Ohjelma päivittyy tämän sivun alle

Keynote- ja kansainvälisten puheenvuorojen esittelyt löytyvät täältä

Tiistain sessioiden esittelytekstit päivittyvät alle

 

TIISTAI

 

Tilaajan lean ja IPT case National Highways UK

Fredriksberg klo 14.45 - 16.00

Tilaajilla on suuri vaikutus siihen, kuinka toimitusketjut kehittyvät heidän ympärillään tuottamaan tarvitsemansa palvelut. Julkisen sektorin asiakkaat voivat myös merkittävästi vaikuttaa oman toimitusketjunsa kehittämiseen luomalla visioita ja strategioita, jotka tukevat koko toimitusketjun kehitystä. Kehitystyötä tukee oman organisaation osaamisen systemaattinen kehittäminen ja palveluntarjoajien haastaminen jatkuvasti parantamaan toimintaansa.


National Highways Ltd (NH) hallinnoi ja parantaa Englannin moottoriteitä ja pääteitä, mikä auttaa heidän asiakkaitaan tekemään turvallisempia, sujuvampia ja luotettavampia matkoja. NH on jo vuosia edistänyt Lean-työkalujen ja -menetelmien käyttöä yhteistyössä palveluntuottajiensa kanssa. NH jatkaa tänä päivänä Leanin soveltamista allianssihankkeiden puitteissa ja näkee Leanin keskeisenä osana nykyisissä ja tulevissa projektitoimituksissaan. NH:n uusin toteutusmalli on Integrated Project Delivery Smart Motorway Program (SMP) Alliance -malli, jolle suositeltiin ISO 18404 -akkreditointia maaliskuussa 2024 tehdyn auditoinnin jälkeen.


Lean Construction Conference 2024 tarjoaa rinnakkaissession, jossa NH SMP Alliancen Lean Deployment -päällikkö Paul Ebbs ja NH:n vanhempi lean-asiantuntija Stephen Williams valaisevat National Highwaysin lean- ja IPD-matkaa ja vastaavat miksi, mitä ja miten -kysymyksiin. Istunnon moderaattorina toimii johtaja Artturi Lähdetie Kaupunkiliikenne Oy:stä, joka on myös omalla Lean- ja IPD-matkallansa. Artturi Lähdetie esittelee istunnossa, miten yllä oleva heijastuu heidän toimintaansa tänään ja miten matka jatkuu vuosikymmenen loppuun asti.

 

Owners Lean and IPD – case National Highways Ltd UK


Owners have a great influence on how supply chains develop around them to produce the services they need. Public sector customers can also significantly influence the development of their own supply chain by creating visions and strategies that support the development of the entire supply chain. The development work is supported by the systematic development of the own organization's competence and by challenging service providers to constantly improve their performance.


National Highways Ltd (NH) manage and improve England’s motorways and major A roads, helping their customers have safer, smoother and more reliable journeys. For years, NH has been promoting Lean tools and methodology in partnership with its supply chain. NH continues to specify Lean in its collaborative and integrated delivery frameworks and sees Lean as a key component within its existing and future delivery frameworks.  Its most recent being its Integrated Project Delivery Smart Motorway Programme (SMP) Alliance model who were recommended for ISO 18404 accreditation following an audit in March 2024. 


The Lean Construction Conference 2024 offers a parallel session where NH SMP Alliance Head of Lean Deployment Paul Ebbs and NH Senior Lean Expert Stephen Williams will shed light on National Highways' lean and IPD journey, and answer the why, what and how questions. The session will be moderated by Director Artturi Lähdetie from Kaupunkiliikenne Oy, who have also in their Lean and IPD journey. In the session, Artturi Lähdetie presents how the above is reflected in their operations today and how the journey will continue until the end of the decade.

Järjestäjät