palveluna ja elämisen mahdollistajana sekä ympäristön monimuotoisuuden huomioivana ja turvaavana toimintona.

Vaaliteemat:

Rakennetun ympäristön toimialalla on monet kasvot, ja nyt on infra- sekä vesi- ja ympäristötekniikan asiantuntijuutta tarjolla RILin hallitukseen.

Rakennetun ympäristön toimialan teknisen monialaisuuden nostaminen esiin tulevaisuuden osaajien houkuttelemiseksi alalle - tällä työllä, jos millä, on merkitystä!

Tutkimuksen, kehityksen sekä datan jalostuksen ja digitalisaation kautta kohti taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävämpää rakennettua ympäristöä.

 

MIIA KARI,
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
                                                                              
Apulaisjohtaja

Väylävirasto
Syntymävuosi 1987
Kotikunta Helsinki

 

Edustamani toimiala:
Pohja- ja maarakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen ja rakennuttajakonsultointi

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen aiemmin lähinnä osallistunut erilaisiin RIL:n järjestämiin tilaisuuksiin, kuten koulutuksiin osanottajana.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Toisin RILin hallitukseen mukanani infrapuolen näkemyksiä - erityisesti rautatiejärjestelmän puolelta.

Vaaliteemat:
Infraverkoston korjausvelka: Suomi on käytännössä harvaan asuttu saari pohjolassa, jolloin infraverkostomme laatu, palvelutaso ja yhteyksien toimivuus on ensiarvoisen tärkeää - niin henkilöliikenteen kannalta, kuten myös yritysten tavaraviennin ja -kuljetusten näkökulmasta.

Osaaminen ja koulutus infra-alalla: alan kiinnostavuuden lisääminen nuorten keskuudessa ja osaamista täydentävän koulutustarjonnan takaaminen yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

Kansainvälisyys: hyvien kansainvälisten alan verkostojen vahvistaminen entisestään ja kansainvälisen koulutustarjonnan tuominen RILin koulutusvalikoimaan.

 

PIHLA KUOKKANEN,
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI                                                                                          
Tiimipäällikkö

Helsingin kaupunki
Syntymävuosi 1987
Kotikunta Helsinki

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Tie-, katu-, ja liikennetekniikka

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Suunnittelu

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Väylät, liikenne ja logistiikka -tekniikkaryhmän johtoryhmänjäsen 2013-2014 sekä 2016-2017. RILin jäsen vuodesta 2006 lähtien.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Lupaan tehdä parhaani sen eteen, että RIL on rohkea edelläkävijä, joka tuo parhaat käytännöt kaikkien rakennetun ympäristön ammattilaisten saataville.

Vaaliteemat:
Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa rakennetun ympäristön ammattilaiset ovat keskiössä  –  RILin tulee olla etunenässä luomassa kunnianhimoisia ratkaisuja ja viitoittamassa suuntaa.

Rakennusalalle tarvitaan lisää perheystävällisyyttä  – parhaat käytännöt houkuttelevat myös parhaat osaajat.

Tietoa jakamalla ja toisilta oppimalla pärjätään tässä yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa yhdessä – oppeja ja yhteistyötä pitää hakea yli toimialojen ja maiden rajojen.

 

KATI LAHTINEN,
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Construction manager
Raumaster Oy
Syntymävuosi 1971
Kotikunta Lempäälä

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Teknologiateollisuus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultointi

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen osallistunut RILin Pirkanmaan alueen toimintaan.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Minusta hallitus saa jäsenen, jolla on kokonaisvaltainen näkemys rakentamisesta ja joka ottaa eri näkökulmat huomioon päätöksiä tehdessä.

Vaaliteemat:

Elinikäinen oppiminen: RILin tulee jatkossakin järjestää täydynnyskouutusta, jotta voimme syventää jo opittua ja laajentaa osaamistamme.

Tulevaisuuden valinnat: Toteutetaan vastuullista rakentamista tuleville sukupolville jo nyt.

Yhteisöllisyys ja yhteistyö: RILillä tulee olla aktiivinen rooli alan toimijoiden ja opiskelijoiden keskuudessa.


