Koko tapahtuman ohjelman löydät tästä

Keynote- ja kansainvälisten puheenvuorojen esittelyt löytyvät täältä

Keskiviikon sessioiden esittelytekstit päivittyvät alle.

 

KESKIVIIKON SESSIOT

Suunnittelun virtaus on tuottavaa ja tahdikasta

Fredriksberg, klo 10.30 - 11.45

Suunnittelutyön virtauksella pyritään parantamaan rakennushankkeen tehokkuutta ja vähentämään hukkaa niin suunnittelussa että rakentamisessa. Rakentamisen toimitusketjujen prosessissa tietovirta on siiloutunut erilaisiin formaatteihin ja järjestelmiin.

Suunnittelutiedon virtautuksessa keskiössä ovat ihmiset ja tiimien yhteistyö, mutta tekoäly yhdessä ihmisten kanssa on tulevaisuuden mahdollisuus. Tekoäly voi automatisoida tietojen käsittelyä ja jalostamista ja tehostaa suunnittelutiedon virtautusta.

Sessiossa otamme katseen tulevaisuuteen sekä kuulemme tällä hetkellä toimivista ratkaisuista. Esitykset vastaavat mm. seuraaviin kysymyksiin:

Mikä on tietomallinnuksen tulevaisuus ja miten voimme hyödyntää tekoälyä suunnittelutiedon virtautuksessa?

Miten panostus suunnitteluaikataulujen yhteensovituksessa hyödyttää suunnittelun virtautusta?

Ja miten suunnittelutieto saadaan virtaamaan taloteknisestä suunnittelusta hankintaan?

Sessiossa Annina Lehikoinen Rakennustietomalli Oy:stä, Teppo Rauhala ja Jari Kainuvaara, Sitowise:stä avaavat tulevaisuuden näkymiä ja tekoälyn mahdollisuuksista suunnittelutiedon virtautuksessa. Kuulemme Kati Myöhäsen SRV:lta ja Jouni Ojalan Granlundilta esityksen Laakson yhteissairaalaan suunnitteluaikataulujen yhteensovitusprosessista ja saavutetuista hyödyistä. Session päättävät Otto Alhava Firalta ja Tero Järvinen Granlundilta kertomalla taloteknisen suunnittelutiedon virtautuksen urakointiin, sen haasteista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Session moderoi Piia Sormunen Granlund:ilta.

 

Ääni työmaalta

Elokuvateatteri Biorex sali 1, klo 10.30 - 11.45

Lean rakentamisen keskiössä ovat ihmiset, aidot tekijät työmaalta. Työntekijät ovat avainasemassa tuotannon toteuttamiseksi ja vaaditun laatutason saavuttamiseksi. Ilman työntekijöitä ei millään työmaalla tapahdu mitään valmistamista. Alamme tuottavuus paranee vasta sitten, kun yksittäisten rakennustyömiesten ja -naisten tuottavuus paranee.

Tahtituotannon päätehtävä on toteuttaa yksiosainen virtaus, jossa asentajan tehtävänä on käyttää ammattitaitonsa asentamiseen. Asentaja ei etsi materiaaleja, haalaa tai täydennä puutteellisia suunnitelmia toteutussuunnitelmiksi. Liiketoimintamallin näkökulmasta (value creation, value capturing) asentajan tehtävänä on saada arvoketjun ylävirrassa tehdyn suunnittelu- ja valmistelutyön arvo talteen. Näin ollen tahtituotantotyömaalla työnjohdon, nokkamiesten, tilaajan ja suunnittelijoiden keskeinen tehtävä on omalla toiminnallaan varmistaa ja luoda työnteon edellytyksiä tekijöille.

Tahtituotantotyömaiden johtaminen perustuu luottamuksen ilmapiirin luomiseen ja siihen, että tekijöitä saadaan aktivoitua, osallistettua ja sitoutettua. Tahtituotettua työmaata ei voida johtaa ylhäältä norsunluutornista, vaan työmaata johdetaan sieltä missä työtä tehdään eli tehtaan lattialta. Johtamismenetelmien onkin oltava toisenlaisia kuin perinteisillä työmailla, jossa ulkoistamme ongelmat tekijöille, mutta emme anna mahdollisuuksia juurisyiden tunnistamiselle tai ratkaisemiselle. Työntekijöiden arvostaminen, vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen, palautteen antaminen ja saaminen lisää tekijöiden motivaatiota ja sitoutumista ja siihen pyritään kannustamaan tahtityömailla. Tahtituotantotyömailla tekijät onkin otettava mukaan kehittämään ja heille on annettava mahdollisuuksia vaikuttaa. Vaikutusmahdollisuudet lisäävät sitoutumista.

Tässä sessiossa ääneen tulevat työmaan tekijät, jotka kertovat kuulijoilleen tahtituotannon mukanaan tuomista muutoksista työmaan arkeen ja johtamiseen.

