Tuotekategoriat

Etusivu   Ohjeet ja normit

RIL 207-2017 Geotekninen suunnittelu. Eurokoodi

130,00
Uutuus

Mitoitusohjeet ja kuormat rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden geotekniseen suunnitteluun. Eurokoodin EN 1997-1 suunnitteluohje on päivitetty uusimpien määräysten ja viranomaisohjeiden sekä standardimuutosten mukaisesti. Ohjeen aikaisempi versio on julkaistu vuonna 2009. Ohjeeseen on sisällytetty ympäristöministeriön talonrakentamisen kansallisen liitteen määrittelyt.

Pohjarakentamisen määräysten muutokset alkoivat vuonna 2014, jolloin uusi pohjarakentamista koskeva ympäristöministeriön asetus astui voimaan. Tämä korvasi vuonna 2004 asetuksena annetun RakMk:n osan B3 Pohjarakenteet.

Vuoden 2016 lopussa valmistui kokonaisuudessaan uusi rakentamismääräyskokoelman osa Rakenteiden lujuus ja vakaus, jonka osa Pohjarakenteiden suunnittelu sisälsi MRL:n säädösperustan, edellä mainitun asetuksen ympäristöministeriön opastavine ohjeineen sekä standardin SFS-EN 1997 päivitetyn kansallisen liitteen. Kansallinen liite koostuu asetustasolla annetuista määräyksistä ja opastavista ohjeista.

RIL 207 poikkeaa muista RILin eurokoodiohjeista siten, että se sisältää eurokoodistandardin pääosin sellaisenaan. Standardin SFS-EN 1997-1 sisältö ja rakenne on sellainen, että sitä ei ole tarvinnut tiivistää. Ristiriidattomia lisäyksiä ja tarkennuksia on tehty. Ohjeessa on laaja kokoelma esimerkkejä.

Ohje perustuu standardiversioon SFS-EN 1997-1:2004 käännöskorjauksineen. Lisäksi ohjeessa on huomioitu standardin korjaus AC:2009 sekä osittain A1:2013. A1:2013 sisältämän muutoksen koskien ankkureita (luku 8) ei pääsääntöisesti huomioida. Muutos viittaa vielä keskeneräiseen ankkureiden koestusstandardiin, mistä syystä kyseistä muutosta ei ole huomioitu ympäristöministeriön kansallisessa liitteessä eikä rakentamismääräyskokoelman pohjarakenteita koskevissa ohjeissa.

Ohje on tarkoitettu käytettäväksi talonrakentamiseen muiden eurokoodien ja RIL 201-ohjeiden kanssa.

246 sivua.

Ole mukana kehittämässä RILin julkaisutoimintaa, anna kirjoista palautetta tästä.kpl
TUOTEKOODI978-951-758-619-1EAN
VEROTASO10 %

Kerro kaverille


Oma nimesi
Oma sähköpostisi
Otsikko
Viesti
1. kaverin sähköposti
2. kaverin sähköposti
3. kaverin sähköposti
 
Ostoskorisi:
Ostoskorissasi on 0 tuotetta
Tuotteet ostoskorissasi: