Julkistamisseminaari: Rakenteiden jatkuva sortuma – miten estetään? Ohjeen RIL 201-4 Rakenteiden vaurionsietokyvyn varmistaminen onnettomuustilanteessa

05.06.2017

Julkistamisseminaari:

Rakenteiden jatkuva sortuma – miten estetään?

Ohjeen RIL 201-4 Rakenteiden vaurionsietokyvyn varmistaminen onnettomuustilanteessa julkistamistilaisuus 5.6.2017

Tervetuloa RILin uuden julkaisun julkistamistilaisuuteen:

Maanantaina 5.6.2017 klo 14.30 – 16.30

Paikka:

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Lapinlahdenkatu 1 B, 00180 Helsinki

Ohjeen tausta

Yksittäisten rakenneosien ja liitosten kantavuuden menetys ei välttämättä ole katastrofaalista, mikäli vaurio pysyy paikallisena. Erittäin vakavia seuraamuksia voi syntyä kun ns. rakenteiden jatkuva sortuma käynnistyy. 2000-luvulla tapahtuneiden kattosortumien onnettomuustutkinta on osoittanut, että jatkuvan sortuman taustalla voi olla sekä suunnittelu- ja toteutusvirhe että rakenteen heikkeneminen iän myötä – usein näiden yhdistelmä. Taustalla voi olla myös puutteita rakennuttamisprosessissa.

Merkittävä syy on ollut, että suunnittelussa ei ole otettu riittävästi huomioon paikallisen vaurion aiheuttamaa ennakoimatonta onnettomuus-kuormitustilannetta, vaikka määräykset ja ohjeet näin edellyttävät. Suunnittelukäytännön kehittämiseksi onkin tältä osin ollut suuri tarve lisäohjeistukselle.

Ohjeen tavoitteet

Uuden ohjeen tavoitteena on ollut luoda alalle yhteiset pelisäännöt rakenteiden vaurionsietokyvyn ja jatkuvan sortuman eston hallinnalle suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohje perustuu uuteen rakentamismääräyskokoelmaan osaan ”Rakenteiden lujuus ja vakaus” ja eurokoodijärjestelmään. Julkaisu kuvaa rakenteiden vaurionsietokykyä ja vaurion rajoittamista onnettomuustilanteessa ilmiönä sekä antaa konkreettisia suunnitteluohjeita näiden asioiden hallitsemiseksi. Ohjeessa käsitellään betoni-, teräs- ja puurunkoja.

OHJELMA

14.30 Tilaisuuden avaus ja julkaisun yleisesittely.

Gunnar Åström, RIL

14.45 Miten rakenteen vaurionsietokyky varmistetaan?

Tapio Leino, kirjan päätoimittaja

15.10 Rakenteiden vaurionsietokyvyn hallinta eri runkomateriaalien kannalta

Puu: Tomi Toratti, Puutuoteteollisuus ry
Betoni: Auli Lastunen, Ramboll Finland
Teräs: Tapio Leino

16.10 Viranomaisnäkökulma

Jouko Lamminen, Vantaan rakennusvalvontavirasto

16.30 Keskustelua

Cocktailtarjoilua.

Tilaisuus päättyy n. klo 17.15.

Ilmoittautuminen viimeistään 2.6.2017.

Tervetuloa!

Ilmoittaudu




Takaisin edelliselle sivulle