Ajankohtaista

Energiamerkinnät uudistuvat – tärkeää tietoa tilaajille ja rakennuttajille

2.11.2020
Teksti: Johanna Kirkinen

 

EU:n energiamerkintä on onnistunut ajamaan entistä innovatiivisempia ja energiatehokkaampia tuotteita jo yli 25 vuoden ajan. Energiamerkintä auttaa saamaan selkeän kuvan tuotteen energiatehokkuudesta oston hetkellä. Energiamerkintä on tilaajille ja rakennuttajille hyvä työkalu ja mahdollinen vaatimus hankintoihin. Tämä mahdollistaa helpon tavan säästää energialaskussa, samalla kun kasvihuonekaasupäästöt vähentyvät.

Energiamerkintä on onnistunut tehostamaan tuotteiden energiakulutusta 90-luvulta huomattavasti, esimerkiksi jääkappien energiankulutus on vähentynyt yli 60 %. Ekosuunnittelu yhdessä energiamerkinnän kanssa säästää vuosittain EU-tasolla n. 150 Mtoe (miljoonaa tonnia öljyekvivalenttia), mikä on karkeasti sama kuin Italian vuosittainen primäärienergiankulutus. Tuotteiden ekosuunnittelu ja energiamerkintä ovatkin menestystarinoita energiatehokkuuden edistämisessä. EU:n saavutetusta energiatehokkuudesta EU:ssa vuoteen 2020 mennessä noin puolet on ekosuunnittelun ja energiamerkinnän ansiota. Ekosuunnittelun vaikuttavuus on suuresti riippuvaista siitä, että sekä kuluttajat että hankkijat vaativat laitteilta energiatehokkuutta.
 

Uusi energiamerkintä astuu voimaan 1.3.2021

Nyt tulossa on muutoksia EU:n energiamerkintään, joka uudistuu 1.3.2021 alkaen. Ensimmäiseksi uuden merkin saavat:

  • Jääkaapit, pakastimet, jääkaappipakastimet ja viinikaapit
  • Astianpesukoneet
  • Pyykinpesukoneet ja kuivaavat pyykinpesukoneet
  • Televisiot ja näytöt
  • Kaupan kylmäsäilytyslaitteet myyntitoiminnolla.
     

Seuraavana vuorossa on lamput, joiden merkki vaihtuu uuteen 1.9.2021.

Energiamerkinnän uudistumiseen on monia syitä, nykyisen energiamerkinnän epäselvyys sekä tuotteiden kasvanut energiatehokkuus. Uudistumisessa siirrytään takaisin A-G-asteikolle eli A+, A++ ja A+++ luokat poistuvat. Merkkiin lisätään myös QR-koodi, joka johtaa Euroopan komission tuotetietokanta EPREL:iin.  Tuotetietokannasta löytyy lisätietoa tuotteesta. Uudistunut energiamerkintä otetaan käyttöön kaikissa tuoteryhmissä vuoteen 2025 mennessä. Energiamerkinnän uudistuessa ylimmät energialuokat pyritään jättämään tyhjäksi, jotta valmistajat kehittävät entistä energiatehokkaampia laitteita. Tämä tarkoittaa, että energiamerkinnän uudistuessa, ei tuotteista välttämättä löydy A- tai B- energialuokan tuotteita.


Energiamerkintä auttaa huomioimaan energiatehokkuuden hankinnoissa

Energiamerkintä tarjoaa tilaajille ja rakennuttajille selkeän tavan edistää energiatehokkuutta erilaisia laitteita hankittaessa. Merkinnän uudistukset selkeyttävät ja helpottavat tilannetta edelleen. Hankintoja valmisteltaessa on syytä huomioida uuden merkin voimaantuloaika, eli 1.3.2021, jonka jälkeen vanhat merkit eivät enää ole voimassa. Asialla on merkitystä eritoten, mikäli organisaation linjauksena on ollut hankkia vain tietyn luokan laitteita tai parempia. Huomattavaa on, että laitteen energiatehokkuus ei huononnu, vaikka aiemmin A+++ -luokan tuote vastaa uudelleenskaalauksen jälkeen C luokkaa.

Osaa julkisista hankkijoista koskevat tiukat kriteerit. Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, valtion keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Muiden julkisten hankkijoiden esim. kuntien on hyvä huomioida Energiatehokkuusdirektiivi (2018/2002/EU) hankinnoissa valtion keskushallinnon näyttämän esimerkin mukaisesti vaikka velvoitetta tähän ei olekaan.

Energiamerkinnän uudistumisesta löydät lisätietoa Energiaviraston nettisivuilta: (www.energiamerkinta.fi). Jos muutoksesta herää kysymyksiä, voi viestiä laittaa osoitteeseen ekosuunnittelu@energiavirasto.fi

TkT Johanna Kirkinen toimii yli-insinöörinä Energiavirastossa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisen tehtävissä.Takaisin edelliselle sivulle

Kiertotalousmullistuksen askelmerkit

Kiertotalous luo rakennetun ympäristön alalle uusia mahdollisuuksia.