Henkilöjutut

Rakentamisessa tapahtuu vallankumouksia viiden vuoden sisällä, Vuoden rakennusalan diplomi-insinööri Jussi Aho lupaa.

ke syysk. 27 12:22:00 2017

”Rakennussektorista kuoriutuu uusi ala, joka mahdollistaa uudenlaisten ihmisten integroitumisen alalle. Eikä se ole muskeleista kiinni, vaan innostuksesta, innovatiivisuudesta ja verkostoitumisesta. Pienikin startup voi saada järisyttäviä asioita aikaan  –  maailma kutistuu pieneksi”, Fira Oy:n toimitusjohtaja, vuoden 2017 rakennusalan diplomi-insinööriksi valittu Jussi Aho sanoo.

Hänen uskonsa tulevaan alan positiiviseen myllerrykseen on vahva. Aho tunnetaan myönteisenä viestinviejänä, joka ei keskity ongelmiin eikä lausu mielellään negatiivista sanaa muista toimijoista. Firan periaatteiden mukaisesti vahva vuorovaikutus on voimavara, joka kantaa. Se nostaa myös omalle tasolle, sillä yrityksen liikevaihto nousi seitsemässä vuodessa noin 14 miljoonasta lähes 170 miljoonaan euroon. Tänä vuonna liikevaihtotavoite kohoaa yli 200 miljoonaan.

Firan toimintamalli toistuu Ahon puheissa ja yrityksen arvoissa: ”Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä kauas, mene yhdessä.”

Sinne horisonttiin ja kotimaan rajojen ulkopuolelle tähtää myös Aho tiimeineen.

”Etsimme kahden vuoden sisällä ulkomaalaista sijoittajaa mukaan. Tavoitteenamme on kiihdyttää kansainvälistä kehittymistä.”
 

Kulttuuristen vahvuuksien tunnistaminen tärkeää

Sijoittajakentässä Fira on hyvässä asemassa. Ilmarinen satsasi viime kesänä yritykseen kymmenen prosentin omistusoikeudella ja sijoitti samalla yhtiöön uskoen vahvasti Firan kasvuun. Kauppa sisältää option lisätä omistusta tulevaisuudessa enintään 20 prosentin osuuteen. Työeläkevakuutusyhtiön mukaan yritys on osoittanut kykynsä luoda uutta arvoa rakentamiseen kehittämällä liiketoimintaa asiakaslähtöisesti.

Myös Lontoon pörssin omistajayhtiö LSEG nosti Firan tuhannen eurooppalaisen kasvuyhtiön joukkoon viime vuonna. Joukossa olevat yritykset ovat avainasemassa talouskasvun vauhdittajina ja työpaikkojen luojina.

Globaalien toimijoiden joukkoon nouseminen onnistuu Ahon mukaan digitaalisuuden hyödyntämisen ja kulttuurisen ymmärryksen, sen vahvuuksien ymmärtämisen kautta.

”Tämä on erittäin tärkeää etenkin palvelubusineksessa. Malliajattelun mukaan IKEA ja H&M ovat ruotsalaisuuden peili, yrityksiä ei olisi ilman ruotsalaisuutta. Suomalaistenkin pitäisi oppia paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään vahvuuksiaan, kuten hyvää koulutusta, työteliäisyyttä ja luotettavuutta. Maailmalla on näille arvoille kysyntää.”

Firan draivi löytyy osallistamisesta, asiakas keskiössä -ajattelusta ja avoimesta vuorovaikutuksesta hankkeiden kaikkien osapuolien kesken. Myös Aho ja muu johtoryhmä haluaa panostaa henkilökuntansa hyvinvointiin keskimääräistä enemmän. Jos työhyvinvointi on kohdallaan, syntyy osaavien tiimien kesken loistavia tuloksia. Omistuspohja poikkeaa tyypillisestä: joukkoon kuuluu yli sata yrityksen työntekijää.
 

Asiakas keskiössä aina

”Platform of trust”- ajattelun varaan on hyvä rakentaa kaupallisia malleja. Aho uskoo, että alan hitit digitaalisuus, IoT, BIM ja alustatalouden liiketoimintamallit luovat uudenlaisia mahdollisuuksia jopa niin laajasti, että liiketoimintakonseptit alalla muuttuvat jatkossa radikaalisti

”Nyt perinteinen ajattelu vangitsee kiinteistö- ja rakennusalalla liikaa.”

Ylipäänsä rakennusalan syyttelyssä on Ahon mielestä myös epäjohdonmukaisuuksia, sillä perusrakentaminenhan koskettaa jokaista.

