Alan nuori osaaja

Alan nuori osaaja - Tuomo Niemelä

ke kesäk. 19 09:00:00 2019

Teksti: Jenni Ahola
Kuva: Granlund Consulting Oy

 

Kuka: Tuomo Niemelä
Ikä: 35
Valmistunut: Aalto-yliopistosta DI:ksi vuonna 2015 ja TKT:ksi vuonna 2018
Asuu: Helsingissä
 

Rovaniemeltä kotoisin olevan, henkeen ja vereen automiehen Tuomo Niemelän suunnitelmat olivat armeijasta pääsyn jälkeen selvät: Niemelä lähtisi opiskelemaan silloisen kotikaupunkinsa ammattikorkeakouluun, jossa kone ja -tuotantotekniikan linjalla pystyi suuntautumaan auto- ja kuljetustekniikkaan. Linjan toinen suuntaus, talo- ja energiatekniikka, ei sen sijaan Niemelää kiinnostanut.

Tämä asenne kuitenkin muuttui käytännössä yhden päivän aikana, kun Niemelä päätti ensimmäisenä opiskeluvuotenaan suostuttelujen jälkeen lähteä auttamaan opiskelukaveriaansa kiireellisessä omakotitalon lattialämmityksen asentamisessa.

”Se oli ensimmäinen kerta, kun pääsin kunnolla rakennustyömaalle. Työmaalla oli näkyvissä putket, viemärit ja ilmanvaihtokanavat, ja siellä näin kunnolla, mistä rakennustyömaa koostuu. Kun näin myös asennuksen valmiina, niin ymmärsin, mistä rakennustekniikassa ja LVI-tekniikassa on kyse. Oikeastaan heti siinä syntyi innostus alaan”.

Ratkaiseva asennuspäivä osoitti Niemelälle tien, jolla hän edelleen menestyksekkäästi kulkee. Niemelä valitsi ammattikorkeakoulusta talo- ja energiatekniikan suuntauksen, ja päätyi opiskeluiden aikana insinööriharjoittelun kautta töihin ensimmäiseen alan työpaikkaansa LVI-Insinööritoimisto Vidén Oy:lle.

Toimiessaan suunnittelijana kuuden hengen toimistossa Niemelä sai ottaa työssään paljon vastuuta vähäisestä aiemmasta työkokemuksesta huolimatta. Niemelä uskookin työskentelyn pienessä firmassa tehneen varsin hyvää hänen omalle osaamiskehitykselleen uran alussa.

”Muistan, kun parin opintovuoden jälkeen juttelin sen aikaisten opiskelukavereiden kanssa. Heistä osa oli tehnyt vesiviemärisuunnitelmia ja muita vastaavia, mutta itse osasin jo siinä vaiheessa mitoittaa tai suunnitella rakennusautomaatiot, jäähdytykset, lämpöpumput ja muut vastaavat. Tuntui siis siltä, että pienemmässä yrityksessä pääsi kehittymään todella nopeasti.”
 

Kokonaisvaltaista osaamista monipuolisista opinnoista

Niemelä pääsi syventymään opintojen aikaisissa töissään LVI-tekniikkaan, ja koki heti ammattikorkeakoulusta valmistuessaan, että haluaisi perehtyä kyseiseen alaan paremmin myös opintojen kautta. Vuonna 2012, muutama vuosi ammattikorkeakoulusta valmistumisensa jälkeen, hän siirtyikin pääkaupunkiseudulle ja Otaniemeen, opiskelemaan LVI-tekniikkaa Aalto-yliopistoon.

Sivuaineeksi LVI-tekniikan opintoihinsa Niemelä valitsi teollisuuden energiatekniikan. Vuonna 2015 hän valmistui Aallosta diplomi-insinööriksi, ja kolme vuotta myöhemmin väitteli opinahjostaan tekniikan tohtoriksi.

Niemelä kokee, että reitti ammattikorkeakoulusta yliopistoon on ollut hänen kohdallaan erittäin toimiva, jopa paras mahdollinen, ammatillisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen osaamisen kannalta.

”Kun kävi ensin käytännönläheisemmän ammattikorkeakoulun ja oli saanut jo työkokemusta, niin yliopistoon siirtyessä tiesi tarkalleen miksi jotakin opiskellaan. Yliopisto-opinnot täydensivät todella hyvin aiempaa osaamispohjaa”.

