Tapahtuman ohjelman löydät tästä

Keynote -puheenvuorojen esittelyt löytyvät täältä

Sessioiden esittelytekstit löytyvät alta.

 

TIISTAI

 

Why don't we use lean methods and tools correctly?

Tiistai 6.6.2023 klo 10.45 - 12.00 Pääsali

How Trade Partners Are Being Impacted By “Fake Lean”
Michael Villar, Lean Director, Nevell Group, Inc., USA

When project teams are not fully trained or committed to implementing all 5 levels of Last Planner System®, it has a negative impact on quality, budget, schedule, and safety for the entire project.  This presentation will give 10 indicators that you may be faking Last Planner System® on your project.


Leania usein pyritään jalkauttamaan ns. työkalu edellä. Kun meillä on erilainen ymmärrys mihin pyrimme, meiltä puuttuu keskinäistä luottamusta ja toiminnan avoimuutta, johtaa se helposti toimivienkin menetelmien puutteelliseen käyttöön. Tässä sessiossa Michael Villar avaa miten alaurakoitsijat kokevat työkalujen ja menetelmien käyttöä, kun projektitiimejä ei ole valmennettu riittävästi niiden hyödyntämiseen. Tällöin vaikutukset voivat olla jopa negatiivisia mm projektin budjettiin, aikatauluun ja turvallisuuteen. Hänen esityksessään tulee esiin 10 indikaattoria siitä, miten Last Planner Systeemiä otetaan puutteellisesti käyttöön projektilla. 

Michael Villarin jälkeen psykologi Jari Salo Juuriharja Oy:stä tuo oman näkemyksensä miten me ihmiset toimimme ja mitkä seikat johtavat hyväksi koettujen menetelmien puutteelliseen ja vajanaiseen käyttöönottoon ja miksi oikaisemme asioita. 

Session moderoi itseoikeutetusti Mr. Last Planner Anssi Koskenvesa Mittaviiva Oy:stä. Sessio on englanninkielinen.
 

 

Tilaaja ja rakennuttajakonsultti – virtauksen mahdollistajat vai estäjät?

Tiistai 6.6.2023 klo 10.45 - 12.00 Elokuvateatteri Biorex sali 1

Tilaajalla ja rakennuttajakonsultilla on tärkeä rooli virtauksen onnistumisessa ja hankkeen jouhevassa etenemisessä. Heidät nähdään usein kuitenkin esimerkiksi moniportaisen päätöksentekoprosessin vuoksi estäjinä. Tämä sessio kumoaa väitteen todistaen heidän roolinsa virtauksen mahdollistajina ja enemmänkin esteiden poistajina kuin estäjinä.

Tässä sessiossa kuulemme tilaajien ja rakennuttajakonsulttien kärkijoukkoa, jotka ovat oppineet virtauksen tärkeyden hankkeissa, jopa vähän kantapään kauttakin olemalla esimerkillisesti mukana kehitystyössä ja itse hankkeissa. Session moderaattorina ja aiheeseen johdattelijana toimii rakennuttajapäällikkö Laura Pääkkönen Hoasilta. Hän kannustaa meitä kaikkia esimerkillään mahdollistamaan uusia polkuja hankkeissa. Session toinen puhuja Martti Nurminen toimii Finavian ohjelmajohtajana ja kertoo meille muun muassa menestykkäästä projektista tekemiään huomioita siitä, kenen pitäisi johtaa kehitysvaihetta ja miten se tulisi tehdä, jotta virtauksen esteet ja ongelmat poistuisivat.

Sessiossa ei ole unohdettu konkreettisia hankkeita ja oikeaa tekemistä. Ylvan rakennuttajapäällikkö Verneri Lehtovirta kertoo meille aitojen hankkeiden kautta, miten tahtituotantomenetelmän soveltaminen eroaa korjaushankkeissa uudisrakentamisesta. Hän nostaa esiin myös heillä toimivan esteenpoistoryhmän. Lisäksi, Sweco PM:n yksikönjohtaja Jaakko Naamanka ja Länsimetron toimitusjohtaja Ville Saksi tuovat sekä rakennuttajakonsultin että tilaajan näkemyksiä siihen, kuinka organisaatioiden rajat saadaan häviämään.  He kertovat virtauksen mahdollistavasta yhteistyöstään Länsimetro -hankkeessa

 

 

Flow and prefabrication

Tiistai 6.6.2023 klo 13.00 - 14.15 Pääsali

Esivalmistus ja esikokoonpano tukee virtaavaa tuotantoa vakioimalla ja nopeuttamalla asennustyötä. Esivalmistus mahdollistaa myös turvallisuuden, ennustettavuuden sekä laadun parantumisen. Tässä sessioissa kuulemme Henry Nutt III alustuksen siitä, miten Southland Industries on kulkenut lean matkaansa pisteeseen, jossa heidän talotekniikkaurakoissa kaikki esivalmistetaan tai esikokoonpannaan ja miten yksittäisvirtaus parantaa heidän projektiensa hallittavuutta ja henkilöstönsä motivaatioita. Henry myös kertoo logistiikan vaatimuksista sekä yhteistyöstä tilaajien, päätoteuttajien ja muiden urakoitsijoiden kanssa.


