Kolumnit

Rohkeutta rakentamiseen

ti marrask. 28 13:40:00 2017

Rakennusalalla on tapahtunut paljon viime vuosina. Koko rakentamisprosessi on muuttunut. Hankkeiden aikataulut ovat kiristyneet ja sen myötä eri rakentamisen vaiheet limittyvät voimakkaasti yhteen. Myös eri osapuolten ja sitä kautta erityyppisten tiedon rajapintojen määrä hankkeissa on kasvanut. Tämän myötä on korostunut tiedonkulun ja toimivan kommunikaation merkitys sekä ymmärrys oman ja kaverin työn vaikutuksista toisiinsa ja kokonaisuuteen.

Eri toteutusmalleja on nykyään paljon ja niissä toimiminen edellyttää laajempaa kokonaisuuden hahmottamista. Usein haasteeksi nousee tarvittavan ja riittävän tasoisen materiaalin tuottaminen ja niiden oikea-aikaisuus.

Alalla osataan ottaa asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeet hyvin huomioon. Hankkeet elävät koko rakentamisprosessin ajan ja tarvittavia muutoksia tai täydennyksiä tehdään joustavasti koko rakentamisvaiheen ajan. Tämä tarkoittaa, että toteutettavat muutokset ja uudelleen tarkastelut saattavat vaikuttaa suunnittelussa jopa koko rakennusrungon uudelleen mitoittamiseen. Kehitettävää on siinä, miten ne hankkeen aikana tunnistetaan ja toteutetaan sujuvasti eri osapuolten näkökulmasta.

 

Digitalisaatio lisää asiantuntijuuden tarvetta

Rakennusalalla pelättiin taannoin, että tietotekniikan kehittyminen vähentäisi asiantuntijoiden tai suunnittelijoiden työpaikkoja. On käynyt päinvastoin: asiantuntijuuden ja erikoisosaamisen tarve on kasvanut.

Digitalisaatio tuo mukanaan ison murroksen ja mahdollistaa paremman tiedon hyödyntämisen ja niin kutsutun perityn tiedon mukaan ottamisen.  Jatkossa koko prosessiin otetaan mukaan paljon enemmän muuttujia kuin aiemmin. Tällöin saadaan aikataulut paremmin limitettyä ja asiat etenemään samanaikaisesti.

Jatkossa täytyy huomioida tietomäärän ja eri osapuolten määrän kasvaminen, sillä joustavuus tehdä muutoksia ja tarkentaa toimenpiteitä rakentamisvaiheen aikana lisääntyy. Vaihtoehtotarkastelut siirtyvät entistä myöhäisempään hetkeen. Jopa koko kantava runkojärjestelmä voidaan teoriassa vaihtaa lennosta. Tällaisessa aikataulu- ja muutospaineessa on pidettävä langat käsissä siten, että ratkaisut ovat turvallisia, terveellisiä ja toimivia. 

Myös urakkamallit ja muun muassa rakentamisen roolit saattavat muuttua yllättävästi. Erityisosaaminen, asiantuntijuus, yhdessä tekeminen ja työn riippuvuussuhteiden ymmärrys säilyvät jatkossakin keskeisinä onnistumisen kulmakivinä.

 

Tietomallintamisen koko potentiaali käyttöön

Tietomallintaminen on vakiintunut tapa eri suunnittelualoilla, ja tietomallia hyödynnetään tuotannossa jo varsin edistyksellisesti. Suunnittelun johtamisessa tietomallintamisen hyödyntämisen koko potentiaali ei ole vielä käytössä. Tietomalleja viedään liian usein eteenpäin eri tahoilla jokainen omanaan, ilman reaaliaikaista yhteensovitusta. Tietomallien yhteensovitusta hoidetaan ristiriitoja etsimällä ilman ennakointia tulevasta. Kokonaiskuva ja riittävä tarkkuus jäävät näin hahmottumatta, eikä tietomalli toimi suunnittelun johtamisen työkaluna.

Tietomallin pitäisi olla hankkeissa koko prosessin käyttöliittymä ja reaaliaikainen johtamisen työkalu sekä ikkuna hankkeen etenemiseen. Näin saadaan parempi ymmärrys hankkeen sekä lukittujen ja vielä ratkaisuja vaativien suunnitelmien tilasta. Tiedon järkevä johtaminen ja käyttö selkeyttävät hanketta ja poistavat sählingin.

Rakennusala on mennyt eteenpäin, ja tekee sitä jatkossa vielä suuremmalla kulmakertoimella. Tahti ja vauhti ovat kovia. Meidän onkin samalla huolehdittava siitä, että yhteistyö, asiantuntemus, ammattitaito, aito ylpeys omasta osaamisesta sekä kunnia tehdä asiat kerralla hyvin säilyvät asioina, joilla on arvoa myös tulevaisuudessa. 

 

Teksti: Juha-Pekka Smolander
Johtaja, rakennetekniikka
RambollTakaisin edelliselle sivulle

Kolumni: Ryhti-järjestelmän kumppanitestaukset käynnistetty

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, Ryhti, avautuu tänä vuonna vaiheittain.

Kolumni: Digitaalinen kaksonen – tulevaisuuden selkäranka

Suurin osa suunnitteluvaiheen tehottomuudesta johtuu 90-luvulla tehdyistä digitalisaatiova...