Session tavoitteena on kasvattaa kuulijan ymmärrystä siitä, millaista tahtituotetulla työmaalla työskenteleminen on verrattuna perinteisesti suunniteltuihin ja johdettuihin työmaihin. Lisäksi opimme lisää siitä, millä tavalla tahtituotanto on vaikuttanut ja miten sen tulisi vaikuttaa työmaan johtamiseen ja johtamistapoihin. Kuulemme myös, miten tahtituotanto näyttäytyy arjen tekemisessä asentajille ja miten työskentelytavat sekä laaduntuotto eroavat perinteisistä työmaista.

 

Työmaan näkymätön tyhjyys – ja miten se täytetään?

Jakokoski-Vuolenkoski, klo 10.30 - 11.00

Tässä intensiivisessä 30-minuutin sessiossa opit tunnistamaan tyhjät kohdat työmaalla ja nostamaan käyttöasteen huippuunsa – ja ymmärrät miten tämä toimii lähtökohtana jatkuvalle parantamiselle.

Jaamme valmiita ratkaisuja, joista osan voit ottaa käyttöön vaikka huomenna ja loppuja hyödyntää työmaan johtamisen perinpohjaiseen ravisteluun.

Tehdään yhdessä tyhjästä näkyvää ja sietämätöntä. Tämän jälkeen et halua palata enää vanhaan.

 


The Secret to Effective Digital Pull Planning with LPS®

Jakokoski-Vuolenkoski, klo 11.15-11.45

As a provider of Pull Planning software, we've observed numerous teams around the world as they attempt to implement and sustain the Last Planner System® (LPS®). Through these observations, we've identified the top three critical factors for success. If you're keen on learning what sets successful teams apart, our session offers a global perspective on the best practices for LPS® implementation.

 

Lean-johtaminen projekteilla

Fredriksberg, klo 12.45 - 14.00

Johtamisen perusteet lean-rakentamisessa -käsikirjassa sanotaan: ”Jatkuva parantaminen ei onnistu, ellei työntekijöitä oteta mukaan oman työnsä kehittämiseen. Se ei onnistu ilman oikeanlaista johtamista ja työympäristöä. Lean-johtamisen tukena on suuri joukko hyviä menetelmiä ja työkaluja. Niiden sujuva ja mutkaton käyttö arjessa ovat lean-matkan mahdollistajia.”

Tässä sessiossa tutustutaan projekteilla käytössä oleviin johtamista tukeviin käytännön työkaluihin ja toimintatapoihin, joiden on todettu sopivan niin isoihin kuin pieniinkin projekteihin ja kaikkiin allianssista perinteisiin urakoihin. Sessiossa kuullaan puheenvuoroja siitä, miten muutosta on tehty ja miten työntekijät on saatu mukaan uusiin toimintatapoihin luiskahtamatta takaisin vanhaan.

Linkki käsikirjaan

 

Päivän tahti

Elokuvateatteri Biorex Sali 1, klo 12.45 - 14.00

Tahtituotanto on mennyt valtavasti eteenpäin alku vuosien pilotoinneista. Tänä päivänä tahtituotanto, varsinkin sisävaiheen tahti alkaa olla rutiinia monessa yrityksessä. Tämän päivän kärkiyritykset varmistavat myös, että logistiikka ja runkovaiheen tahti yhdessä sisävaiheen tahdin kanssa muodostavat tehokkaan kokonaisuuden. Tässä sessiossa meillä on kaksi mielenkiintoista case:ä, jossa esitämme, miten logistiikka, runko- ja sisävaihe, sekä päivittäisjohtaminen integroituu tahtituotantoon. Ensimmäisessä case käydään läpi, miten NCC ennakkoluulottomasti panosti logistiikan osalta uuteen toimintatapaan ja osaamiseen Oulun yliopistollisen sairaalan A ja F rakennuksissa. Tulette kuulemaan mitä tarkoittaa, keskitetty logistiikka isossa hankkeessa, miten resurssit ovat tehokkaassa käytössä koko hanketta palvelemassa, miten logistiikka mahdollistaa sujuvaa virtausta, ja miksi joustavat logistiikkaratkaisut ovat tärkeitä. Toisessa case tulette kuulemaan miten Skanska rakensi ennätysvauhdilla Vuosaaren 24 ja 33-kerroksiset asuintornit. Tulette kuulemaan miten esivalmistuksen avulla runkovaiheen ja sisävaiheen tahti on tiukasti integroitu toisiinsa mahdollistaen sujuvan virtauksen ja nopean läpimenoajan, sekä miten päivittäisjohtamisella varmistetaan suunniteltu tahtituotanto. Tämän session päätteeksi professori Olli Seppänen Aalto yliopistolta kiteyttää mikä juuri nyt on vahvasti tahtituotannon kehityksen alla ja mitä erityisesti kehitetään lähitulevaisuudessa.

NCC case:n esittää logistiikkapäällikkö Juho Suominen. Skanskan case:n työpäällikkö Teemu Kouri ja projektipäällikkö Mikko Borg. Session moderoi johtaja Jan Elfving Skanskalta.

