Muita uutisia

Työympäristöt organisaation strategisina resursseina

Mielikuvaa kiinteistö- ja rakennusteollisuudesta menestyvänä ja hyvinvoivana toimialana vo...

Alan nuori osaaja - Leea Tolvas

Ylvan toimitusjohtaja haluaa jättää tuleville sukupolville paremman rakennetun ympäristön

Sivuvirroista meluvalliksi – uuden materiaalin tarina

Suomessa syntyy merkittäviä määriä erilaisia teollisia sivuvirtoja, jotka soveltuisivat hy...

Alan nuori osaaja - Marleena Jurvanen

Allianssihankkeiden asiantuntija luottaa osallistamisen voimaan

KESTÄVÄ KEHITYS HAASTAA RAKENNUSALAA

Hämeen ammattikorkeakoulun selvityksessä tiedusteltiin rakennusalan toimijoiden motiiveita...

Älyä lämpöolosuhteiden säätöön

Parhaimmillaan digitalisaatioon perustuvien uusien lämpöolosuhdepalvelujen myötä tilojen l...

Talot vähähiilisiksi materiaaleilla vai energialla?

Päästötavoitteet ovat kovat, ja kaikkia keinoja tarvitaan. Vastakkainasettelun sijaan ydin...

KIRA-sektori osana EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjest...

EU-taksonomia on oikeudellinen luokitusjärjestelmä, joka listaa ympäristön kannalta kestäv...

Uutisarkistoon