Transport Research Finland 2022 conference was organized for the fourth time

 

Transport Research Finland 2022 brought together the leading researchers in the fields of transport infrastructure and transportation and other related multidisciplinary research. Conference target is to make post doctorate research recognized in Finland and around the world.

The event creates networking opportunities among researchers and between research organizations and industry. The conference brings together research clients and researchers, as well as research organizations and companies in Finland and across the world.

In 2020 the virtual conference had over 600 participants from 13 different countries. The event was held in Tampere in 2016, in Helsinki in 2018 and in 2020 as a virtual conference in cooperation with the Finnish Transport Infrastructure Agency, the Ministry of Transport and Communications, the Road Association and Finnish Association of Civil Engineers RIL.

The event is free for participants. 

 

Transport Research Finland järjestettiin neljättä kertaa!

Transport Research Finland -konferenssi on vakiinnuttanut asemansa liikenteen ja liikenneinfran alalla. Konferenssin tärkeä tehtävä on tuoda alan postdoc -tutkimusta tunnetuksi Suomessa ja maailmalla sekä esitellä sellaista tutkimusta, jonka soveltamisessa liikenne & infra-alalla on potentiaalia. Tapahtuma saattaa yhteen tutkimusasiakkaita ja tutkijoita sekä tutkimusta tekeviä organisaatioita ja yrityksiä.
Virtuaalikonferenssi tarjoaa näin upean verkostoitumismahdollisuuden tutkimuksen ja elinkeinoelämän välille.
 
Vuoden 2020 tapahtumassa osanottajia oli yli 600 kolmestatoista eri maasta. Tilaisuus järjestettiin vuonna 2016 Tampereella, 2018 Helsingissä ja vuonna 2020 virtuaalisesti yhteistyössä Väyläviraston, liikenne – ja viestintäministeriön, Tieyhdistyksen ja RILin kanssa. 

Strategic Partners

Organized by