”Muistan urani alusta paikallislehdestä jutun, jossa oli haastateltu omakotitaloaan rakentavaa perhettä. He kertoivat tehneensä kaiken itse. Myöhemmin kun talo kärsi kosteus- ja homeongelmista, syyllinen oli rakennusala, eikä rakentajaperhe itse. Itse asiassa me olemme rakennusala – kaikki suomalaiset.”

Firan tavoitteena on rakentaa ilmiö, jossa ihmiset osallistuvat fiksumman yhteiskunnan rakentamiseen.

”Arvoa voidaan luoda vain, kun asiakas on hankkeessa aktiivisesti mukana. Yli 150 Fira Verstaan kokemuksella voin sanoa, että lähestymistapamme on ollut menestys. Nyt haluamme tarjota tämän mahdollisuuden digitalisaation keinoin myös muille”, Aho muistuttaa.

Vuonna 2009 lanseerattu Fira Verstas tarjoaa palveluita hankkeiden kehittämiseen ja johtamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa suunnittelua yhdessä käyttäjien, suunnittelijoiden ja toteuttajien kanssa.

”Arvo syntyy ainoastaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.”
 

Intohimona liiketoimintamallien kehittäminen

Yrityksen toimisto on jaettu kahteen kerrokseen, toimitusjohtaja Ahollakaan ei ole omaa paikkaa. Hän pakkaa reppunsa ja etsii paikkansa päivittäin, kuten kaikki muutkin. Lähes kaikki tila on avointa, joka on jaettu erityylisiin soppeihin. Paikasta löytyy myös pari keinua ja saunaksi naamioitu neuvotteluhuone. Pohjaratkaisussa on pyritty avoimuuteen, joka tukee sujuvaa keskustelukulttuuria.

Sellainen yritys kuin omistajansakin. Aho käyttää paljon aikaansa erilaisten liiketoimintamallien ja -tapojen miettimiseen, kiinnostus niihin on hänen sanojensa mukaan loputonta.

”Sain jo nuorena poikana kipinän ennakkoluulottomaan yrittäjyyteen kaverini isän kautta, jolla oli oma yritys.”

Rakennusinsinööriys ei ollut ammatinvalintana Aholle itsestäänselvyys, mutta hän suuntasi uralle osin konkreettisen aiheen ja kavereiden mukana. Oulun yliopiston rakennetekniikan osastolla ei voinut juurikaan opiskella liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä aineita, joten oppi on tullut myöhemmin ja käytännön kautta.

”Luen myös paljon aiheeseen liittyviä suomen- ja englanninkielisiä artikkeleita ja kirjoja. Viimeisin lukemani bisneskirja oli Eric Riesin The Lean Startup. Viimeisen vuoden aikana olen oppinut paljon filosofi Esa Saariselta ajattelun kehittymisestä. Sijoittajien ajattelua olen opetellut seuraamalla Warren Buffetia ja lukemalla Seppo Saarion julkaisemat kirjat. Lisäksi olen oppinut paljon vuorovaikutuksesta hallituksemme puheenjohtajalta, Juhani Vanhalalta sekä Daxtum Oy:n toimitusjohtajana toimiessani Paavo Arolta. Heidän kanssaan minulla on ollut äärettömän hyvä yhteistyösuhde. Fira-yhteisömme on myös hyvin oppimishaluinen, jaamme viikoittain erilaisia artikkeleita ja keskustelemme niistä.”

Rakennusinsinöörien ammattitaito näkyy yrityksessä vahvasti: työtekijöistä noin 40 prosentilla on korkeakoulututkinto, ja heistä suuri osa on rakennustekniikan tai tuotantotalouden diplomi-insinöörejä.
 

Koulutus avain eettisyydessäkin

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin hallitus perustelee Ahon valintaa vuoden rakennusalan diplomi-insinööriksi muun muassa innovatiivisuudella, rohkealla riskinottokyvyllä sekä alan eteenpäin viemisellä. Tärkeä kriteeri on myös eettisten asioiden esille nosto.

Aho haluaa löytää eettisyyteenkin myönteisen näkökulman, vaikka hän on joutunut väärinkäytösten kanssa vastakkain omassakin yrityksessään.

”Kielteisyyden voima on suuri; julkisuudessa se on houkutteleva hedelmä. Ihmiset eivät kehity pelon, kyynisyyden ja negatiivisten asioiden, vaan luottamuksen ja fiksun toiminnan kautta. Eettisyydessäkin ihmisiä on koulutettava säännönmukaisesti toimimaan oikein. Asiat muuttuvat uuden paremman ajattelun kautta  – työturvallisuudessakin tilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan 20 vuodessa. Nyt eettisyys on nostanut päätään osana vastuullisuuden muotoa.”