Henryn jälkeen käynnistetään yleisön kanssa pohdintaa siitä, miten Suomessa voidaan saavuttaa samanlaisia hyötyjä kuin Southland Industry ja heidän asiakkaansa ja millaisia esteitä esivalmistukselle ja tuotannon virtaukselle meillä on. Asiaa alustamassa on myös Tero Järvinen Granlund Oy:stä. Keskustelua moderoi Amplit Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja LCI-Finlandin hallituksen jäsen Jan Hellman. Sessio on englanninkielinen.

 


Johtamisen murros ja työn merkityksellisyys

Tiistai 6.6.2023 klo 13:00–14:15 Elokuvateatteri Biorex sali 1

Muuraatko tiiliseinää vai rakennatko temppeliä? Ihmiset haluavat kokea työnsä merkitykselliseksi. Työn merkityksellisyyttä kokeva ihminen on tyytyväisempi, tehokkaampi ja innokkaampi oppimaan uutta. Sellaista ihmistä on vaikea pysäyttää. Hän löytää ratkaisun avaimia ja työn iloa sieltä, missä muut näkevät vain esteitä ja ongelmia.

”Ihmisten johtamisessa pitää ymmärtää, mikä on toiselle tärkeää.” (Matti Alahuhta) Jokaisen johtajan ja esimiehen on kyettävä johtamaan merkitystä. Organisaatiot ja johtajat, jotka osaavat luoda, sanoittaa ja ylläpitää ihmisten kokemusta työn merkityksellisyydestä, ovat tulevaisuuden menestyjiä.

Sessiota moderoi Tarja Mäki Mittaviiva Oy:stä. Session alustajana toimii organisaatiopsykologi, yrittäjä, tutkija ja tietokirjailija (PsM, DI) Jaakko Sahimaa BW Productions Oy:sta. Hän valottaa kuulijoille työn merkityksellisyyttä organisaatioiden toiminnan, johtamisen ja terveen työelämän näkökulmasta. Sahimaa kertoo myös tutkimusmatkastaan suomalaiseen työelämään (#Koeaika). Tuossa hankkeessa hän työskenteli 12 eri ammatissa – myös rakennualalla. Työn merkityksellisyydettä kuvaavat omakohtaisin kokemuksin myös Timo-Pekka Latvala Latvala StroiConsulting Oy:sta ja Marko Cavén Hartela-Yhtiöistä. Yleisö pääsee osallistumaan kommentein ja kysymyksin. 

 

Kumppanit - Learning Cafe

Tiistai 6.6.2023 klo 13:00–14:15 Jakokoski - Vuolenkoski

Kultakumppanit tarjoavat tapahtuman molempina päivinä lounaan jälkeen Learning Cafeen. Learning Cafessa pääset tutustumaan ja keskustelemaan yhdessä kultakumppanien johdolla heidän valitsemiinsa rakennusalaa käsitteleviin ajankohtaisiin teemoihin. Learning Cafe muodostuu neljästä kierroksesta, jotka kultakumppanit alustavat ja joihin osallistujat pääsevät mukaan vuorovaikutteisesti. Osallistujat pääsevät siis tutustuman yhden Learning Cafeen aikana kultakumppaneihin ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista!
Mukana Aiforsite, CarinaFour, Imerso, Tpex, VastuuGroup ja Vison! Learning Cafeen pääfasilitaattorina toimii Vison.

 

Waste reduction - The Simplest hardest things to do

Tiistai 6.6.2023 klo 14.45 - 16.00 Pääsali

Waste Reduction Course
Henry Nutt III, Preconstruction Executive, Southland Industries, USA
Michael Villar, Lean Director, Nevell Group, Inc., USA

Waste is anything that consumes resources or adds cost, without adding value to the customer. This course will cover all 8 wastes and the direct benefits to quality, budget, schedule, and safety when we reduce them.

