RIL ja GBC haastavat jäsenensä hiilineutraalisuustalkoisiin

pe maalisk. 13 08:00:00 2020

VTT:n mukaan olemassa olevasta rakennuskannasta 80 % tarvitsee energiaremonttia lähivuosikymmeninä. Kaikkein energiatehottomin osuus, eli noin 15 % kerrosalasta, kuluttaa neljänneksen energiasta.

Rakennusten energiansäästökeinoilla onkin merkittävä rooli Suomen 2035 hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Energiankulutusta ja energiantuotannon päästöjä voitaisiin vähentää merkittävästi helposti integroitavilla, älykkäillä ratkaisuilla. Aalto-yliopiston laskelmien mukaan tyypillisellä nykytekniikalla päästöjä voidaan pienentää jopa 60–80 % lähtötilanteesta ja rakennustyypistä riippuen. Tämä on merkittävä vähennys, sillä se on samaa tasoa tieliikenteen henkilöautopäästöjen kanssa.

Uudisrakentamisen osuus kaikesta tuotannosta on vuositasolla 1–2 prosenttia. Korjausrakentamista pienemmästä volyymistä huolimatta uudisrakentamisessakin olisi kuitenkin tähdättävä hiilineutraaliin energiankäyttöön. Käytönaikaisten päästöjen nollataso olisi saavutettavissa tehokkailla energiatehokkuusratkaisuilla, uusiutuvan energian tuottamisella ja hyödyntämisellä.

Niin ikään rakentamisen aiheuttamien päästöjen eli ns. hiilipiikin pienentämisen ja vähäpäästöisten rakennusmateriaalien ja -ratkaisujen hyödyntäminen on jatkossa yksi uudisrakentamista ohjaava tavoite.

Koska rakennusten elinkaari on pitkä ja yhdyskuntarakenne varsin pysyvä, on ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioitava sekä rakennus- että yhdyskuntasuunnittelussa jo nyt. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ohella on tärkeää myös sopeutua muutoksiin. Rakennuskannassa sopeutuminen on välttämätöntä rakennetun omaisuuden säilymisen vuoksi. Rakennusten kykyä ennakoida ulkoisia muutoksia sekä kykyä toipua niistä pitääkin tulevaisuudessa kehittää aiempaa enemmän esimerkiksi hyödyntäen anturiteknologiaa ja tekoälyä.  

Ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisia ja niiden saavuttamiseksi tarvitaan selkeitä askelmerkkejä, jotta tavoitteet saavutetaan. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja Green Building Council Finland kannustavat omia jäseniään toimimaan hiilineutraalin Suomen hyväksi.

RIL

  1. Korkeatasoisen osaamisen merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa, muun muassa elinkaarilaskennan osaamiselle on iso tarve. Jatkuvasta oppimisesta on huolehdittava hiilineutraalisuustavoitteet silmällä pitäen.
     
  2. Uutta ymmärrystä tarvitaan etenkin materiaaleista, rakenteista, talotekniikasta, energiantuotannosta ja muusta infrasta sekä niiden integroinnista. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen pitää panostaa pitkäjänteisesti.

GBC

  1. Mahdollisuudet kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tulisi arvioida, huomioiden ilmastokriisin vakavuus. Tavoitteeksi tulisi ottaa päästöjen merkittävä ja määrätietoinen vähentäminen tämän vuosikymmenen aikana, siten, että välitavoitteet asetetaan vuosille 2023–2025.
  2. Vähäpäästöisyyden näkökulma tulisi sisällyttää toimijoiden välisiin sopimuksiin ja kannustinjärjestelmiin.

 

Lisätiedot:

RILin toimitusjohtaja, Miimu Airaksinen, miimu.airaksinen@ril.fi 040 770 4832

FiGBC:n toimitusjohtaja, Mikko Nousiainen, mikko.nousiainen@figbc.fi  040 525 8440Takaisin edelliselle sivulle