RILin hallituksen vaali kaudelle 2023–2025

RILin syyskokouksessa valitaan erovuoroisten tilalle varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä kaudelle 2023–2025. Hallituksen vaali toteutetaan sähköisenä äänestyksenä, joka on avoinna äänioikeutetuille 8.11.–21.11.2022 klo 15.00 saakka. Myös Säätytalolla syyskokouspaikalla voi äänestää torstaina 24.11.2022 klo 15.00-17.00.

RILin sääntöjen mukaan hallituksessa on vähintään kolmen jäsenen oltava Uudenmaan maakunnan ulkopuolelta sekä yhteensä yhden jäsenen jäsenyhdistyksistä. Tänä vuonna hallitukseen valitaan automaattisesti jäsenyhdistys LIVIn edustaja.

Vaalin tulos todetaan RILin syyskokouksessa torstaina 24.11.2022.

Vaalissa voi äänestää RILin varsinainen jäsen, jonka on pitänyt olla jäsen viimeistään kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta (24.11.), eli jäseneksi on pitänyt liittyä viimeistään 28.9.2022.

Tälle sivulle on kerätty esittelyt ehdokkaista ja heidän vaaliteemoistaan. Äänestysaikana 8.11.–21.11.2022 pääset jatkamaan tämän esittelysivun alaosassa olevasta linkistä varsinaiseen äänestykseen. Tarvitset äänestystä varten henkilökohtaisen salasanan, joka lähetetään sinulle äänestysjakson alussa tiistaina 8.11. sähköpostitse. Äänestyksen käyttäjätunnus on RILille ilmoittamasi sähköpostiosoitteesi.

Hallituksesta erovuorossa ovat vuoden 2022 lopussa:

 • Heikki Halttula, Espoo (varapuheenjohtaja)
 • Ella Lahtinen, Tampere
 • Tarja Merikallio, Helsinki
 • Tuomo Niemelä, Helsinki (LIVin edustaja)

Nykyisestä hallituksesta jatkavat vuonna 2023:

 • Jussi Aho, Helsinki (puheenjohtaja)
 • Juha Valtari, Helsinki (varapuheenjohtaja)
 • Juha Valjus, Vantaa
 • Ville Rajakallio, Tampere
 • Mikko Malaska, Tampere
 • Ulla Haverinen-Shaughnessy, Oulu
 • Miia Kari, Helsinki
 • Joni Virkki, Espoo

Vaalitoimikunnan kokoonpano vuonna 2022 on seuraava: Tiina Koppinen (pj.), Oliver Heinonen, Mikko Hollmén, Juhani Katko, Hannu Pihlajaviita, Hannu Aurinko, Jussi Rauhala, Tarmo Savolainen, Tiina Perttula, Pekka Petäjäniemi, Arto Tenhovuori, Elina Uusitalo. RILin hallitustyöskentelystä ja hallituksen vaalista antaa lisätietoja vaalitoimikunnan sihteeri Henriikka Hellström.

 

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi


LAURA INHA,
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Kehityspäällikkö, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka
Tampereen kaupunki
Syntymävuosi 1982
Kotikunta Tampere

Edustamani toimiala:
Monitoimiala
Ilmasto

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Tutkimus ja kehitys

Aiempi toimintani RILin piirissä:
RILin Naisverkosto, Vesitekniikka-tekniikkaryhmä

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen tulevaisuuteen katsova, hulevesien hallinnan ja kansainvälisen vesihuollon kautta laajempien ilmastonmuutoshaasteiden pariin siirtynyt utelias tekijä ja kehittäjä.

Vaaliteemat:
Haluan edistää resilienssiä eli kestävää ja muutosjoustavaa rakentamista.

Haluan edistää kansainvälisyyttä, erityisesti vesisektorilla, jossa meillä on paljon mahdollisuuksia.

Haluan edistää koulutusta ja tutkimusta, jotta rakennusalan tulevaisuuden tekijät osaavat yhä paremmin vastata muuttuvan maailman haasteisiin.

 

HANNA-KAISA JAVANAINEN,
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI                                                                              
Toimitusjohtaja
Vihertaso Oy
Syntymävuosi 1980
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Pohja- ja maarakennus, viherrakentaminen

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Tuon lisäväriä hallitukseen seuraavista näkökulmista: olen asiakaskokemuksen kehittämisen ammattilainen, viheralan edustaja sekä rakennusalan aliurakoitsija.