Hukka on kaikkea mikä kuluttaa resursseja ja lisää kustannuksia lisäämättä arvoa asiakkaalle. Tässä sessiossa Michael Villar kertoo kahdeksasta hukasta ja niiden vaikuttamisesta suoraan kustannuksiin, laatuun, aikatauluun sekä turvallisuuteen sekä siitä miten niitä eliminoidaan. Sessiossa osallistetaan yleisöä pohtimaan miten hukan eliminointiin pitäisi laittaa vielä enemmän ponnistelua, koska evidenssit niiden olemassaolosta ja keinoista niiden eliminointiin on meidän edessämme koko ajan. Käytännön esimerkkien lisäksi pohditaan asiaa myös yritysten ja tilaajien näkökulmasta. Asiaa kommentoimassa myös HUS Tilakeskuksen johtaja Vesa Vainiotalo sekä toimialajohtaja Tiina Koppinen Skanskasta, joka myös moderoi session. Sessio on englanninkielinen.

 

 

Pois siiloista - valmennusta tarvitaan

Tiistai 6.6.2023 klo 14.45 - 16.00 Elokuvateatteri Biorex sali 1

Kokemuksemme luovat meille uskomuksia ja nuo uskomukset ohjaavat toimintaamme. Kun kokemuksemme tulevat ympäristöstä, jossa samaistumme oman organisaatiomme ihmisiin, arvomaailmaan, tavoitteisiin ja toimintamalleihin, ei ajatus avoimesta ja läpinäkyvästä yhteistoiminnasta hankkeen eri osapuolten kanssa olekaan itsestään selvää ja helppoa. Tässä sessioissa kuulemme näkemyksiä ihmisten ja tiimien valmentamisen merkityksestä yhteistyökyvykkyyden kasvattamisessa. Sessiota moderoivat Salla Willberg SRV Rakennus Oy:stä ja Tarja Merikallio Vison Oy:stä. Molemmat ovat pitkään valmentaneet ihmisiä ja kehittäneet ja jalkauttaneet yhteistoiminnallisia prosesseja. 


Session alustajana aloittaa lakimies Risto Aunio Rakennusteollisuudesta. Hän valottaa kuulijoille miksi vastakkainasettelusta on aika jo päästä pois. Tämän jälkeen kuulemme Laakson yhteissairaala hankkeen (LYS) tavasta valmentaa LYS-allianssin parinkymmenen eri organisaation henkilöstöä. Näiden lisäksi LYS-allianssi valmentaa lukuisia alaurakoitsijoiden henkilöitä yhteistoimintaan sekä tahtituotantoon. Alustajina toimivat allianssin projektipäällikkö Ossi Inkilä sekä hankintapäällikkö Mika Heikkinen. Kolmantena kokonaisuutena pääsemme kuulemaan, miten AFRY toteuttaa henkilöstönsä valmentamista ja siilojen purkamista ihan käytännössä. Asiaa esittelevät projektipäällikkö Katriina Hassi ja yksikönjohtaja Mikko Inkala. Sessio on vuorovaikutteinen, joten yleisö pääsee mukaan kommentoimalla ja esittämällä kysymyksiä.
 

 

KESKIVIIKKO

 

Virtaustehokkuus vs. Resurssitehokkuus – tukeeko viikon tahti virtausta?

Keskiviikko 7.6. klo 10.30 - 11.45 Elokuvateateatteri Biorex sali 1

Rakentamisen teollistamisesta ja virtauksesta puhutaan jo paljon, mutta mitä teollistaminen tarkoittaa käytännössä ja mitä se vaatii rakennusprojektilta? 

Alalla on toteutettu paljon projekteja viikon tahdilla ja osa toimijoista on jo siirtynyt viikon tahdista päivä- ja jopa tuntitahtiin. Työn virtauttaminen ja tahdin ylläpito edellyttää materiaalivirtojen haltuunottamista. Osassa projekteissa on keskitytty jo pitkään valmistusprosessin haltuunottamiseen sekä esivalmistukseen läpimenoajan lyhentämiseksi. Viikon tahti on selkeästi nostanut haasteeksi tahtialueiden koon pienentämisen, erätuotannon muuttamisen tahtituotannoksi sekä tahtialueen materiaalien määrittämisen artikkelitasolla. 

Laura Pääkkönen on viihtyvyyskorjausten eturivin kehittäjä Suomessa ja hänen erikoisalansa on tilaajan tahtituotantomallin kehittäminen. Laura tuo siten tilaajan näkökulman tahtituotantomallinkonkreettiseen asiakasarvoon sekä avaa haasteita ja ratkaisuja, joilla resurssitehokkuuden mukaan toimivassa markkinassa on päästy eteenpäin virtaustehokkuuden ja läpimenoajan radikaalin lyhentämisen avulla.

