Kolumnit

Liikenneverkot, Suomen menestyksen pohjakerros

ma syysk. 30 14:38:00 2019

Teksti: Miimu Airaksinen

Liikenneverkkoja ei turhaan kutsuta Suomen menestyksen pohjakerrokseksi. Erityisesti elinkeinoelämän kannalta kattavan tieverkoston toimivuus on kriittistä. Kuten ROTI-raportissa todetaan, Suomen tavaraviennin (60 mrd €) ja palveluviennin (30 mrd €) kannalta liikenneinfran toimivuus on kokonaisuudessaan ensiarvoisen tärkeää.

Saavutettavuus on osa kilpailukykyämme ja se on tärkeää kaikilla tasoilla: paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Kaksiraiteiset radat parantavat sujuvuutta ja pienentävät häiriöalttiutta. Satamat, vesiväylät ja lentoasemat mahdollistavat Suomen ulkomaankaupan ja kansainvälisyyden. Satamien kautta kulkee noin 90 prosenttia viennistämme ja 70 prosenttia tuonnistamme.

Lisäksi panoksia pitää laittaa vähäpäästöisiin liikkumistapoihin kaupungeissa ja kaupunkiseutujen välillä. Näin ollen hallitusohjelmassa painotettu liikenneinfran toimivuus kokonaisuudessaan niin tie- kuin raideliikenneinfrankin osalta onkin askel oikeaan suuntaan. On myös ilahduttavaa, että pitkän tähtäimen, hallituskausien yli ulottuvaa, kehityssuunnitelmaa ollaan valmistelemassa.

Hyvä arki muodostuu toimivasta ja viihtyisästä rakennetusta ympäristöstä ja erilaisten palveluiden verkoista. Ne luovat raamit elinkeinoelämälle sekä palveluiden tuottamiselle ja saavuttamiselle. Kiinteistö- ja rakentamisalalla onkin merkittävä rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin luojana. Tätä roolia täytyy tukea tulevaisuudessa entistä vahvemmin koulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan satsaamalla.

Hyvä esimerkki kehitystoiminnasta alalla on KIRAHub (www.kirahub.org), jonka yksi perustajajäsen RIL on. Digitalisaatiolla on jo nyt saatu merkittävää kehitystä alalla. Tietomallien hyödyntäminen liikenneverkostojen suunnittelussa ja rakentamisessa on jo nyt erittäin korkeatasoista. Liikenneverkkoja rakennettaessa myös työkoneissa hyödynnetään jo nyt paljon digitaalista ohjaamista.

Paljon on saatu aikaan, mutta samalla on vielä asioita, joita täytyy kehittää eteenpäin. Meillä onkin hienot mahdollisuudet kehittyä kansainvälisiksi suunnannäyttäjiksi alalla. Ollaan kaikki innolla mukana kehittämässä ja jakamassa hyviä käytäntöjä. Takaisin edelliselle sivulle

Mitä on lean-rakentaminen?

Rakennushankkeilta vaaditaan entistä parempaa arvontuottoa niin lyhyempinä läpimenoaikoina...

Ei laatua ilman valvontaa

Korkeatasoinen arkkitehtuuri on tärkeä osa rakentamisen laatua.