 

Dalux koeajo

Jakokoski-Vuolenkoski, klo 12.45 - 13.15

”Tule koeajamaan Dalux! Näe, koe ja testaa, miten Dalux toimii työmaan työnjohtajan työkaluna.”

Rakennustyömaan arkea on vaikea ymmärtää aidan takaa katsomalla. Paras tapa on hypätä työmaan työntekijän saappaisiin ja kokeilla itse. Sama koskee myös Daluxia; Ainoastaan kokeilemalla näet todella, toimiiko se.

Tervetuloa Daluxin koeajosessioon. Mukaan tarvitset vain puhelimesi. Toteutat tarkastussuunnitelman tehtäviä, täytät lomakkeita, otat tai katselet kuvia (valokuvat, 360-stillkuvat ja jatkuva 360 kuvaus), pyörit tietomallissa ja haet projektipankista materiaalia – kaikki mobiilissa!

Koeajoa järjestämässä Dalux Finlandin omat pojat Harri, Riku ja Tuomas. Sessioon mahtuu 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta!

 

Arvontuoton johtaminen

Fredriksberg, klo 14.30 - 15.45

Arvon tuotto on koko lean-ajattelun ydin ja se muodostaa päämäärän, mitä kohti kaiken tekemisen rakennushankkeessa pitäisi tähdätä. Arvon tuotto konkretisoidaan usein menestystekijöiksi (engl. CoS, conditions of satisfaction). Mutta panostetaanko menestystekijöiden määrittämiseen riittävästi ja onko ne viestitty kaikille selkeästi? Ohjaavatko niin rakennushankkeen rakenteet, kuten sopimukset ja kannustimet, kaikkia samaan suuntaan? Mitataanko ja seurataanko arvon tuoton toteutumista niin että se motivoi ihmisiä parantamaan toimintaansa? Ja todetaanko lopuksi selkeästi, miten arvon tuotossa on onnistuttu? Case-esittelyiden kautta kuvataan, missä arvon tuoton johtamisessa mennään ja miten siinä onnistumiselle luodaan edellytykset.

Session ohjelmarunko

14.30 Avaus: session puheenjohtaja Juha Salminen, Salmicon

14.35 Rakennushankkeen määrittelyllä pohja arvon tuotolle
Markus Mikkola, strategisen tilasuunnittelun johtaja, Haahtela Oy

14.55 Yhteiskehittämisellä lisäarvoa ja hyötyä koko hankkeelle
Johtava asiantuntija Suvi Nenonen, Helsingin Yliopisto
Työsuojelupäällikkö Pirjo Kekäläinen, Helsingin Yliopisto

15.15 Arvoa tuottava investointi
Rakennuttajapäällikkö Marko Väätäinen, Kuopion Tilapalvelut

15.35 Kysymykset ja keskustelu

 

Visuaalinen johtaminen palvelee ihmisiä rakentamassa

Elokuvateatteri Biorex Sali 1, klo 14.30 - 15.45

Visuaalisen johtamisen apuna toimii avoin tilannekuva ja erilaiset lean-työkalut, jossa huomioidaan ihmisten asema rakentamisen keskiössä. 
Sessiossa visuaalista johtamista käsitellään niin suunnittelun, rakennuttamisen kuin rakentamisenkin näkökulmasta ja näiden kokonaisuuksien 
linkittymisestä toisiinsa nähden. Esitykset vastaavat mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten visuaalinen johtaminen palvelee ihmisiä rakentamassa? 
Mitä tulee ottaa huomioon visuaalisessa johtamisessa ja mitä se tarkoittaa? Millaisia työkaluja voi hyödyntää visuaalisen johtamisen apuvälineinä? 
 
Sessiossa Mikko Mäläskä A-Insinööreiltä kertoo, miten suunnittelunohjaus tehdään ketterästi ja inhimillisesti visuaalista johtamista hyödyntämällä. 
WSP:ltä Pia Salmi yhdessä Juha-Pekka Smolanderin kanssa käyvät vuoropuhelun visuaalisesta johtamisesta suunnittelun näkökulmasta, 
huomioiden esityksessään sekä infran että talopuolen mahdollisuudet. Elina Tuohino YIT:ltä syventyy esityksessään visuaaliseen johtamiseen 
rakentamisen näkökulmasta huomioiden johtamisen läpi hankkeen. Sessiota moderoi Minna Hurme A-Insinööreiltä.

 

Tehokkuutta tahtituotannon tilaamiseen ja valmisteluun

Jakokoski-Vuolenkoski klo 14.30 - 15.00

Tilaajilla on suuri vaikutusvalta muutoksessa. Miten ja miksi tilaajan tulisi tilata tahtituotantohankkeita? Miten valmistelut hoidetaan? Ohjelmasta saat käytännön vinkit tahtituotantohankkeen tilaamiseen sekä valmisteluun Case- esimerkkien kautta.

Ohjelma on kohdennettu erityisesti rakennushankkeiden tilaajille/rakennuttajille.

Järjestäjät