Sami Purtola vetää uudispuolella asuntotehdasta, joka tekee neljän tunnin tahdilla sisävaiheessa asuntojen valmistamista pääurakoitsijoille. Sami kertoo kokemuksistaan asuntotehtaan toteutuksesta sekä johtamiskäytännöistä ja toiminnasta työntekijöiden kanssa holvilla. Samilla on todellinen hands-on kokemus valmistusprosessin haltuunotosta ja siitä, mitä täytyy tehdä, että tuotanto saadaan virtauspohjaiseksi. 

Mikko Leväniemi on kehittänyt vuosia tahtituotantoa pääurakoitsijalle ja kertoo miten siirtyminen kahden tunnin tahtiin, ja esivalmistamisen käyttöönottoon on tapahtunut saneerauskohteissa. Mikko ottaa kantaa, miten viikon tahti muuttaa työmaan toimintaa ja miksi on välttämätöntä edetä tuntitahtiin sekä ottaa käyttöön esivalmistus.

Kaikkia kolmea esiintyjää yhdistää valmistusprossin haltuunotto. Se on välttämätöntä, jotta tahtialuetta ja tahtiaikaa voidaan lyhentää. Kaikki kolme ovat joutuneet löytämään ratkaisuja siihen, miten suunnittelun tarkkuus viedään tarkoituksenmukaiselle tasolle ja miten logistinen tahti toteutetaan. Kuulemme myös käytännön esimerkkejä siitä, millaisilla ratkaisuilla varmistetaan, että eteen tulevat ongelmat saadaan ratkaistua ja vaunut pidettyä raiteilla. Perustuen viime vuoden tahtilogistiikan session kokemuksiin, odotamme erittäin vilkasta keskustelua sessiossa ja siksi pidämme esitykset fokusoituina ja lyhyinä, jotta saamme tilaa vuorovaikutukselle. Olemme myös sijoittaneet session niin. että seuraava sessio ei heti katkaise keskustelua, vaan voimme tarvittaessa mahdollistaa lounaan porrastuksen ja jatkaa keskustelua yliajan.

 

Esteitä vai edellytyksiä?

Keskiviikko 7.6. klo 12.45 - 14.00 Pääsali

Onko työnteon edellytysten luominen aliarvioitua hommaa? 

Työn virtaus vaatii toteutuakseen osapuolten sitoutumista yhteiseen suunnitelmaan, joka pitää sisällään pitkän listan yksittäisiä asioita materiaaleista lupiin ja tekniseen suunnitelmaan. Nämä asiat ovat edellytyksiä, joiden tulee toteutua, jotta rakennushanke etenee aikataulussa.

Edellytys muuttuu hyvin nopeasti esteeksi, jos eteen tulee työmaalla jotain yllättävää tai edellytysten toteutuminen viivästyy.

Tahtituotannosta on muodostunut nykytrendi rakennusalalle. Moni on nyt juuri aloittanut sen kokeilun ja soveltamisen. Moni on jo saanut kerättyä kokemusta pidemmältäkin ajalta.

Joonas Lehtovaara, A-Insinöörit, pohtii esityksessään ”miksi tahti on niin kova juttu?” Tahti vaatii ja paljastaa, antaen oppeja aloitusedellytysten tärkeydestä kaikkeen rakentamiseen. Tämän myötä tarve toimittaa ja tehdä juuri oikeaan aikaan oikeassa paikassa on noussut aivan uuteen valoon. Miten tuotannon turvaavien edellytysten järjestämisen luonne on muuttunut ja tulee vielä muuttumaan?

Hyvän virtaavan tuotannon edellytyksiä luodaan pitkin hankematkaa. Miten hankkeen eri osapuolet toimivat edellytysten luojina hankkeen eri vaiheissa. Sörkan Spora Allianssin hankematka on jo pitkällä. Toteutusvaiheen kiivain hetki on käynnissä. Mitä tämä matka on opettanut sen eri osapuolille. Sörkan Sporan suunnittelupäällikkö Jussi Borgenström, WSP ja suunnitteluohjaaja Petri Korkiakoski, Destia kertovat kokemuksiaan kuinka heidän hankkeessaan asioita on tehty ja  mitä on opittu?  Kuinka niin usein omiin siiloihinsa ajautuvat rakentajat ja suunnittelijat ovat pyrkineet löytämään yhteisen mallin edellytysten turvaamiseksi.

