Kolumni

Kyllä rakennusmateriaalien innovaatioille

ma kesäk. 20 10:00:00 2022

Teksti: Mikko Somersalmi, Tekninen johtaja, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Kuva: Rakli

 

Rakennusmateriaalit, niiden saatavuus sekä kustannuskehitys ovat herättäneet viime aikoina paljon keskustelua rakennusalalla. Myös dialogi rakennusmateriaalien vähähiilisyydestä on jo pidempään kerännyt kierroksia ja polarisoitunut jopa vastakkainasetteluksi.

Ymmärrys purettavan rakennuksen materiaaleista on tärkeä osa rakennusalan kiertotalouden edistämistä. Tätä kehitystä halutaan edesauttaa myös ympäristöministeriön ja Raklin kestävän purkamisen green dealillä. Rakennuttajalta edellytetäänkin nykyisin yhä parempaa tietämystä materiaalien ja tuotteiden tuoteselosteesta ja toimitusketjuista. Tuotetiedon hallinta nähdään työkaluna moneen kehitysloikkaan, myös vastuullisuudessa.

Kaikki edellä mainittu vie materiaalien ja rakennustuotteiden kehitystä eteenpäin, joka on tilaajien kannalta erinomainen asia. Erityisesti uutisia materiaalien vähähiilisyysinnovaatioista on saatu lukea viime aikoina tiuhaan.

Tilaaja taas auttaa parhaiten innovaatioiden syntyä säilyttämällä teknologia- ja materiaalineutraalisuutensa. Paras kokonaisuus toteutetaan huomioimalla rakennushankkeen tilaajan tavoitteet sekä rakennuksen olennaiset tekniset ja toiminnalliset vaatimukset – ei pureutumalla pelkkiin yksittäisiin keinoihin. Tätä kehitystä tukevat esimerkiksi simulaatiotyökalut, joiden avulla erilaisten ratkaisujen vertailua voidaan tehdä jo suunnitteluvaiheessa.  

Innovaatioiden kehitystä ei pidä tukahduttaa säädösympäristön kankeudella. Siksi myös lainsäädännössä täytyy olla lähtökohtana teknologia- ja materiaalineutraalius.

Yksi Raklin vuonna 2020 valmistuneen vähähiilisyyden tiekartan keskeisistä viesteistä oli, että asetettuun hiilineutraalisuus 2035 -tavoitteeseen päästään vain yhdessä tekemällä. Eli tilaaja asettaa vaatimustason, ja eri osapuolet innovoivat yhdessä parhaan ratkaisun vastaamaan vaatimustasoon, oli sitten kysymys teknologiasta, energiaratkaisusta tai materiaalivalinnoista. − Tämä oli viesti myös Raklin jäsenilleen järjestämässä vähähiilisen rakennuttamisen klinikassa.

Innovaatioiden vauhdittamiseksi vuoropuhelu rakennushankkeen eri osapuolien kesken, mukaan lukien materiaalien ja tuotteiden valmistajat, on enemmän kuin suotavaa. Oleellisia ovat myös organisaatioiden omat tiekartat ja ylipäänsä viestintä tulevasta kehityksestä.  

Sijoittajat pohtivat tälläkin hetkellä, miten rakennus säilyttää tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa parhaiten arvonsa ja käytettävyytensä myös tulevaisuudessa. Tähän kysymykseen vastataan parhaiten kaikkien osapuolten jatkuvan innovaation sekä korkean vaatimustason kautta.Takaisin edelliselle sivulle

Vihreä siirtymä edellyttää ripeää sähkömarkkinaa

Uusiutuvan energiantuotannon myötä sähköntuotannon vaihtelut ovat entistä nopeampia.

Innovaatioilla vahvempana ulos taantumasta

Rakentamisen suhdannekuva on tällä hetkellä kuin suoraan Grimmin saduista.