tekniikkaryhmät

Pohja-, maa ja kalliorakentaminen -tekniikkaryhmän etäaamutilaisuus: Projektiesittely, Kuhankosken uusi vesivoimalaitos

02.12.2022

Pohja-, maa ja kalliorakentamisen etäaamutilaisuus: Projektiesittely, Kuhankosken uusi vesivoimalaitos

Hyppää linjoille kuuntelemaan kohde-esittely osittain kalliotunnelin sisään sijoitettavan Kuhankosken uuden vesivoimalaitoksen rakentamisesta!

Esittelijä: Tomi Jokiranta, AFRY Finland Oy
Ajankohta: pe 2.12.2022
Kesto: 8.30-9.00
Paikka: Teams

Kuhankoskella rakennetaan uusi vesivoimalaitos vanhan lähes 100-vuotiaan voimalaitoksen rinnalle. Uusi voimalaitos rakennetaan n. 200 metriä pitkään, osittain tunnelina rakennettavaan, ohitusuomaan. Kohteesta tekevät haastavan mm. mittavat louhinnat ja tarkat louhinnat sekä veden hallinta.

Uusi laitos varustetaan kahdella bulb-turpiinilla, joiden yhteenlaskettu rakennusvirtaama on 160 m3/s, teho noin 5 MW ja keskimääräinen vuosituotanto noin 35 GWh. Nykyinen voimalaitos ja pato jäävät ennalleen ja ovat käytössä myös rakennustöiden jälkeen. Vaelluskalojen ylös- ja alasvaellus paranee entisestään uuden kalatien ja alasvaellusrakenteiden myötä.

Uuden voimalaitoksen rakentaminen on aloitettu syksyllä 2020 ja arvoitu käyttöönotto alkuvuodesta 2023.

Laitoksen tilaaja: Koskienergia Oy
Uuden voimalan suunnittelu: AFRY Finland Oy
Rakennusurakan valvonta: Fimpec Oy
Urakoitsija: SRV Infra Oy
Koneistotoimittaja: Andritz Hydro

*****************

Saat ilmoittautumisen jälkeen itsellesi sähköpostiviestin, jossa linkki Teams-kokoukseen 2.12.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu
Takaisin edelliselle sivulle