Syysliittokokouksen päätökset

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n sääntömääräinen syysliittokokous järjestettiin torstaina 23.11.2017 Säätytalolla Helsingissä. Kokoukseen osallistui 30 varsinaista jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Janhunen Helsingistä ja sihteeriksi kutsuttiin johtaja Teemu Vehmaskoski Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIListä.

VUOSIMAKSU VAHVISTETTIIN KOKOUKSESSA

Varsinaisen jäsenen vuosimaksuksi vahvistettiin 215 euroa vuodelle 2018.

RILin puolisoalennus on vuonna 2018 107,5 euroa. Puolisoalennus tarkoittaa sitä, että samassa osoitteessa asuvista jäsenistä toiselle voidaan myöntää puolet alennusta täydestä jäsenmaksusta, mikäli hän ei halua toisia lehtiä.

RILin jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. RIL toimittaa tiedot vuosimaksun suorittamisesta suoraan verottajalle vähennystä varten.

RILin sääntöjen mukaan vuosimaksusta ovat puolen jäsenmaksun osalta (107,5€) vapautettuja eläkkeelle siirtyneet jäsenet siirtymistä seuraavasta kalenterivuodesta alkaen edellyttäen, että jäsen on välittömästi ennen tätä suorittanut vuosimaksunsa täysimääräisenä vähintään kerran. Myös maisteriopintojen aikana varsinaisiksi jäseniksi siirtyneet ovat oikeutettuja alennukseen, kuitenkin korkeintaan neljän vuoden ajan.

Alennettu vuosimaksu sisältää kaikki jäsenetulehdet ja muut soveltuvat jäsenedut. Alennetusta vuosimaksusta ei myönnetä muita alennuksia, esimerkiksi puolisoalennusta. Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu vuonna 2018 on 53,75 euroa mikäli jäsen ei halua lainkaan jäsenetulehtiä.

RILin jäsen edelleen voi liittyä RIL/TEK-yhteisjäseneksi edullisemmin kuin erillisjäsenenä. Yhteisjäsenelle TEK hoitaa jäsenkunnan työmarkkinaedunvalvonnan ja -neuvottelutoiminnan yhteistyössä YTN:n ja Akavan kanssa. RIL vastaa edelleen koko rakennusalan ja rakennetun ympäristön asiantuntijaorganisaationa alan ammatillisista asioista. Molemmat järjestöt vastaavat kaksoisjäsenten jäsenetujen ja -palvelujen kehittämisestä. Yhteisjäsenen vuosimaksu on 364 euroa ja se koostuu RILin jäsenmaksusta (215 eur) ja TEKin jäsenmaksuosuudesta (149 euroa).

Edellä mainittujen etujen lisäksi RIL tarjoaa jäsenilleen ansioon suhteutetun työttömyysturvan IAET-kassan kautta jäsenmaksulla, jonka Finanssivalvonta kassan esityksestä vuosittain vahvistaa. Vuoden 2018 kassamaksuksi on vahvistettu 87 euroa.  IAET-kassamaksu ei sisälly jäsenen vuosimaksuun.

HALLITUKSEN UUDET JÄSENET VAHVISTETTIIN SYYSLIITTOKOKOUKSESSA
RILin hallituksen vaali toteutettiin kolmatta kertaa sähköisenä äänestyksenä. Jäsenillä oli mahdollisuus äänestää myös paikan päällä Säätytalossa 23.11.2017 ennen syysliittokokouksen alkua. Hallitukseen valittiin kaudelle 2018-2020 puheenjohtaja ja kolme uutta jäsentä. Vaaleissa annettiin yhteensä 610 hyväksyttyä ääntä. Onnea valituksi tulleille ja kiitos kaikille äänestäneille! Tutustu hallituksen uusiin jäseniin täällä.