Valittu määrä ylittää varastosaldon

Ostoskoriin
Avaa muistilista
Ladataan...

Kirjaudu

Kirjaudu

Unohditko salasanasi?
RIL pääsivulle

Selaa tuotteita  

Osta tuote

Yhteensä: 114,00€ 103,64€
Tuotteen kuvaus
Tuotteen ladattavat materiaalit

Tuotteen kuvaus

Rakennusten energiatehokkuudella on erittäin merkittävä asema kestävässä kehityksessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Globaalit, eurooppalaiset ja kansalliset kasvihuonekaasujen rajoitusten ja energiansäästön tavoitteet yhdessä kohoavien energian hintojen kanssa asettavat merkittäviä haasteita rakennusten energiankäytölle. Eurooppalainen rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD 2010) edellyttääkin, että uudet rakennukset ovat lähitulevaisuudessa ”lähes nollaenergiarakennuksia”.

RIL 249-2015 Energiatehokas asuinrakennus – kohti lähes nollaenergiarakentamista korvaa vuonna 2009 julkaistun ohjeen RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Asuinrakennukset.  Julkaisu antoi kaikille alan osapuolille kattavan tietopaketin matalaenergiarakentamisen perusteista ja taustatiedoista uudisrakentamisen, korjausrakentamisen sekä käytön tarpeita ajatellen. Tavoite oli edistää asuinrakennusten matalaenergiarakentamisen (sekä matalaenergia- että passiivitalojen) käyttöönottoa sekä kerros- että pientalorakentamisessa.

Julkaisun käyttö on ollut laajaa ja ohje on saanut hyvää palautetta. Kun matalaenergiarakennus yleisterminä merkitsee energiamääräyksiä selvästi parempaa energiatehokkuutta, niin päivitetyn ohjeen tavoitteena on kuvata miten energiatehokas ja ”lähes nollaenergiarakentamisen” kriteereitä täyttävä rakennus voidaan toteuttaa.

EU:n ekotehokkuusdirektiivin ja nollaenergiarakentamisen periaatteiden pohjalta laaditut uudet energiamääräykset otetaan käyttöön v. 2018 lähtien, ensin julkisissa rakennuksissa ja 2 v. myöhemmin kaikissa rakennuksissa. Lähes nollaenergiarakennuksen ominaisuuksia ovat mm. matala energiantarve, matalaa kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus sekä uusiutuvien lähienergioiden käyttö.

Ohjeen tarkoituksena on esittää erittäin hyvään energiatehokkuuteen tähtääviä kustannustehokkaita menetelmiä ja ratkaisuja sekä uudis- että korjausrakentamisen tarpeisiin. Ohjeessa käsitellään sekä asunkerros- että pientaloja.

Energiatehokkuus ja rakennuksen kosteudenhallinta liittyvät kiinteästi toisiinsa. Rakennus paksuilla lämmöneristeillä on jonkin verran alttiimpi kosteusongelmiin kuin perinteinen rakennus, ellei rakentamisen laatuun kiinnitetä erityistä huomiota. Julkaisussa on tätä näkökulmaa pyritty vahvasti tuomaan esille.

Myös vanhojen rakennusten korjausten yhteydessä vaaditaan energiatehokkuuden parantamista. ”Lähes nollaenergia” -käsitteen tarkka sisältö määritellään kansallisesti. Tämä työ on ympäristöministeriössä menossa ja tulokset otetaan käyttöön lähivuosien aikana, mutta yleiset periaatteet sekä käytännön toimintatavat lähes nollaenergiarakennusten aikaansaamiseksi tiedetään jo nyt. Tästä syystä tätä kirjaa voidaan käyttää myös sen jälkeen, kun tarkat määrittelyt ovat tiedossa.

250 sivua.

 

 


Maksutavat

Maksutapa