Työmaalla kaikki lopulta realisoituu. Kuinka olemme onnistuneet luomaan tekemisen kulttuurin, joka tukee sujuvaa tuotantoa viimeiseen mieheen tai naiseen? Miltä sujuva edellytykset tarjoava arki näyttää? Mikä arjessa haastaa ja kuinka kykenemme olemaan joustavia jopa päivän tahtiin suunnitellussa virrassa? Sami Vaso, Renevo jakaa kuulijoille palan arjestaan. Samilla on jo runsas määrä kokemusta tahtituotantotyömaan työnjohdosta usealta eri työmaalta.

Tule kuulemaan ja osallistumaan!

Session moderoi Hannu Ratamäki, Vison Oy

 

Kumppanit - Learning Cafe

Keskiviikko 7.6.2023 klo 12:45–14:00 Jakokoski - Vuolenkoski

Kultakumppanit tarjoavat tapahtuman molempina päivinä lounaan jälkeen Learning Cafeen. Learning Cafessa pääset tutustumaan ja keskustelemaan yhdessä kultakumppanien johdolla heidän valitsemiinsa rakennusalaa käsitteleviin ajankohtaisiin teemoihin. Learning Cafe muodostuu neljästä kierroksesta, jotka kultakumppanit alustavat ja joihin osallistujat pääsevät mukaan vuorovaikutteisesti. Osallistujat pääsevät siis tutustuman yhden Learning Cafeen aikana kultakumppaneihin ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista!
Mukana Aiforsite, CarinaFour, Imerso, Tpex, VastuuGroup ja Vison! Learning Cafeen pääfasilitaattorina toimii Vison.

 

Lean eri toteutusmuodoissa paneelikeskustelu

Keskiviikko 7.6. klo 14.30 - 15.45 Pääsali

Vaatiiko lean-rakentamisen soveltaminen yhteistoiminnallista toteutusmuotoa, vai voiko sitä soveltaa perinteisissäkin malleissa? Mikä ylipäätään on ”yhteistoiminnallinen” toteutusmuoto? Miten toteutusmuodot rajoittavat tai edistävät eri lean-menetelmien soveltamista? Panelistit ottavat selvää ja väittelevät.

Panelistit:

Matti Kruus, Indepro
Lauri Merikallio, Vison
Martti Nurminen, Finavia
Joni Jumisko, Jatke

Moderaattori Juha Salminen, Salmicon

 

Virtaa rakentamiseen - Miksi logistiikka tökkii?

Keskiviikko 7.6. klo 14.30 - 15.45 Elokuvateatteri Biorex sali 1

Tehokkaasti toteutettu logistiikka on virtaavan rakentamisen avaintekijä ja logistiikkaan kuluu jopa kolmannes työmaan työtunneista. Onnistuneimmilla tahtituotantotyömailla logistiikka on integroitu eri aliurakoitsijoilta omaksi kokonaisuudekseen ja otettu mukaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin kriittiset linjaukset ovat vielä mahdollisia.

Logistiikka on materiaalin siirtelyn lisäksi, ja ensisijaisesti, koko materiaali-, raha- ja tietovirran hallintaa. Tietoa on paljon, mutta se on pirstaloitunut tilaustoimitusketjuun eri osapuolille ja järjestelmiin. Tiedon pitäisikin olla tarjolla läpinäkyvästi kaikille sitä tarvitseville, jotta hukkaa voidaan poistaa. Rakentamisen nykyisessä kustannuslaskentamallissa ei huomioida logistiikan kustannuksia, koska niitä ei yleisesti tunneta. Tästä syystä niitä on vaikea suunnitelmallisesti pienentää. Työn tuottavuus, viihtyvyys, materiaalihukka ja turvallisuus paranee, kun asentajat keskittyvät omaan työhönsä, ilman materiaalien etsimistä ja ylimääräistä siirtelyä.

Logistiikan toimintamalleja kannattaa kehittää ja jakaa yhteistyössä kyvykkäiden toimijoiden kesken. Logistiikan seminaariosiossa Ari Viitanen CarinaFourilta luo yleiskatsausta logistiikasta materiaali-, raha- ja tietovirran systeeminä. Hannes Ilveskoski Firalta syventyy toimitusketjun tietovirtaan ja siihen liittyviin standardeihin. Jani Teräväinen Työmaapalvelut Expressiltä syventyy rahavirtoihin ja logistiikan kustannuksiin. Tilaisuuden juontavat toimitusjohtaja Jani Teräväinen ja pitkän linjan tahtituotantovalmentaja Aleksi Heinonen.