PÄIVI LAITILA,
EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI
Kuva: Mirkku MerimaaJohtaja
Motiva Oy
Syntymävuosi 1963
Kotikunta Kerava

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Energiatekniikka
Kiinteistöala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Kestävän kehityksen asiantuntijapalvelut

Aiempi toimintani RILin piirissä:
1990-1992  Lämpöinsinööriyhdistys LIVI ry, johtokunnan jäsen
2014-2015 Rakennusinsinööriliitto RIL, Mentoriohjelman mentori
2016-2017 Rakennusinsinööriiitto RIL, Tulevaisuustoimikunnan pj
2019- Rakennusinsinööriliitto RIL, Naisverkoston yksi viidestä mentorista

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Mielelläni antaisin monipuolisen kokemukseni kestävästä rakennetusta ympäristöstä, erityisesti energia- ja ilmasto-asioista, ja laajat verkostoni eri toimialoilta RILin hyväksi hallitustyöskentelyn kautta.

Vaaliteemat:
Me RILiläiset olemme avainasemassa ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamisessa.

RILiläisten osaamisia ja kykyä vaikuttaa tulevaisuuteen tulee kasvattaa samaan aikaan kun huolehditaan hyvinvoinnista, joka on edellytyksenä kaikelle.

Uusia digitaalisuuden mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää, tietoa ja tutkimusta tarvitaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

 

VESA LEHTOMÄKI,
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Hallituksen puheenjohtaja
Joutsenon elementti Oy
Syntymävuosi 1954
Kotikunta Helsinki

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimialat:
Rakennusmateriaali- ja tuotekehitys
Pääomasijoitustoiminta

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Yritysostot ja kasvurahoitus

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen toiminut RILissä aiemmin muun muassa hallituksen jäsenenä, eri toimitunnissa, kouluttajana, nuorten puheenjohtajana sekä järjestänyt urheilutapahtumia.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Minä tuon erilaista osaamista RILin hallitukseen, sillä minulla on laaja sidosryhmäverkosto sekä monipuolisen rakennusalan osaamisen lisäksi vankkaa osaamista pääomasijoittamisesta sekä yrittäjyydestä.

Vaaliteemat:
Haluan olla mukana toiminnassa, jolla pyritään varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus rakennusalalle.

Olen ollut aktiivisesti mukana useissa rakentamisen CO2-päästöjä vähentävissä hankkeissa, jollaisia haluan RIL:n aktiivisesti ideoivan ja edistävän.

Haluan edistää rakennusalan yrittäjyyttä, sillä uudet innovatiiviset yritykset ovat merkittävässä roolissa toimialojen uudistamisessa.

 

TARJA MÄKI,
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Kuva: Mittaviiva OyTutkimusjohtaja
Mittaviiva Oy
Syntymävuosi 1970
Kotikunta Helsinki

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Tutkimus ja kehitys

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen toiminut kouluttajana muun muassa turvallisuus- ja Lean-koulutuksissa.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Haluan tuoda RILin toimintaan poikkitieteellisempää näkökulmaa, jossa luomme yhteyksiä, otamme oppia muilla aloilla (mm. ihmistieteissä) tutkitusta tiedosta ja viemme rakennusalaa kohti parempaa osaamista ja yhteistyötä.

Vaaliteemat:
Toiminnan poikkitieteellisyys: aktiivinen verkostoituminen ja yhteistyö muiden tieteenalojen kanssa tarjoaa RILille ja rakennusalalle mahdollisuuden ammentaa muiden alojen osaamisesta ja hakea alan tutkimukseen rahoituksia laajoilla konsortioilla, esimerkiksi Suomen Akatemialta.

Osaamisen ja yhteistyön kehittäminen: osaamisen ja yhteistyön kehittämiseen liittyvien prosessien tukeminen (mm. digitalisaatio, lean-menetelmät, erilaiset oppimismallit) yrityksissä tulee olla RILin toiminnan keskiössä.

Alan houkuttelevuuden lisääminen: rakennusalaa pitää kehittää sellaiseen suuntaan, että se houkuttelee jatkossa yhä enemmän nuoria ja alanvaihtajia alalle - ikään, sukupuoleen ja kansalaisuuteen katsomatta.

