Kolumnit

Toimittajat mukaan kehitystyöhön

ke helmik. 27 12:19:00 2019

Teksti: Rami Sariola
Procurement Engineer, Fira Oy


Rakennusala on tehoton ja epäinnovatiivinen verrattuna muihin teollisuuden aloihin. Syitä tähän on lukuisia, kuten projektiluontoisuus, vähäiset t&k -panostukset ja heikot suhteet muihin alan toimijoihin.

Huomasin väitöskirjaa tehdessäni, että rakennusalan tutkimus on keskittynyt maailmanlaajuisesti pääosin tilaajiin ja pääurakoitsijoihin sekä näiden välisiin suhteisiin. Tehokkuuden ja innovaatioiden kannalta rakennusalalla on muitakin erittäin tärkeitä osapuolia, kuten toimittajia ja suunnittelijoita, jotka ovat saaneet hyvin vähän huomiota tutkimuksessa ja rakennusalan uutisoinnissa.

Toimittajien rooli on merkittävä monestakin syystä. Toimituksien osuus projektien kustannuksista on merkittävä ja toimitusten onnistuminen on kriittistä projektin aikataulun ja laadun suhteen. Lisäksi toimittajat kehittävät tutkimusten mukaan suurimman osan rakennusalan innovaatioista. Niiden määrä voisi olla huomattavasti suurempi, mikäli muut osapuolet osaisivat hyödyntää toimittajien potentiaalia paremmin.

Toimittajat poikkeavat muista rakennusalan osapuolista toiminnan ollessa tuotekeskeistä projektikeskeisyyden sijaan. Liiketoiminnan luonteesta johtuen, toimittajat pystyvät panostamaan pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehitystyöhön huomattavasti enemmän kuin projektikeskeiset yritykset. Toimittajilla on siis kehityspotentiaalia, mutta heidän heikko asemansa alan verkostoissa hidastaa innovaatioiden syntymistä.

Syynä ovat rakennusalan perinteiset toimintatavat, jolloin toimittajat kilpailutetaan suunnitteluvaiheen jälkeen, ja ratkaiseva valintakriteeri on hinta. Toimittajat eivät pääse vaikuttamaan suunnitteluvaiheessa, jossa määräytyy suurin osa projektien kustannuksista. Yhteistyö osapuolten välillä on projektikohtaista ja uusien tuotteiden kehittäminen sekä markkinoille tuominen on haastavaa.

Väitöstutkimukseni perusteella useimmat pääurakoitsijat ja suunnittelutoimistot tiedostavat toimittajien potentiaalin, mutta eivät hyödynnä heidän tietotaitoaan riittävästi suunnitteluvaiheessa. Tehostamalla tätä voitaisiin välttää ylimääräistä suunnittelua ja valita jo varhaisessa vaiheessa kokonaiskustannuksiltaan paras ratkaisu.

Innovaatioiden syntyminen vaatii usein osapuolten välistä luottamuksellista kehitysyhteistyötä, jossa otetaan huomioon eri osapuolten näkökulmat ja hyödynnetään monipuolista tietotaitoa.

Tällainen toimintamalli ei ole rakennusalalle tyypillinen, sillä toimittajilla ei ole useinkaan syntynyt pitkäjänteistä ja luottamuksellista yhteistyötä muiden osapuolten kanssa. Tämän vuoksi he eivät saa tietoonsa urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja tilaajien todellisia tarpeita.

Urakoitsijoiden ja toimittajien välillä on projektikohtaisen yhteistyön lisäksi pidempikestoisia kausisopimuksia, mutta liian usein ne keskittyvät ainoastaan volyymietujen saavuttamiseen ja hankintaprosessien tehostamiseen.

Kannustan toimittajia tekemään aktiivisesti aloitteita kehitysyhteistyöstä, ja muita osapuolia ottamaan vastuuta uusien ratkaisujen kehittämisestä.
 

Lisää: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4139-1Takaisin edelliselle sivulle

Kolumni: Ryhti-järjestelmän kumppanitestaukset käynnistetty

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, Ryhti, avautuu tänä vuonna vaiheittain.

Kolumni: Digitaalinen kaksonen – tulevaisuuden selkäranka

Suurin osa suunnitteluvaiheen tehottomuudesta johtuu 90-luvulla tehdyistä digitalisaatiova...