Lean Construction in Public Sector Conference LIPS 2012

10.09.2012

Lean Construction in Public Sector Conference LIPS 2012
10...12.9.2012 Tampere-talo, Tampere

Lean projektitoimitusten ja yhteistoimintaurakoiden yhdistäminen julkisella sektorilla

Kolmepäiväinen tapahtuma sisältää esityksiä, simulaatioita ja keskustelua kansainvälisten ja kotimaisten alan asiantuntijoiden kanssa. Lean ajattelun ja tuotannon soveltamisella rakennettuun ympäristöön tavoitellaan arvon tuottamista niin tilaajalle kuin muillekin sidosryhmille. Lisäksi tavoitteena on parantaa projektin tehokkuutta ja sitä kautta rakennusteollisuuden kannattavuutta keskittymällä hukkien poistamiseen koko arvoketjusta sekä parantamalla suunnittelun ja työnkulun luotettavuutta. Esimerkkeinä konferenssissa esitellään haastavia infrastruktuuri- ja sairaalarakennushankkeita maailmalta ja Suomesta. Tavoitteena on tarjota infrastruktuuri- ja sairaalaomistajille sekä heitä palveleville yrityksille parempi käsitys aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta ja käytännön sovelluksista kotimaisissa ja kansainvälisissä julkisen sektorin hankkeissa.

Lue lisää.
Takaisin edelliselle sivulle