Sekä Niemelän diplomityössä että väitöskirjassa käsiteltiin jo olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuuden parantamista. Väitöskirjassa kartoitettiin erilaisia energiatehokkuutta parantavia ja päästöjä pienentäviä teknisiä ratkaisuja, ja selvitettiin millaisia ratkaisuja ja niiden yhdistelmiä kannattaa käyttää niin ympäristöystävällisyys kuin taloudellinen kannattavuus huomioiden.

Väitöskirjassaan Niemelä hyödynsi Aalto-yliopiston ja VTT:n yhdessä kehittämää MOBO-työkalua. Työkalu perustuu matemaattisella optimointialgoritmilla toteutettavaan monitavoiteoptimointiin, ja mahdollistaa jopa miljoonien rakennuskohteeseen soveltuvien ratkaisujen vertailun samanaikaisesti.

MOBO on keskeinen työkalu Niemelälle myös hänen nykyisessä työssään. Niemelä on toiminut viime vuodet Granlund Consulting Oy:ssä energiatekniikan ryhmäpäällikkönä, jossa hän on päävastuussa liiketoiminta-alueen pyörittämisestä.

”Toimenkuvaan kuuluvat erilaiset energiatehokkuushankkeet, eli kiinteistökehitys ja -modernisointi. Työajasta ehkä 50-70 prosenttia on projektityötä, ja loppuosa on esimiestehtäviä, hallinnollisia tehtäviä ja palvelukehitystä.”

Työnsä parhaana puolena Niemelä pitää monipuolisuutta, joka tuo työhön sopivasti haastavuutta.

”Jos minulla on jokin tavoite, olen valmis tekemään aika paljon töitä sen saavuttamiseksi. Kun on saavuttanut tavoitteen, vaikka oppinut uuden asian, niin samaa asiaa ei tarvitse tehdä kovin kauan, kun se saattaa alkaa maistumaan puulta, ja kaipaan uusia haasteita.”

 

Intohimo ajaa eteenpäin ja avaa uralla ovia

Niemelä teki väitöskirjaansa oman työn ohessa. Vaikka väitöskirjan teko ja työt pitivät Niemelän varsin kiireisenä, ei Niemelä koe, että hänellä olisi tälläkään ajanjaksolla ollut ongelmia jaksamisen suhteen.

”Kun jokin aihe aidosti kiinnostaa, niin kummasti sitä löytyy aikaa ja halua saada asioita eteenpäin. Tästä syystä varmasti nuorempienkin henkilöiden kannattaa miettiä tarkasti, mikä olisi se oma ala, jonka kokee aidosti mielenkiintoiseksi.”

Nykyisessä työssään Niemelä on usein mukana rekrytointiprosesseissa. Niemelän mielestä aito innostus alaa ja haettavaa työpaikkaa kohtaan tulee varmuudella myös haastattelussa esiin.

”Kiinnostuksen huomaa ihan perusasioista, siitä, että haastateltava tuntee yrityksen ja esimerkiksi tietää millaisia projekteja yrityksessä on menoillaan. Myös se, että haastateltava itse kyselee aktiivisesti osoittaa kiinnostuksen.”

Kiinnostuksen osoittamisen lisäksi olennaista etenkin insinöörialan työhaastatteluissa on Niemelän mielestä teknisen osaamisen esilletuonti.

”Ei tarvitse olla seppä syntyessään, mutta olisi tärkeää pystyä osoittamaan, että tekniset asiat ovat hyvin hallussa. Usein kysytään sitä, millaisissa projekteissa haastateltava on ollut ja millaisia haasteita niissä kohdannut. Näihin vastatessa tulee helposti esiin, kuinka hyvin teknisesti hallitsee oman osa-alueensa.”

Hyvin pitkälti sattuman kautta alalle päätyneen, aivan aluksi liikunnanohjaajaksi opiskelleen Niemelän mielestä sekä opiskellessa että työelämässä on aina olennaista kuulostella rohkeasti sitä, mikä itseään kiinnostaa.

”Vaikka jo opiskelisi, niin voi silti miettiä mitä muita vaihtoehtoja on tarjolla - jos on esimerkiksi talotekniikan ihminen, niin voisiko rakennustekniikka kiinnostaa enemmän? Kun myös tekee monipuolisesti töitä, ja työelämässä näkee mitä opiskeltava ala käytännössä on, niin senkin tiedon avulla voi tehdä korjausliikkeitä omalla polulla.”Takaisin edelliselle sivulle

Alan nuori osaaja - Sari Koskelo

"En kaipaa niinkään ansioita itselleni vaan tiimille."

Alan nuori osaaja - Sonja Laasonen

Nuori osaaja erikoistuu purettavuuteen suunnittelussa