XII Suomen mekaniikkapäivät Tampereella 4-5.6.2015

04.06.2015

Tampereen teknillinen yliopisto järjestää XII Suomen Mekaniikkapäivät Tampereella 4.-5. kesäkuuta 2015. Konferenssipaikkana on Puistotorni, jonka osoite on Hämeenpuisto 28. Suomen mekaniikkapäiviä on järjestetty vuodesta 1982 lähtien. Päivien tarkoituksena on koota yhteen tutkijoita, suunnittelijoita, opettajia sekä muita ammattilaisia, jotka työssään ovat tekemisissä mekaniikan, lujuusopin ja näihin liittyvien matemaattisten ongelmien kanssa. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1982 lähtien joka kolmas vuosi.

Mekaniikkapäivien aiheina ovat kiinteiden ja virtaavien aineiden teoreettinen, laskennallinen sekä kokeellinen mekaniikka. Esimerkkeinä voidaan mainita virtausmekaniikka, rakenteen ja virtauksen vuorovaikutus, roottoridynamiikka, monikappaledynamiikka, murtumismekaniikka ja väsyminen, kantavien rakenteiden staattinen ja dynaaminen lujuusanalyysi, rakenteiden optimointi, dynaamisten systeemien optimaalinen säätö, numeeriset menetelmät, mekaniikan teolliset ja lääketieteelliset sovellutukset, jne.

Päivien ohjelma muodostuu kutsutuista pääesitelmistä ja rinnakkaisista istunnoista. Pääesitelmät kestävät 35 minuuttia ja muut esitelmät 20 minuuttia. Esitelmien kieli voi olla suomi tai englanti.

Katso lisää päivien omilta verkkosivuilta tästä linkistä.
Takaisin edelliselle sivulle