blogi

Poikkitieteellistä rakentamisen osaamista vesitekniikan parissa

Suuri yleisö mieltää rakennusalan usein talojen, siltojen, teiden ja muiden näkyvien rakenteiden avulla. Olennainen osa tätä mielikuvaa ovat myös rakennustyömaat, jotka usein tavalla tai toisella rajoittavat tai hankaloittavat ihmisten elämää. Rakentamisesta puhuttaessa useimmat mielleyhtymät liittyvät koviin materiaaleihin, kuten teräkseen, betoniin ja lasiin. Rakennustyön tekijät puolestaan mielletään yleensä karskeiksi jätkiksi suojavarusteineen ja järeine työkaluineen.

Alaan paremmin perehtynyt henkilö tunnistaa rakennusalan syvemmän olemuksen, jossa hyödynnetään eri tieteenaloja ja tehdään luovia ratkaisuja niin suunnittelussa kuin toteutuksessa. Rakennusalan ehkä monipuolisin alahaara on vesitekniikka, joka käsittää veden hankinnan ja käsittelyn sekä talousveden jakelun yhdyskuntien ja teollisuuden eri tarpeisiin sekä käytetyn veden viemäröinnin, puhdistuksen, jatkokäsittelyn ja mahdollisesti kierrätyksen.

Vesi on yksi elämän perustarpeista, ja sen käyttökohteet ovat moninaiset. Suuria vedenkuluttajia ovat yhdyskuntien lisäksi elintarvike-, metsä- ja metalliteollisuus, kemian teollisuus sekä kaivokset. Kaikki nämä ovat suuria suomalaisia työllistäjiä, joilla kaikilla on omat tarpeensa ja vaatimuksensa. Pienempiä, mutta sitäkin vaativampia vedenkuluttajia ovat elektroniikkateollisuus sekä lääketeollisuus ja terveydenhuolto. Myös kaikilla näillä aloilla on omat erikoistarpeensa käytettävän veden ja myös jätevesien käsittelyn suhteen.

Vesitekniikassa yhdistyvät eri luonnontieteet ja tekniikan alat ainutlaatuisella tavalla: perinteisen rakentamisen lisäksi tarvitaan osaamista muun muassa sähkö- ja automaatiotekniikassa, konetekniikassa, kemiassa, mikrobiologiassa sekä hydromekaniikassa.  

Vesitekniikan alan töillä on todellista merkitystä – ilman riittävää määrää oikeanlaatuista vettä yhdyskunta ja teollisuus eivät toimi. Käytetyn veden käsittely on ympäristönsuojelua mitä suurimmissa määrin, ja sen kierrättäminen on todellista kiertotaloutta.

Veden käsittely ja jakelu ovat energiaintensiivistä toimintaa, ja kehitystyö energiaystävällisten ratkaisujen löytämiseksi on laaja-alaista. Myös energian talteenottoon, erityisesti käytetystä vedestä ja lietteestä, kehitetään uusia ratkaisuja.

Kaikessa tässä automaatiolla ja tekoälyllä on jatkossa olennainen rooli. Alati tiukentuvat määräykset esimerkiksi eri haitta-aineiden poistamiseksi luonnon kiertokulusta teettää töitä yhdyskuntien vesilaitoksilla.

Vesitekniikka on monipuolinen ja mielenkiintoinen uravaihtoehto, joka tarjoaa merkityksellistä työtä tulevaisuuden osaajille.

 

Seppo Wallinmaa, toimitusjohtaja, Aquaflow Oy
Saila Kallioinen, kehittämispäällikkö, Rakennetun ympäristön tiedekunta, Tampereen yliopisto (kuvassa vasemmalla)
Anna Mikola, Professor of Practice (yhdyskuntajätevesien puhdistus), Aalto-yliopisto (kuvassa oikealla, kuva Annamari Tolonen / Aalto-yliopisto)

Kaikki kirjoittajat toimivat RILin vesitekniikka-tekniikkaryhmän johtoryhmässä, Wallinmaa sen puheenjohtajana.Takaisin edelliselle sivulle