 

JUHA VALJUS,
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Kehitysjohtaja
Sweco Rakennetekniikka Oy
Syntymävuosi 1958
Kotikunta Vantaa

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Suunnittelu
Tutkimus ja kehitys

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen osallistunut kirjoittajana ja ohjausryhmän jäsenenä useiden RIL kirjojen tuottamiseen. Tärkeimpänä on mielessä  ehkä toimiminen rakennuspiirustusohjeen pääkirjoittajana.

RILin julkaisut, joissa olen ollut osallisena:
2016 RIL 241 Erityismenettelyohje, ohjausryhmän jäsen
2016 RIL 254 Paalutusohje 2016, ohjausryhmän jäsen
2016 RIL 250 Päivitysosan kirjoittaja, rakennetekninen luku, ohjausryhmä
2014-2016 RIL 201 Jatkuvan sortuman estäminen, ohjausryhmä
2014-2015 RIL 249 Lähes nollaenergiarakentaminen, rakennetekninen osuus kirjoittaja
2008-2009 RIL-249 Matalaenergiarakentaminen, kirjoittaja, rakennetekninen osuus
2009-2011 RIL 250 Homeen estäminen rakentamisessa, kirjoittaja rakennetekninen osuus
2005-2006 RIL 229 Rakennesuunnitelmien asiakirjaohje, päätoimittaja

Lisäksi olen osallistunut RILin hallinnoimien pätevyyslautakuntien toimintaan. Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen lautakunnassa toimin puheenjohtajana ja rakennusfysiikan sekä paloturvallisuuden lautakunnissa toimin jäsenenä 2012-2019.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Yhteistoiminta eri toimijoiden kesken on kaiken onnistuneen rakentamisen perusta.

Vaaliteemat:
Nuorten ammattitaidon kehittäminen ja edellytysten varmistaminen muuttuvassa työympäristössä.

Suunnittelun tason ja eri toimijoiden yhteistoiminnan parantaminen.

Osaajien arvostuksen parantaminen ja tiedon levittäminen.

 

JUHA VALTARI,
EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI
Toimialajohtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen
Ramboll Finland Oy
Syntymävuosi 1964
Kotikunta Helsinki

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus
Kiinteistöala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Suunnittelu

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen ollut Talonrakennus-tekniikkaryhmän jäsen.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Minulla on vahva 30 vuoden kokemus rakennusalalta ja olen innokas alan kehittäjä ja vaikuttaja.

Vaaliteemat:
Haluan rikkoa siilot rakennuslalalla, uskon vahvaan yhteistyöhön ja minulla on vankka kokemus mm. allianssihankkeista, kuten Helsinki-Vantaa lentokentän uuden T2-terminaalin rakentamisesta allianssin johtoryhmän jäsenenä.

Kansallisvarallisuudestamme 70% on rakennetussa ympäristössä, ja meillä on yhdessä huikea mahdollisuus vaikuttaa vähähiilisen ja hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen hyödyntämällä innovatiivisesti myös digitaalisia ratkaisuja.

Nuorissa on tulevaisuutemme, ja RIL on oiva kanava firmojemme ohella kehittää ja tukea opiskelijatoimintaa sekä tehdä alastamme erittäin mielenkiintoinen.

 

JONI VIRKKI,
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Projekti-insinööri
Skanska Oy
Syntymävuosi 1988
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus
Kaupunki- ja teollisuusrakentaminen

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Rakentaminen ja tuotanto
Laadunhallinta, tarkastus ja valvonta

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Pääkaupunkiseudun RIL-Nuorten johtoryhmän jäsen 2016-2017
Pääkaupunkiseudun RIL-Nuorten johtoryhmän PJ 2018-2019
ROTI 2017 Digitaaliset Ratkaisut -paneelin jäsen
ROTI 2019 Arkkitehtuuri, Suunnittelu ja Taide -paneelin jäsen

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen kokenut oman ikäryhmäni asioiden edistäjä sekä edustaja niin RILissä kuin sen ulkopuolellakin.

Vaaliteemat:
Alan houkuttelevuuden kehittäminen monipuolisempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan.

RILin jäsenten keskinäisen osaamisen hyödyntäminen sekä jakaminen, yli sukupolvirajojen.

Tarvittavat valmiudet sekä osaaminen menestyä alalla, myös tulevaisuudessa.