RILin toimintaa

RIL on rakennetun ympäristön toimialan vuonna 1934 perustettu valtakunnallinen henkilöjärjestö. Jäseniämme ovat rakennetun ympäristön asiantuntijat – teekkareista tohtoreihin sekä yamk-tutkinnon suorittaneet ja sitä kohti opiskelevat.

  • RIL täydennyskouluttaa ja julkaisee alan ohjeita ja käsikirjoja
  • RIL valvoo jäsentensä etuja ja kehittää heidän ammattitaitoaan
  • RIL kehittää aktiivisesti koko alan toimintaedellytyksiä

Toimialan osia ovat mm. rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikka sekä kiinteistöala. Jäsenemme toimivat kentän kaikilla laidoilla, kaikissa rooleissa ja elinkaaren kaikissa vaiheissa asiantuntijoina sekä päätöksentekijöinä.

Tutustu RILin toimintaan tarkemmin vuoden 2022 vuosikertomuksen kautta tästä.

 

STRATEGIA:
 


(Tarkastele yllä olevaa strategiakuvaa isompana tästä.)

Visio:

Olemme rakennetun ympäristön innostavin ja vastuullisin vaikuttaja.

Missio:

Mahdollistamme jäsentemme jatkuvan kehittymisen ja edistämme kestävää rakennettua ympäristöä.

Arvot:

Toimimme vastuullisesti ja vaikuttavasti yhdessä.

Teema ja teemavuodet: 

Toimimme vastuullisesti ja vaikuttavasti yhdessä.

Vuosi 2022: Tahtiaikarakentaminen
Vuosi 2023: EU-Taksonomia: vihreä raha
Vuosi 2024: Tuottavuuden tekijät

Tutustu vuoden 2023 teemaan liittyviin artikkeleihin Rakennustekniikka-lehden sivuilla.

 

Tavoitteena kehittyvä laatu ja turvallisuus

Järjestön tavoitteena on edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä sekä kestävän elinympäristön rakentamista ja ylläpitoa.

Tavoitteensa mukaisesti RIL toimii mm. rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- , energia- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörejä ja teekkareita sekä yamk-tutkinnon suorittaneita ja sitä kohti opiskelevia yhdistävänä ja palvelevana henkilöjärjestönä. Se ylläpitää monipuolista toiminta-alustaa, jossa asiantuntijat voivat verkottua laajasti, kehittyä ammatillisesti ja virkistyä sosiaalisesti. RIL tarjoaa jäsenilleen hyödyllisiä etuja ja palveluja uran ja arjen tarpeisiin.

RILin haluaa myös kehittää rakennusalan toimintaympäristöä ja jäsenkuntansa toimintaedellytyksiä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Julkaisu- ja koulutustoiminta muodostavat RILin asiantuntijuustoiminnan ytimen. Niiden rinnalla RIL palkitsee säännöllisesti toimialan esimerkillisiä kohteita ja henkilöitä sekä tarjoaa tilaajien käyttöön insinööritaitokilpailut -konseptin. Lisäksi RIL vaikuttaa alan kehityssuuntiin aloittein ja kannanotoin sekä kehitysprojektein. Muiden alan organisaatioiden johtamia kehityshankkeita tuetaan lausunnoin ja osallistumisin.