Kolumnit

AMK-opiskelijoiden opintotarjonta laajenee yhteistyön avulla

ke lokak. 04 10:55:00 2017

Osaamisen ja oppimisen murros haastaa perinteisen tutkinto- ja organisaatiokeskeisen ajattelun. Opiskelijan osaamisen ei tarvitse rajoittua oman korkeakoulun opintotarjontaan. Sen sijaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan pitäisi voida sisällyttää eri puolilla hankittua osaamista.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneen nuoren osaaminen muodostuu kolmesta osa-alueesta, joista ensimmäinen on oman substanssialan suvereeni hallinta. Toisena osa-alueena on työ- ja elinkeinoelämän tulevaisuuden haasteiden ymmärrys. Kolmas, ja oleellisin on kyky oppia uutta ja nivoa kaksi edellistä osa-aluetta toisiinsa ongelmanratkaisutilanteissa.

Suomen kaikki ammattikorkeakoulut ovat tarttuneet osa-alueista ensimmäiseen eli substanssiosaamisen kehittämishaasteeseen. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on käynnistänyt yhteistyön (eAMK-hanke) ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonnan rakentamiseksi asteittain vuoteen 2020 mennessä. Toimintatapa antaa opiskelijoilla vapauden valita ja poimia opintoja kaikista ammattikorkeakouluista.

Ristiinopiskelu korkeakoulujen välillä ja yhteisten laatukriteereiden mukainen verkko-opintotarjonta mahdollistavat erikoistumisen ja samalla ne edistävät nopeaa siirtymistä työelämään. Samanaikaisesti vastataan nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin. Tarjolla olevaa kesäopintotarjontaa laajennetaan ympärivuotiseksi.

Digitaalinen opintotarjonta mahdollistaa oppimisen toisen ulottuvuuden eli työ- ja elinkeinoelämän tulevaisuuden haasteiden ymmärryksen – uudenlaisen kehittämisen eri puolella Suomea, yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa.

Ammattikorkeakoulut halutaankin yhä vahvemmiksi alueellisen kehittämisen moottoreiksi. Onnistuminen tässä oppimisen kolmannen ulottuvuuden kehittämisessä on kaikkein ratkaisevin vaihe. Menestyvä ja vaikuttava korkeakoulu pystyy hallitsemaan näitä kaikkia osa-alueita vain toimivien yhteistyöverkostojen avulla.

eAMK-hankkeella tuetaan myös AMK-henkilöstön osaamisen kehittymistä uuden opettajuuden mukaiseksi. Opiskelijan digikyvykkyyden starttipaketti yhdessä oppimisanalytiikkaa ja älykkäitä ratkaisuja hyödyntävän digiohjauksen kanssa tarjoaa työkaluja oppimisen ja työn tueksi. Digiosaamisen avulla korkeakoulusta valmistunut osaa toimia ketterästi työyhteisön digitaalisissa ympäristöissä. Digitaalinen opintotarjonta tarjoaa entistä monipuolisempia ratkaisuja myös työelämän täydennyskoulutustarpeisiin. Yhteinen verkko-opintotarjonta avaa mahdollisuuksia sovittaa yhteen työtä ja opiskelua.

Toimintakulttuurin muutos ei synny yksin tekemisestä. Opiskelijoiden, opettajien, työelämän ja erilaisten järjestöjen yhteistyö uuden edessä näyttää, kuinka hyvä uudesta mallista saadaan rakennettua. Tavoitteemme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvulle on yhteinen – onnistuminen on meidän kaikkien käsissä!  
 

Teksti: Turo Kilpeläinen,
rehtori, toimitusjohtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
puheenjohtaja, eAMK-hanke
 Takaisin edelliselle sivulle

Kolumni: Ryhti-järjestelmän kumppanitestaukset käynnistetty

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, Ryhti, avautuu tänä vuonna vaiheittain.

Kolumni: Digitaalinen kaksonen – tulevaisuuden selkäranka

Suurin osa suunnitteluvaiheen tehottomuudesta johtuu 90-luvulla tehdyistä digitalisaatiova...