Vajaassa parissa vuosikymmenessä on kehittynyt myös Fira, jonka perustajajäseniin Aho vuonna 2002 kuului. Toimitusjohtajan puikkoihin hän hyppäsi 2009, toimittuaan sitä ennen yrityksen hallituksessa.

”Yrityksen toiminta henkilöityy usein yhteen henkilöön, vaikka kyse on joukkovoimasta  –  osaavien ja hyvien ihmisten kanssa toimimisesta. Hyvä esimerkki on Suomen MM-jääkiekko-ottelu Venäjää vastaan 1999, jossa Suomi tasoitti viimeisillä sekunneilla kolmikolla Timonen-Helminen-Karalahti. Karalahti nostettiin esille, koska hän laukoi maalin ja Helminen, koska tämä syötti, vaikka todellisen esityön teki Kimmo Timonen. Meillä on yritysmaailmassakin näitä näkyviä rooleja ja sitten on kimmotimosia, jotka ansaitsisivat yhtä suuren huomion”, Aho laukoo.
 

Startupeja yrityksen sisällä

Vuoden 2017 rakennusalan diplomi-insinööri toimii myös useamman yrityksen hallituksissa. Caverionin hallitukseen hänet valittiin maaliskuussa. Uusi luottamustehtävä on innostava; siellä kansainvälinen toimintaympäristö tulee vastaan konkreettisesti. Sama pätee muihin hallituspaikkoihin Kaski-konsernissa, vedensäästöön keskittyneessä Enverassa sekä Talonrakennusteollisuudessa.

”Toivon voivani tuoda yrityksiin uusien liiketoimintamallien ja -tapojen kautta lisäarvoa. Se on kauhean innostavaa.”

Innostus valuu organisaatiossa joka tasolle. Firan sisälle luotu Starters-yksikkö aloitti vuonna 2016 yhteistyön neljän mielenkiintoisen start-upin kanssa. Tälle vuodelle on etsinnässä uusia avauksia.

Fira toimii myös yhteistyössä KIRA-digi-hankkeen kanssa etsimällä rakennusalalle uusia innovaatioita ja auttaen startup -yrityksiä pääsemään rakennusalalle. Tahot järjestivät yhdessä Urban Starters -tapahtuman, jonka tarkoituksena oli etsiä rakennusalalle sopivia, jo olemassa olevia startupeja.

”Tilaisuuden yhteydessä jär­jestetyn pitchaustiimin voitti
Proximi.io, jonka kanssa aloitamme kehityshankkeen. Tämän myötä toimimme tuotteen ensimmäisenä maksavana rakennusalan asiak­kaana”, Aho kertoo.

Visiona on, että koko rakennusala nousee uudenlaiseen kukoistukseen.

”Uusi aika on koittamassa”, Aho sanoo ja tähyää jo tuoreiden oivallusten suuntaan.

 

Jussi Ahon teesit:

Ihmisten välinen vuorovaikutus. Nähdään kohtaamisissa mahdollisuus päivittäin.

Rohkeus uudelleen ajatteluun.

Eettisyys:pitää erottaa mikä on oikein, mikä on väärin.

 

Jussi Aho

  • Valmistunut Oulun yliopiston rakennustekniikan osastolta vuonna 1995
  • Kotoisin Haapajärveltä, asuu Helsingin keskustassa
  • Puoliso, kaksi poikaa
  • Metsästää, juoksee, ui, kävelee ja käy kuntosalilla vapaa-ajallaan sekä perehtyy intohimoisesti eri keinoin business-mallien kehittämiseen

 

Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valintakriteerit:

  • Laadukas insinööriosaaminen
  • Henkilön esimerkillisyys, helppo samaistuttavuus
  • Ammattikunnan arvostuksen edistäminen
  • Alan positiivinen vuorovaikuttaja.

Valinnan tekee RILin hallitus. Tunnustus on myönnetty ensimmäisen kerran vuonna 1997.

Teksti: Henriikka Hellström
Kuva: Katri LehtolaTakaisin edelliselle sivulle

RILin uusi varapuheenjohtaja Juha Valtari: ”Vetovoima syntyy...

30 vuoden kokemuksella tuore varapuheenjohtaja nostaa kiinteistö- ja rakennusalan tärkeimm...

Suomen Siltasuunnittelun viennin tulevaisuus on valoisa

Pekka Pulkkinen pokkasi Sillanrakennuksen erikoispalkinnon