RIL käynnistäjänä yläkouluille suunnatussa Tila 2030 -projektissa

pe lokak. 11 09:00:00 2019

Tila 2030 on monialainen oppimiskokonaisuus, joka vie koululaisen viikon mittaiselle oppimispolulle rakennettuun ympäristöön. Hankkeen on toteuttanut Otava Oppimisen palvelut yhdessä yhdeksän alan järjestön kanssa.  

”Rakennettuun ympäristöön on sitoutunut yli 80 % kansallisvarallisuudestamme. Lisäksi rakennukset kuluttavat 35 % energiasta ja tuottavat noin 30 % hiilidioksidipäästöistä. Rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita painona mitattuna kuin mikään muu teollisuudenala”, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin toimitusjohtaja Miimu Airaksinen kertoo.

Hän korostaa, että alan vetovoimaisuuden lisääminen ja kipinän sytyttäminen nuorissa on niin RILille kuin muillekin alan järjestölle ensiarvoisen tärkeää. Sama pätee kiinteistö- ja rakentamisalan keinoihin hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen.

Ilmastonmuutoksen ja kestävän tulevaisuuden lisäksi oppimiskokonaisuus sisältää teemoja liittyen muun muassa energiatehokkuuteen, yhteisöllisyyteen, viihtyisyyteen, teknologiaan ja turvallisuuteen. Yläkoululainen saa siis suuren määrän tietoa, mutta pääsee myös opetussuunnitelman hengessä soveltamaan oppimaansa suunnittelemalla ja tekemällä itse.

Myös oppimiskokonaisuuden käsikirjoittaneet oppikirjailijat Mikko Korhonen ja Jukka Kohtamäki korostavat monipuolisuutta. ”Tila 2030 vie koulun lähelle työelämää ja tuo hyvin esille nykyisiä ja tulevaisuudenkin työtehtäviä.” 

Oppimiskokonaisuus kattaa neljä eri lähestymistapaa kiinteistö- ja rakentamisalaan: kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin, rakentamisen tai tilojen suunnittelun ja ylläpidon näkökulman. Kaikki teemat mukaan ottamalla oppilaille muodostuisi laaja ymmärrys rakentamisen elinkaaren eri vaiheista kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

Oppilaat voivat hyödyntää monipuolisesti teknologiaa eri sovellusten avulla aina 3D-mallinnuksista 3D-tulostuksiin. Yhtenä vaihtoehtona teemoissa kulkee Microsoftin Minecraft. Tulevaisuuden kirjaston voi rakentaa myös Minecraft Education -ohjelmassa.

”Kiinteistö- ja rakentamisala työllistää vuosittain Suomessa noin puoli miljoonaa ihmistä. Se on tulevaisuutta myös monelle yläkoululaiselle. Tila 2030 -välityksellä koululaiset saavat monipuolisen kuvan alan mahdollisuuksista”, Airaksinen sanoo.

Hieno osa hanketta on myös Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry:n järjestämät tutustumiskäynnit ilmiöviikon toteuttaneille ammatinvalintaikäisille koululaisryhmille. Myös RIL on yksi Vetovoiman taustajärjestöistä.

”Tarkoituksena on järjestää tutustumisvierailuja rakennustyömaille ja alan yrityksiin. Koululaisia tuetaan myös TET-harjoittelupaikkojen löytämisessä kiinteistö- ja rakentamisalalta”, Janne Suntio, yhdistyksen asiamies Vetovoima ry:stä sanoo.

Ilmainen Tila 2030 -materiaali löytyy osoitteesta:  www.tila2030.fi

Tila 2030 -oppimiskokonaisuuden on toteuttanut Otava Oppimisen Palvelut. Yhteistyössä mukana: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Kiinteistötyönantajat, Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima, Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto, Rakentamisen Laatu RALA, RAKLI ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILTakaisin edelliselle sivulle