RIL-Palkinto

Euroopan kemikaalivirasto rakennettiin vanhaa kunnioittaen

pe tammik. 03 12:38:00 2020

Teksti: Mari Rantamäki
Kuva: L Arkkitehdit

 

Osana aluekehityshanketta Helsingin Telakkarantaan rakennetut Euroopan kemikaaliviraston toimistorakennus ja konferenssikeskus ovat yhdistelmä uudis- ja korjausrakentamista. Hanke sijoittui RIL-Palkinto-kilpailussa ansiokkaasti jaetulle toiselle sijalle. Kilpailun vuoden 2019 päätuomari, kansanedustaja Juha Sipilä kuvaili hanketta erinomaiseksi suomalaisen insinööriosaamisen esittelykohteeksi.

Skanskan työpäällikkö Tuomo Jaakkola kertoo alueen kehittämisen alkaneen jo 2000-luvun alkupuolella. Vuonna 2010 Telakkarannan alueesta järjestettiin arkkitehtikutsukilpailu, jonka voittajatyö toimi kaavan pohjana. Kilpailun voitti Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S -arkkitehtitoimisto ehdotuksellaan Living Harbour. Kilpailun tuloksena rakennus sai omintakeisen muotonsa ja tavanomaisesta poikkeavat pintamateriaalinsa.

 

Uuden luomista vanhaa suojellen

Toimitilojen rakentaminen alkoi 12 vanhan rakennuksen purkamisella alueelta marraskuussa 2017. Purkutyöt toteutettiin vaiheistetusti siten, että mahdollisimman suuri osa tiloista pystyttiin pitämään vanhojen vuokralaisten käytössä mahdollisimman pitkään.

Euroopan kemikaaliviraston toimitilat koostuvat vanhan Puutyöpaja-­rakennuksen päälle toteutettavasta muuntojoustavasta toimistorakennuksesta sekä telakkakäytössä olleen suojellun konepajahallin saneeraamisesta konferenssikeskukseksi.

Lähtökohtana oli suojeltujen julkisivujen korjaaminen alkuperäiseen kuntoon. Korjaustöiden suunnittelussa on Jaakkolan mukaan tehty tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Hän kertoo, että vaikka Konepajahallin julkisivu on säilytetty, sisältä rakennus on kehärakenteita lukuun ottamatta muutettu kokonaan. Rakennuksen sisällä olevat vanhat suojellut siltanosturit ovat saaneet jäädä paikalleen.

Puutyöpaja-rakennukseen tehtiin mittavia korjauksia sisäpuolelle. Esimerkiksi noin 80 millimetrin paksuisia vanhoja välipohjia vahvistettiin vastaamaan kuormitusvaatimuksia. Lisäksi molempien suojeltujen rakennusten massiivitiiliseinien lämmöneristys ratkaistiin sisäpuolisella lämpörappauksella, joka säilyttää rakenteen kosteusteknisen toimivuuden.

 

Haastavimmat rakenteet

Jaakkola toteaa Puutyöpajan tuottaneen rakennesuunnittelijalle todellisia haasteita, sillä se jätettiin uuden rakennusmassan sisälle. Pohdintaa aiheutti esimerkiksi Puutyöpajan päälle tulevan uuden rakennusmassan kannattaminen. Vanhan rakennuksen katon lävistävät uusien perustusten varaan asennetut teräsliittopilarit. Myös vanhat välipohjat on tuettu osin pilareihin.

Alun perin Konepajahallin sisätila oli keskeltä ylös asti avointa. Kemikaaliviraston kaltevaseinäiset komiteasalit toteutettiin tilan keskelle toiseen ja kolmanteen kerrokseen mustan kuution näköisellä, black boxiksi nimetyllä teräsrakenteella. Perforoidulla mustateräksellä ulkopuolelta verhoillut salit ikään kuin leijuvat ilmassa: saleja kiertävät sillat, joilla ne ovat irti vanhasta rakennusmassasta.

Jaakkola selittää komiteasalien lähes elokuvateatteritasoa, 52 dB (Rw) olevien ääneneristysvaatimusten ohjanneen tilajaottelun ohella salien sijoittelua. Rakennuksen tiiliseinää vasten vastaava ratkaisu olisi ollut haastava toteuttaa.

Myös toimistorakennuksen muoto koetteli insinööritaitoja. Rakennuksen ylöspäin kapeneva kalteva kaksoisjulkisivu on toteutettu siten, että termoelementeistä koostuva ulkoseinälinja pykältää siksakin tavoin sisäänpäin tietyin kerrosvälein. Varsinainen Corten-teräslevyistä tehty julkisivu on asennettu erillisen teräsrungon varaan. Jaakkola kuvailee ratkaisua toteutuksen näkökulmasta vaativaksi.

Julkisivun ylöspäin kapeneva ulkoseinälinja vaikutti myös toimistorakennuksen kerrosten hyötyalaan. Tarvittavien hyötyneliöiden aikaansaamiseksi rakennuksen aulan ylös asti auki oleva atrium toteutettiin ylöspäin kapenevana. Jaakkola selittää ylöspäin mentäessä välipohjien tulevan aulaan toistensa yli, jolloin ne toimivat rakennusteknisesti ulokkeina.

”Tapa on hyvin poikkeuksellinen, ja samalla se on ollut rakennesuunnittelijalle mielenkiintoinen, onnistuneesti ratkaistu haaste.”

 

Energiatehokkuus huippuluokkaa

Jaakkola kertoo Euroopan kemikaaliviraston asettaneen rakennuksille suoritustasovaatimuksia, joiden täyttymistä on seurattu projektin aikana säännöllisesti.

”Käyttäjällä oli vaatimuksia rakennuksen olosuhteille, joita aloimme täyttää. Havaitsimme nopeasti, että he haluavat meidän osoittavan, miten ratkaisut toteutetaan suunnitelmatasolla.”

Jaakkola kertoo käyttäjän yhteyshenkilöiden olleen pääosin muualta kuin Suomesta, jolloin asioita piti käsitellä hiukan eri tavalla kuin suomalaisten kesken. Projektitiimiä vahvistettiin kansainvälisellä osaamisella, mikä nähtiin rikkautena hankkeessa.

Toimistorakennus tullaan Jaakkolan mukaan luokittelemaan LEED-ympäristösertifioinnin platinatasolle ja konferenssikeskukselle haetaan sertifioinnin version neljä kultatasoa.

 

Euroopan kemikaalivirasto

 • Rakennuttaja: Kiinteistö Oy Telakkakatu 6
 • Pääsuunnittelija: L Arkkitehdit Oy
 • Arkkitehti: L Arkkitehdit Oy
 • Rakennesunnittelija: Sweco Rakennetekniikka Oy
 • Teräsrakenteiden konepajasuunnittelu (uudisrakennus): SS-Teracon Oy
 • LVI-suunnittelija: Climaconsult Finland Oy
 • Sähkösuunnitelija: Rejlers Finland Oy
 • Pääurakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
 • Uudisosan teräsrunko: JPV Engineering Oy
 • LVIA + turva -urakka: Caverion Suomi Oy      
 • Sähköurakka: Aro Systems Oy
 • Alkuperäinen urakkasumma: 86 M€


Takaisin edelliselle sivulle

RIL-palkinto 2022 Blominmäen jätevedenpuhdistamolle

Vuoden RIL-Palkinnon on saanut Blominmäen jätevedenpuhdistamo ja kunniamaininnan Vietnamis...

RIL-Palkinto Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamisty...

"Suojellun Olympiastadionin perusparannus ja uudistus oli haastava kokonaisuus"