Blogi

Tätä kaikkea on tulevaisuuden rakentaja

Rakennettu ympäristö on melkoisen pysyvä elementti kotimaisessa yhteiskunnassa. Tulevaisuuden rakennettua ympäristöä muokkaavat kuitenkin vahvasti megatrendit ja muut tekijät. Työnteon, opintojen, hoiva-alan sekä asumisen ja vapaa-ajan tiloille on tästä huolimatta aina kysyntää, vaikkakin uudentyyppisinä konsepteina.

Myös työnteon luonne muuttuu. Vahvoina vaikuttajina muutokselle toimivat disruptio, uudet teknologiat ja automaatio. Kehityspotentiaalia löytyy, sillä rakennusalan tuottavuus ei ole viimeisinä vuosikymmeninä kasvanut muiden teollisuuden alojen kanssa samassa tahdissa. Digitalisaatiota hyödyntäviä palveluntuottajia on markkinoilla valtavasti, ja robottejakin on työmailla hyödynnetty muun muassa muuraustöissä.

Tulevaisuudessa katoavien työpaikkojen listauksia julkaistaan aina silloin tällöin. Vaikka rakennusalan työtehtäviä ei listoissa yleisesti olekaan mainittu, muuttuu varmasti myös monen tällä hetkellä alalla toimivan työnkuva. Esimerkiksi robotit tuovat tehokkuutta työmaalle ja automatiikkaa kehitetään helpottamaan suunnittelussa tarvittavia rutiinitehtäviä. Algoritmeillä ei voida kuitenkaan korvata kaikkea. Ihmisten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat tulevaisuudessa entistäkin tärkeämmässä roolissa.

Työpäivien täyttyessä sälästä ja pirstaleisista tehtäväkokonaisuuksista, korostuu itsensä johtamisen taito. Futuristi ja keksijä Perttu Pölönen on nimennyt teollisesta vallankumouksesta seuraavaksi inhimillisen vallankumouksen, jolloin jokaisen sydän ja mieli muodostavat arvokkaan resurssin. Se, miten johdat itseäsi, vaikuttaa välittömästi ympärillä oleviin. Kehittämällä itsetuntemusta, johdat paremmin itseäsi ja sitä kautta myös muita. Menestys syntyy pienillä itsensä ylittämisillä.

Elä siis avoimin mielin ja astu epämukavuusalueelle. Mene vaikka juttelemaan sille tyypille, kenen kanssa edellisellä kerralla jäi jotain hampaan koloon. Seuraava kohtaaminen on taatusti hedelmällisempi.

Mutta miten hektisessä ympäristössä kenties ruuhkavuosia elävä rakennusalan ammattilainen ehtii kaiken kiireen keskellä kehittämään itseään? Hesarissa oli lomakauden lopussa artikkeli, jossa kehotettiin pitämään mikrolomia, eli aikaa itselle jonkin merkityksellisen tekemisen parissa tai ihan vain meditoiden muutamien minuuttien ajan. Riittävä palautuminen arjen kuormituksesta mahdollistuu päivittäisillä mikrolomilla, viikoittaisilla minilomilla ja silloin tällöin vähän pidemmillä lomilla.

Kun ajatuksien jäsentelylle antaa tilaa, syntyy henkistä kasvua ja kehittymistä, mikä puolestaan luo edellytykset tuottavuuden parantamiselle. Hyvä ystävä, ota aikaa siis myös itselle, päivittäin!

Tytti Kuusikko
RILin hallituksen jäsen
SRV Rakennus Oy, teknisen toimiston päällikköTakaisin edelliselle sivulle

Tiimalasista salmiakkiin

Teknisten alojen korkeakoulutettujen, kiinteistö- ja rakentamisalalla RILiläisten etunenäs...

Muuntojoustavuudella kohti kestävää rakentamista

Mikäli kaikilta uusilta ja peruskorjattavilta rakennuksilta vaadittaisiin hyvää muuntojous...