Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka: Excursio: Tammervoiman hyötyvoimalaitos ja Kaupinojan pintavesilaitos

04.05.2016

Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan ryhmä järjestää excursion Tammervoiman hyötyvoimalaitokselle ja Kaupinojan pintavesilaitokselle

Keskiviikkona 4.5.2016 Kello 14-17 Tampereella

Kohteina juuri käyttöönotettu Tammervoiman hyötyvoimalaitos ja viimeistelyvaiheessa oleva Tampereen Kaupinojan pintavesilaitoksen saneeraus.

Helsingistä tulijat voivat kehitellä kimppakyytijärjestelyitä sekä Helsingistä että Tampereen rautatieasemalta. RILissä Teemu Vehmaskoski, teemu.vehmaskoski@ril.fi, auttaa yhteyksien luomisessa porukan kesken. Muuten tapaaminen suoraan voimalaitoksella, Tarastenjärventie 66 (Hyötyvoimankuja 2).

Mukaan mahtuu max 15 henkilöä.  Kaupinojan työmaalle pitää ottaa mukaan turvavarusteet (kypärä, liivit, turvakengät) ja henkilökortti.  

Kohteista:

Tammervoiman laitoshanke käynnistyi vuonna 2010 ympäristövaikutusten arvioinnilla. Rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2013 ja syyskuussa 2015 laitokseen ohjattiin ensimmäinen sekajätekuorma. Hankkeen kokonaiskustannukseksi muodostui 111 miljoonaa euroa. Nyt laitoksella hyödynnetään yli 600 000 ihmisen sekajätteet lämmöksi (310 GWh) ja sähköksi (90 GWh). Laitoksessa käsitellään vuosittain noin 160 000 tonnia sekajätettä.

Kaupinojalla 1920-luvun loppupuolella rakennettu ja 1950-luvulla laajennettu nykyisin varalaitoskäytössä oleva pintavesilaitos kokee perusteellisen uudistuksen. Vanhan laitoksen perinteinen pintavedenkäsittely (koagulaatio + vaakaselkeytys + hiekkapikasuodatus) päivitetään vastaamaan nykyisiä vaatimuksia (koagulaatio + flotaatio + hiekkapikasuodatus + aktiivihiilisuodatus) ja kapasiteetti nostetaan noin 20 000 m3/d:sta 66 000 m3/d:een. Tilaaja Tampereen Vesi liikelaitos solmi työyhteenliittymän kanssa  urakkasopimuksen syyskuussa 2013.  Urakan kokonaishinta on noin 20,6 milj. euroa ja se valmistuu maaliskuussa  2016.

Ilmoittaudu
Takaisin edelliselle sivulle