alueosastot

Yhdessä rakentaen – rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen tulevaisuus -seminaari 15.9.2017

15.09.2017

Yhdessä rakentaen – rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen tulevaisuus -seminaari 15.9.2017, Oulun yliopisto

Tervetuloa osallistumaan seminaariin perjantaina 15.9.2017 klo 12.30 Oulun yliopistolla, päärakennuksen Saalastinsaliin (Pentti Kaiteran katu 1). Seminaari on ilmainen.

Nyt on aika näyttää, että rakennusala tukee laajalla rintamalla ja runsaalla osanotolla koulutuksen aloittamista.

Ilmoittaudu mukaan 12.9.2017 mennessä tarjoilujärjestelyjä varten osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/EF5ADA7EEB87B8FC

Iltapäiväseminaari on lähtölaukaus Oulun yliopiston rakennus- ja yhdyskuntatekniikan DI-koulutukselle ja tutkinnonannolle 20 vuoden tauon jälkeen. Opetusministerin päätös asiassa saatiin 17.1.2017, ja tutkinnonanto-oikeus em. tutkintoon alkoi 1.8.2017.

Seminaarin tarkoituksena on levittää tietoa uudesta koulutuksesta ja tutkinnosta laajasti rakennusalan toimijoille ja alasta kiinnostuneille sekä opiskelijoille. Mahdollisimman monen toivotaan tiedostavan koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet etenkin ympäristön ja rakentamisen murroksessa. Saalastinsaliin mahtuu jopa 500 kuulijaa.

Seminaarissa nostetaan esille kiinnostavia yksityiskohtia rakennetekniikan ja infrarakentamisen opintosuunnista sekä uudenlaisesta eri aloja leikkaavasta korjausrakentaminen ja terveys -opintosuunnasta (työnimiä). Viimeksi mainittuun voi liittyä mm. sisäilma-asioiden uusi laaja-alainen käsittely. Esille tulee myös insinöörien ja arkkitehtien sekä rakennusterveysasioissa lisäksi mikrobiologien ja lääkäreiden lisääntyvä yhteistyön tarve.

Seminaarin järjestävät Oulun yliopisto, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry ja Pohjois-Suomen Rakennusklusteri ry.

Seminaarin puheenjohtajina toimivat kansanedustaja, DI Mari-Leena Talvitie (alkuosa) ja kehitysjohtaja, DI Mikko Hyytinen (loppuosa).

 

Aikataulu: YHDESSÄ RAKENTAEN – RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS

12.30 SEMINAARIN AVAUS, Helka-Liisa Hentilä, koulutusrehtori, Oulun yliopisto
Rakentamisen uuden DI-koulutuksen sisältö, koulutus ja tutkimus profiloituvat
Juha Tanskanen, koulutusdekaani, Teknillinen tiedekunta

13.00 Rakennusalan koulutus ammattikorkeakoulussa, synergiaa yhteistyöstä
Jouko Paaso, rehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

13.15 Rakennusalan DI-koulutuksen tarve ja merkitys Pohjois-Suomessa
Teemu Vehmaskoski, vt. toimitusjohtaja, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Helena Soimakallio, toimitusjohtaja, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Matti Mannonen, johtaja, Teknologiateollisuus ry

13.35 Rakentaminen vallankumouksellisessa murroksessa
Jussi Aho, toim.joht., Rakennusyhtiö FIRA Oy, RIL:n vuoden 2017 rakennusalan dipl.insinööri

13.55 KAHVITAUKO

RAKENTEET, VÄYLÄT JA VESI – INSINÖÖRIOSAAMISEN KULMAKIVET

14.25 Haastavat rakennukset ja sillat Suomessa ja maailmalla, arkkitehtien ja insinöörien yhteistyö avainasemassa
Rainer Mahlamäki, arkkitehti, professori, Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta
Esko Järvenpää, TkL, silta-asiantuntija, WSP Finland Oy

14.50 Väylien ja liikenteen merkitys Pohjoiselle ja koko Suomelle ratkaisevaa
Pekka Leviäkangas, TkT, dosentti, Oulun yliopisto / johtava tutkija, VTT Oulu

15.05 Pohjavesimallinnus osana vesivarojen hallintaa ja pohjaveden oton suunnittelua
Pekka Rossi, TkT, tutkijatohtori, Oulun yliopisto

TERVEELLINEN RAKENTAMINEN UTOPIAAKO – KORJAAMISEN KEHITYTTÄVÄ NYKYISESTÄÄN

15.20 Kokonaisprosessin hallinta rakennuksen tuottavassa korjaamisessa ja ylläpidossa, tulosten kytkentä uudisrakentamiseen
Kimmo Lylykangas, arkkitehti SAFA

15.35 Terveysosaaminen mukaan rakennuksen korjausprosessiin; piloteissa huipputuloksia
Risto Salin, työterveyshuollon asiantuntija, ISEC Oy
Hannu Syrjälä, lääkäri, dosentti, OYS

16.00 SEMINAARIN PÄÄTTÄMINEN Mikko Hyytinen, puh.johtaja

Tervetuloa!

Ilmoittaudu
Takaisin edelliselle sivulle