Vaaliteemat:
Pienen aliurakoitsijan ääni kuuluville

Viherympäristö on oleellinen osa rakennettua ympäristöä

Asiakaskokemusta kannattaa kehittää rakennusalalla edelleen


OSSI KAIHUA
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI (LIVIn edustaja)
Liiketoiminnan kehityspäällikkö, LVIA-sektori
Ramboll Finland Oy
Syntymävuosi 1993
Kotikunta Kirkkonummi

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talotekniikka

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Suunnittelu

Aiempi toimintani RILin piirissä:
LIVI ry:n hallituksen puheenjohtaja 2021-
LIVI ry:n hallituksen jäsen 2020-2021

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Tuon hallitukseen mukaan aktiivista ja näkemyksellistä toimintaa samalla hyödyntäen taustaani taloteknisen suunnittelun puolelta.

Vaaliteemat:
Kestävä kehitys: RIL on rakennusalan kautta merkittävässä roolissa ratkaisemassa globaalia kestävyyshaastetta, mikä voidaan huomioida toiminnan painotuksissa.

Ammattilaisten yhteisö: Panostus RIL:n juuriin, eli jäseniin ja heidän yhteen saattamiseen ja tarpeisiin vastaamiseen täytyy olla lähtökohtana toiminnassa.

Aktiivinen vaikuttaja: RIL voi vahvistaa profiiliaan aktiivisena vaikuttajana ja tukea roolinsa kautta jäsenistönsä etua ja kehittää alaa kärkijoukoissa.

 

HANNU LEHTIKANKARE,
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Rakennuspäällikkö,
Kaupunkitekniikan keskus
Espoon kaupunki
Syntymävuosi 1964
Kotikunta Tuusula

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Tie-, katu-, ja liikennetekniikka
Vesihuolto-, vesi- ja ympäristötekniikka

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultti

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Infrarakennuttaminen-julkaisun toimikunnan jäsen. Rakennuttamiskoulutuksen luennoitsija.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Minulla on pitkä kokemus erilaisista tehtävistä ja yhteistyöstä erilaisten hienojen ihmisten kanssa suomalaisen ja osin kansainvälisenkin rakentamisen parissa.

Vaaliteemat:
Rakentamisessa luodaan kestävää kehitystä edistämällä kiertotaloutta, vähäpäästöisyyttä ja vastuullisuutta.

Alan tuottavuutta kehitetään edelleen paremmalla tiedonhallinnalla digitalisaatiota hyödyntäen.

Reilulla yhteistoiminnalla ja luottamuksella edistetään hankkeiden onnistumista sekä parannetaan alan mainetta ja kiinnostavuutta myös nuorten keskuudessa.

 

MANU MARTTINEN,
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Development Manager
Infrakit Group Oy
Syntymävuosi 1980
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Tie-, katu- ja liikennetekniikka
Pohja- ja maarakennus 

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Opetus ja koulutus

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Toimiessani opiskeluaikanani Teknillisen korkeakoulun Maa- ja Vesirakentajat kerhon puheenjohtajana 2005-2007, olin teekkarijäsenenä RILin Pohja-, maa- ja kalliorakentaminen -tekniikkaryhmässä

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen aktiivisesti rakennusalalla toimiva kaveri, jolla on hyvä draivi ja kyky saattaa asiat maaliin!

Vaaliteemat:
Hankkeiden elinkaaren aikaiset kokonaispäästöt ja niiden vähentäminen - kohti nollapäästöjä!

Digitalisaatio aidosti rakennushankkeiden tueksi eikä taakaksi: alan toimijoille parempia edellytyksiä suoritua omista päivittäisistä töistään tehokkaammin ja vaivattomammin.

Työssä jaksaminen ja työn inhimillisen puolen huomioiminen.

 

LARI METSÄPELTO,
EHDOLLA HALLITUKSEN JÄSENEKSI
Projektipäällikkö,
infrarakentaminen

YIT Suomi Oy
Syntymävuosi 1987
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimialat:
Laaja-alainen infrarakentaminen

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Rakentaminen ja tuotanto
Tutkimus ja kehitys

Aiempi toimintani RILin piirissä:
RIL-Nuorten (pääkaupunkiseutu) hallituksen jäsen 2016-2017.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Haluan olla aktiivisesti mukana parantamassa rakennetun ympäristön toimialaa ja tuoda toimintaan infraurakoitsijan näkökulmia.

