RILin toiminta

RIL on rakennetun ympäristön toimialan diplomi-insinöörien ja teekkareiden vuonna 1934 perustettu valtakunnallinen järjestö.

  • RIL täydennyskouluttaa ja julkaisee alan ohjeita ja käsikirjoja
  • RIL valvoo jäsentensä etuja ja kehittää heidän ammattitaitoaan
  • RIL kehittää aktiivisesti koko alan toimintaedellytyksiä

Toimialan osia ovat mm. rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikka sekä kiinteistöala. Jäsenemme toimivat kentän kaikilla laidoilla, kaikissa rooleissa ja elinkaaren kaikissa vaiheissa asiantuntijoina sekä päätöksentekijöinä.

Tutustu RILin toimintaan tarkemmin vuoden 2019 vuosikertomuksen kautta tästä.
 

Visio:

RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Missio:

RIL tukee jäsentensä jatkuvaa kehittymistä ja edistää hyvää rakennettua ympäristöä.

Arvot:

  • Asiantuntevuus
  • Edelläkävijyys
  • Riippumattomuus
  • Avoimuus
  • Yhteisöllisyys
     

Tavoitteena kehittyvä laatu ja turvallisuus

Järjestön tavoitteena on edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä sekä kestävän elinympäristön rakentamista ja ylläpitoa.

Tavoitteensa mukaisesti RIL toimii rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- , energia- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörejä ja teekkareita yhdistävänä ja palvelevana henkilöjärjestönä. Se ylläpitää monipuolista toiminta-alustaa, jossa asiantuntijat voivat verkottua laajasti, kehittyä ammatillisesti ja virkistyä sosiaalisesti. RIL tarjoaa jäsenilleen hyödyllisiä etuja ja palveluja uran ja arjen tarpeisiin.

RILin haluaa myös kehittää rakennusalan toimintaympäristöä ja jäsenkuntansa toimintaedellytyksiä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Julkaisu- ja koulutustoiminta muodostavat RILin asiantuntijuustoiminnan ytimen. Niiden rinnalla RIL palkitsee säännöllisesti toimialan esimerkillisiä kohteita ja henkilöitä sekä tarjoaa tilaajien käyttöön insinööritaitokilpailut -konseptin. Lisäksi RIL vaikuttaa alan kehityssuuntiin aloittein ja kannanotoin sekä kehitysprojektein. Muiden alan organisaatioiden johtamia kehityshankkeita tuetaan lausunnoin ja osallistumisin.

RILin järjestämiin vuosittaisiin katselmuksiin kuuluvat RIL-palkinto, Vuoden silta -kilpailu ja vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valinta.