Vaaliteemat:
RILin on osallistuttava rakennetun ympäristön alan houkuttelevuuden parantamiseen, niin nuorten kuin kansainvälisten osaajien keskuudessa.

RILin toiminnan kansainvälisyyttä tulee aktivoida lisää, jotta jäsenistö saa parhaita oppeja myös ulkomailta.

RILin on pyrittävä aktiivisemmin tukemaan jäsenistönsä osaamista alati monimutkaistuvassa toimintaympäristössä.

 

JUKKA PUHTO,
EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI
Tutkijatohtori, rakennetun ympäristön tiedekunta
Tampereen yliopisto
Syntymävuosi 1967
Kotikunta Helsinki

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus
Kiinteistöala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Opetus ja koulutus

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Jäsenenä vuodesta 1996 saakka

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Kiinteistökehittämisen tutkijana ja konsulttina tuon kokonaisvaltaista näkemystä toimialan tulevaisuuden haasteisiin ja niiden ratkaisumalleihin.

Vaaliteemat:
Kiinteistö- ja rakennusalan houkuttelevuuden lisääminen nuorten keskuudessa ja kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien tehokkaampi integrointi suomalaiseen työelämään.

Toimialan strategisen uudistumisen edistäminen korkeatasoiseen tutkimukseen perustuvalla alan yhteisellä innovaatiotoiminnalla.

Enemmän yhdessä tekemisen kulttuuria alan toimintamallien kehittämiseksi, joilla voimme vastata tulevaisuuden muutostekijöihin ja megatrendeihin.

 

TONI TUOMOLA,
EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSIKuva: Skanska / Pasi Tiitola
Yksikönjohtaja, Projektikehitys
Skanska Talonrakennus Oy
Syntymävuosi 1974
Kotikunta Kangasala

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultointi

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Opiskeluaikana Tarakin opiskelijaedustajana RIL hallituksessa. Sen jälkeen nuorten jaoston Sektorin jäsenenä ja pj:nä

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Omaan laajan 22 vuoden kokemuksen rakennustuotannosta ja erityisesti projektikehityksestä Tampere-Oulu-Jyväskylä markkina-alueilla tuoden mukanani monipuolista kehitysnäkökulmaa ja sidosryhmätietämystä alueilta.

Vaaliteemat:
Yksityisen  ja julkisen puolen  yhteistyömalleja on kehitettävä alati kompleksistuvan kaupunkikehittämisen tuloksekkaan toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten minimoinnissa rakennus- ja kiinteistöalan eri teknologioiden integrointi älykkään kaupungin mahdollistamiseksi on yksi ratkaisevista tekijöistä materiaalikehityksen ohella.

Rakennetun ympäristön kehittäminen on asiantuntijaintensiivistä toimintaa ja RIL:n tulee myötävaikuttaa alan koulutusmäärien riittävyyteen sekä tukea jäsenistöä jatkuvan kehittymisen polulla.


KAISA VÄHÄNEN,
EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI
Johtaja, ympäristö
AFRY Finland Oy
Syntymävuosi 1975
Kotikunta Kempele

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Vesihuolto-, vesi- ja ympäristötekniikka

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Myynti ja markkinointi

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Mentorina RILin johtaja mentorointiohjelmassa. RILin jäsen 10 vuoden ajan.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen aktiivinen alan asiantuntijoiden ja esihenkilöiden puolesta puhuja ja vaikuttaja.

Vaaliteemat:
Vihreän siirtymän edistäminen RILn toiminnassa ja rakennusalan investointihankkeissa.

RILin toiminnan edelleen kehittäminen Pohjois-Suomessa tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Rakennusalan työyhteisöjen hyvinvoinnin edistäminen hybridityöelämässä.

*********************************


Sähköinen äänestys on päättynyt 21.11.2022 klo 15.00. Halutessasi pystyt vielä äänestämään Säätytalolla 24.11. klo 15-17 ennen RILin syyskokousta.